Podpora v nezaměstnanosti 2017: Ostuda?

Dobrá práce šlechtí a spojuje, ale její společenský význam časem vyprchává. Nové myšlenky a překvapivé technologie potvrzují, že budoucnost není jistá. Každý může skončit ve slepé uličce, navzdory poctivé snaze a sebevzdělávání. Státní podpora v nezaměstnanosti potom není ostudou! Jsme přece tým a pomůžeme spoluobčanům, kteří musejí restartovat svoji profesní dráhu! Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2017?

Nejméně příležitostí skýtají Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde Úřady práce evidují 7procentní nezaměstnanost (7 % osob v ekonomicky aktivním věku nemá pořádnou práci). Odpovídající jsou nízké ceny tamních nemovitostí. Celostátní nezaměstnanost nyní klesla na rekordně nízká 4 %, Praha a Plzeňský kraj dokonce vykazují 3 %. Vyššího podílu pracujících nedosahuje žádný jiný členský stát Evropské unie, a dokonce ani centrálně plánovaná ekonomika Kuby! Občasné pády však patří k lidskému životu. Nový začátek usnadňuje podpora v nezaměstnanosti, případně jiná forma státní pomoci. Kolik byste dostali zrovna Vy?

Vaše případná podpora v nezaměstnanosti 2017

Pokud máte jenom malý, anebo žádný příjem, navštivte Úřad práce, který monitoruje solidní nabídky zaměstnání a nějakými penězi přispěje každému strádajícímu občanovi. Co když člověk nemá žádný příjem, ani právo na podporu v nezaměstnanosti? Počítejme spolu: příspěvek na živobytí + příspěvek na bydlení + doplatek na bydlení = přes 6 900 Kč měsíčně pro jedince samostatně žijícího v nájemním bytě! Větší domácnost nebo obyvatel města dostane víc. (Vláda sice letos zmrazila existenční a životní minimum, ale navýšila minimální a zaručenou mzdu, aby posílila hodnotu práce ve srovnání se sociálními dávkami.)

Komu náleží podpora v nezaměstnanosti? Musíte splnit následující podmínky.

 1. V posledních 2 letech jste odváděli důchodové pojištění aspoň 12 měsíců. Lze započítat i náhradní dobu zaměstnání – například dočasnou pracovní neschopnost, karanténu, osobní péči o dítě mladší 4 let apod.
 2. O podporu požádejte písemně na Úřadu práce, ideálně do 3 pracovních dnů po ukončení zaměstnání.

Kolik činí podpora v nezaměstnanosti 2017? Záleží na důchodovém pojištění.

Podporu spočítáme podle předchozího čistého měsíčního příjmu, a to procentuálně. V případě osob samostatně výdělečně činných rozhoduje poslední vyměřovací základ, převedený na 1 kalendářní měsíc. Maximální výše podpory = 58 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku (58 % z loňských 27 000 Kč). Pokud nelze stanovit předchozí čistý příjem ani vyměřovací základ, případně pokud jste splnili podmínku posledního důchodového pojištění náhradní dobou zaměstnání, dostanete nejnižší možný příspěvek. Minimální výše podpory = 15 %, nebo 12 %, anebo 11 % stejné průměrné mzdy.

 Známe předchozí čistý příjemMinimální měsíční příspěvek
1. a 2. měsíc65 % (maximálně 15 660 Kč)4 050 Kč
3. a 4. měsíc50 % (maximálně 15 660 Kč)3 240 Kč
Další měsíce45 % (maximálně 15 660 Kč)2 970 Kč

Pozor! Pokud jste dali výpověď zaměstnavateli sami, anebo jste odešli takzvaně „na dohodu“ vaše podpora v nezaměstnanosti činí celou dobu jenom 45 % předchozího čistého příjmu! Pokud dostáváte odstupné, musíte jej nejdříve celé dobrat. Podpora v nezaměstnanosti tím není krácena, jenom časově posunutá. Kdo vyčerpá odstupné například po 3 měsících, dostává státní finanční pomoc od 4. měsíce.

Jak dlouho bývá vyplácená podpora v nezaměstnanosti? Rozhoduje věk žadatele.

Trvání podpory záleží na věku příjemce ve dni, kdy podal žádost. Starší lidé jsou zvýhodnění, protože na pracovním trhu obecně nejsou tolik poptávaní. (Eventuálně mohou odejít do předčasného důchodu.)

 • Mladší 50 let: maximálně 5 měsíců
 • 50 let až 55 let: maximálně 8 měsíců
 • Starší 55 let: maximálně 11 měsíců

5 komentářů

 • Daniela napsal:

  Je možné dostat podporu přesto, že byl vyhozen zaměstnavatelem z důvodu hrubého porušení pracovní kázně?

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Danielo, v zákoně o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.), pasáži § 39 stojí: „(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (…).“

   Asi bude hodně záležet, jaké porušení pracovní kázně máte na mysli. V zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.), pasáži § 38 například stojí, že je „zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru“.

 • Petra napsal:

  Do důchodu mi zbývá 13 měsíců. Nemám ale už sílu vykonávat zaměstnání na směny. Když dám výpověď já, třeba dohodou, budu mít nárok na podporu 11 měsíců? Podotýkám, že jsem celý život pracovala a v lednu mi bude 60 let. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petro, v zákoně č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) stojí (§ 50, odstavec 3): Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první.“

   Jestli uvedené pasáži rozumím dobře, měli byste s Vaším dosavadním zaměstnavatelem v Dohodě o skončení pracovního poměru zdůraznit, že tak činíte kvůli Vaší vyčerpanosti – tedy ze závažné příčiny. Třeba potom dostanete podporu v maximální možné procentuální výši. V zákoně jsem nenašel ustanovení, že by se Vám potom měla délka podpůrčí doby zkrátit pod 11 měsíců, ale pro jistotu doporučuji ještě konzultaci na Úřadu práce.

 • Host napsal:

  Taky jsem skončil bez práce, respektive bez zakázek, takže požádám o podporu v nezaměstnanosti. Vidím, že bývalí podnikatelé nemají žádné zvláštní výhody a možnosti malého přivýdělku jsou mizivé. Ale konec nářkům, začnu zase od znova.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *