decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Státní kalkulačka pro výpočet důchodu 2019!

Zveřejňujeme unikátní on-line kalkulačku, která umožňuje výpočet důchodu a věku odchodu do starobního důchodu! Za aplikaci ručí Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže již nemusíte pročítat dlouhatánské traktáty složitě vysvětlující celou rovnici, ani používat improvizované tabulky komerčních serverů.

Na českém internetu doposud scházela uspokojivá on-line kalkulačka pro výpočet důchodu. Důvody jsou prozaické. “Důchodová kalkulačka slouží pouze ke zjištění orientační výše důchodu, neboť nemůže zohlednit úplně všechny skutečnosti, které mají na konečnou částku vliv,” vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Doporučuje přitom následující kalkulačky, jež zohledňují všechny klíčové údaje a jsou připravené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Jde vlastně o zamčené excelové soubory, ve kterých můžete do zelených políček vyplnit svoje hodnoty, podle kterých dostanete výsledek. Jiná editace tabulek není možná, což garantuje správnost výpočtu. Nejdříve spočteme věk odchodu do důchodu, což bude hračka.

Výpočet věku odchodu do důchodu, v roce 2019 nebo později

Záleží pouze na datu narození, pohlaví a počtu dětí. Například žena, narozená 30. září 1959 a mající 3 děti, může jít do penze 30. listopadu 2019. Stejně starý bezdětný muž musí na starobní důchod počkat déle: až do konce září roku 2023, anebo přijme předčasnou sníženou dávku. Následuje trošku složitější kalkulačka, konečně umožňující důvěryhodný výpočet důchodu.

Důchodová kalkulačka aneb výpočet důchodu podle Ministerstva

Jak už bylo napsáno, stačí vyplnit zelená políčka. Potřebujete znát jenom údaje nezbytné pro výpočet důchodu: svoji dobu důchodového pojištění, vyměřovací základy a vyloučené doby od roku 1986. Pokud nemáte chuť hledat význam těchto pojmů, prostě požádejte ČSSZ, ať vám vyhotoví informativní osobní list důchodového pojištění. Svoji žádost, spolu s rodným číslem, jménem, příjmením, rodným příjmení a adresou zašlete na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08, Praha 5. Pro zvědavější jedince vysvětlíme pojmy, nutné pro výpočet důchodu pod následujícího kalkulačkou.

Rok přiznání důchodu musí být alespoň 2004 a nejvýše 2025, pro jiné ročníky kalkulačka ministerstva nepočítá.

Doba pojištění ke dni vzniku nároku na důchod = doba důchodového pojištění + takzvané náhradní doby pojištění. Péči o dítě do jeho čtyř let věku, stejně jako péči o bezmocnou osobu a základní vojenskou službu (pokud nejste profesionální voják) započítáváme zcela, ostatní náhradní doby pojištění zahrneme jenom v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a vzdělávání: Plně zahrneme studium od skončení povinné docházky do plnoletosti, pokud probíhalo před 1. lednem 1996. Dále zahrneme maximálně 6 let studia po dosažení plnoletosti, pokud trvalo do 31. prosince 2009, a to v rozsahu 80 %. Výpočet důchodu a nezaměstnanost: Zcela započteme nezaměstnanost, evidovanou na Úřadu práce a kompenzovanou dávkami v nezaměstnanosti. Jinak zahrneme nejvýše 3 roky evidované nezaměstnanosti bez dávek, z toho maximálně 1 rok před 55. rokem věku, a to v rozsahu 80 %.

Přesluhování znamená výkon výdělečné činnosti po dosažení věku stanoveného pro nárok na starobní důchod. Nezapočítáváme pracovní volno bez náhrady příjmu, neomluvenou nepřítomnost v práci, dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo pobírání dávek nemocenského pojištění.

