decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Sazby zaručených mezd ve vzdělávání a výchově

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném školství reguluje odměny zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Soukromníkům ponechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou dostává kupříkladu učitel v soukromé škole. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda, účinné také pro celou oblast vzdělávání.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale všichni zaměstnanci ve vzdělávání musejí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

V příloze zmíněného vládního nařízení má vzdělávání a výchova speciální kapitolu. Upřesněny jsou skupiny prací pro učitele, vychovatele, speciálního nebo volnočasového pedagoga, jeho asistenta, lektora, cvičitele a další.

Skupiny prací pro určení zaručených mezd ve vzdělávání a výchově

Vzdělávání a výchova ve 4. skupině

 1. Vzdělávací činnost v zájmových kurzech.
 2. Vychovatelská činnost v zájmovém vzdělávaní.

Vzdělávání a výchova v 5. skupině

 1. Praktický výcvik v řízení, technice jízdy a údržbě vozidel pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel.
 2. Vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených kurzech ukončená závěrečnou zkouškou.
 3. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí předškolního věku.
 4. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v oborech středního vzdělání s výučním listem.
 5. Komplexní vychovatelská, metodická, poradenská a další pedagogická činnost rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti. Koordinace práce vychovatelů.
 6. Výchovná a vzdělávací činnost rozvíjející dříve získané návyky. Posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod na základě znalostí speciální pedagogiky.

Vzdělávání a výchova v 6. skupině

 1. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech.
 2. Provádění speciálně pedagogických prací.

Vzdělávání a výchova v 7. skupině

 1. Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, provádění tvůrčí činnosti v oblasti umění nebo další tvůrčí činnosti.
 2. Tvorba koncepcí a programů vzdělávání a provádění dalších specializovaných metodologických prací v oblasti pedagogiky a psychologie.
 3. Metodická a specializovaná poradenská vychovatelská činnost, tvorba výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů. Preventivní, primárně diagnostická a konzultační činnost, koordinace aplikace speciálně pedagogických postupů, nových výchovných metod.
 4. Vytváření koncepcí sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením. Poskytování terapeutické péče klientům a jejich rodinným příslušníkům v obtížné životní situaci.

Vzdělávání a výchova v 8. skupině

 1. Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Lis 2018   /   

Tags: mzda, povolání, učitel

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×