decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kolik vydělávají restaurátoři a konzervátoři?

Galerie a muzea jsou oblíbeným cílem školních výletů. Starobylé obleky, oděvní doplňky, nábytek nebo obrazy provokují fantazii a zároveň dávají historii hmatatelnou podobu. Památky po našich dávných předcích zůstávají zachovalé díky pracovníkům, kteří spojují řemeslo a umění. Konzervátoři chrání cennosti proti vlhku a dalším povětrnostním vlivům, zpravidla pomocí chemikálií. Restaurátoři vracejí zchátralým předmětům původní podobu.

V soukromé organizaci máte právo na zaručenou mzdu

Český statistický úřad uvádí, že restaurátoři a konzervátoři většinou patří do chudší poloviny tuzemských zaměstnanců. Možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje sazby zaručených mezd podle zařazení do skupin prací. Do 4. skupiny patří například opravy čalounických výrobků, nebo samostatná oprava výtvarných a architektonických děl v interiérech. Do 5. skupiny patří například restaurování ornamentálních a figurálních intarzií (skládaných nebo lepených obrazů). Podrobnosti najdete ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2017/201820172018
SkupinaTřídaKč/hodinuKč/měsícKč/hod.Kč/měsíc
1.1.+2.66,0011.00073,2012.200
2.3.+4.72,9012.20080,8013.500
3.5.+6.80,5013.40089,2014.900
4.7.+8.88,8014.80098,5016.400
5.9.+10.98,1016.400108,8018.100
6.11.+12.108,3018.100120,1020.000
7.13.+14.119,6019.900132,6022.100
8.15.+16.132,0022.000146,4024.400

Restaurátoři a konzervátoři ve veřejném sektoru

Jistější postavení mají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře, například v příspěvkové organizaci. Restaurátoři a konzervátoři tady obvykle dostávají platy podle tabulek, které najdete vždycky aktuální ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem. Kromě vzdělání a praxe rozhoduje především náplň práce, jak popíšeme níže. PŘÍKLAD: Minimálně do 10. platové třídy patříte, pokud máte na starost třeba “provádění náročné konzervace předmětů”.

RESTAURÁTOŘI (v Katalogu prací mají číslo 2.04.08)

8. platová třída

 1. Provádění základních přípravných průzkumů a restaurátorských prací pod odborným dohledem včetně zpracovávání dílčích restaurátorských zpráv.

9. platová třída

 1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv.

10. platová třída

 1. Provádění průzkumů a restaurátorských prací včetně zhotovování modelačních doplňků originálů.

11. platová třída

 1. Provádění náročných specializovaných průzkumů a restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl včetně zpracovávání komplexních restaurátorských zpráv se zobecňováním použitých restaurátorských postupů.

12. platová třída

 1. Provádění vysoce náročných průzkumů a restaurování významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.

13. platová třída

 1. Provádění komplexních a speciálních výtvarně a technicky náročných průzkumů a restaurování souborů významných historických uměleckých a uměleckořemeslných děl.

14. platová třída

 1. Koordinace průzkumových a restaurátorských prací souborů nejvýznamnějších historických uměleckých a uměleckořemeslných děl celostátního a mezinárodního kulturního významu včetně jejich interpretace a vědeckého zkoumání. Zpracovávání systémových a metodických opatření v oboru restaurování v celostátním a mezinárodním měřítku.

KONZERVÁTOŘI (v Katalogu prací mají číslo 2.04.10)

7. platová třída

 1. Základní ošetřování a konzervování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením, směřující k zastavení destrukčních procesů a k zachování současného stavu a vzhledu předmětů.

8. platová třída

 1. Průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic.

9. platová třída

 1. Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a samostatné provádění základní konzervace předmětů včetně přípravy předmětů k prezentaci, zpracovávání dokumentace o konzervování předmětů, použitých materiálech, technikách a metodách.

10. platová třída

 1. Zajišťování preventivní péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění náročných průzkumů sbírek, knižních fondů a mobiliářů.
 2. Provádění náročné konzervace předmětů.

11. platová třída

 1. Zpracovávání komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře a provádění vysoce náročných konzervátorských prací.

12. platová třída

 1. Zpracovávání celostátních komplexních koncepcí péče o sbírkové předměty, historické knižní fondy a mobiliáře ve vymezeném oboru.
 2. Odborná koordinace víceoborových činností při provádění speciální konzervace zvláště významných souborů uměleckých děl užitého umění, uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
18. Říj 2016   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×