Vyměřovací základ znamená hrubý výdělek dosažený v příslušném kalendářním roce v případě zaměstnanců, anebo roční vyměřovací základ pro stanovení pojistného v případně osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), případně úhrn výdělku a vyměřovacího základu. Výpočet důchodu nezohledňuje příjmy, dosažené v roce přiznání starobní penze!

Vyloučené doby většinou znamenají dobu studia, dále čas, kdy jste pobírali dávky nemocenského pojištění nebo plný invalidní důchod (od 1. ledna 2010 pro invaliditu třetího stupně), kdy jste vykonávali základní vojenskou službu (pokud nejste voják z povolání), kdy jste osobně pečovali o dítě do 4 let věku, nebo o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV, nebo o dítě ve věku do 10 let ve stupni I, patří sem také doba „započitatelné“ nezaměstnanosti (vizte výše).

Co když vám výpočet důchodu nesouhlasí? Ozvěte se!

“Na jak vysokou starobní penzi máte nárok, zjistíte z písemného rozhodnutí, které zasíláme na základě podané žádosti o dávku důchodového pojištění. Pokud s ním nesouhlasíte, můžete podat písemné námitky do 30-ti dnů ode dne jeho doručení,” uvádí ČSSZ. Stejná instituce zároveň vyhodnotí případnou reklamaci. Co když občanovi výpočet důchodu nadále nesouhlasí? Do 2 měsíců může podat žalobu k místnímu krajskému soudu.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
15. Led 2019   /   

Tags: důchod, kalkulačka, plat, pojištění

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

14 Komentáře zapnuto "Státní kalkulačka pro výpočet důchodu 2019!"

Upozornit na
avatar
Jiří
Jiří

Dobrý den. Mám přiznaný důchod od srpna 2015. S plnou důvěrou jsem to přijal a ani ve snu mě nenapadlo, že může vzniknout chyba. Podle Vaší on-line kalkulačky mám téměř o dva tisíce méně. Poradíte, jak dostanu, co mně náleží? Děkuji. Višňák.

Tomáš Nikodým
Tomáš Nikodým

Dobrý den, měl jsem pochybnosti o výši svého důchodu, takže jsem požádal o přepočet. Sociálka opravdu zjistila, že mi špatně započetla dobu pojištění, i když byla nahlášená. Víc jak rok od přiznání jsem tedy podal stížnost, byl mi vyplacen nedoplatek a měsíční důchod zvýšen skoro o 7 stovek.

Jarolímek Jiří
Jarolímek Jiří

Dobrý den, mám invalidní důchod třetího stupně.
Pokud by mi vydržel až do starobního důchodu a nevyléčil bych se, bude můj starobní důchod stejný jako invalidní?
Děkuji. Jarolímek

Jan Talir
Jan Talir

Byl jsem železničář, měsíčně jsem odpracoval 181 hodin. Navíc jsem měl ještě další, vedlejší zaměstnání: v průměru 30 hodin měsíčně. Takže jsem vlastně za 42 roků odpracoval o několik roků víc. Ale šel jsem do důchodu o 3 roky dřív, a teď mám penzi krácenou až do smrti.

Jiří
Jiří

V důchodové kalkulačce máte stále ještě rok 2016. Když rok odchodu přepíšu na 2017, sníží se mi sloupec Koeficient nárůstu VVZ, což je přece blbost, když rostly mzdy a hrubý domácí produkt.

Renata
Renata

Porodila jsem tři děti. Jedno po 4 dnech zemřelo. Započítávají se mně všechny tři děti do věku, kdy mám nárok na starobní důchod? Děkuji.

Čestmír Malcher
Čestmír Malcher

Dobrý den. Musím do kalkulačky zadávat svůj částečný invalidní důchod I. stupně, který pobírám? Respektive má vliv na výpočet starobního důchodu?

Zdenka
Zdenka

Od ledna roku 2018 pobírám starobní důchod, ovšem přitom jako OSVČ pracuji dále. Zvýší se mi důchod? A pokud ano, po jaké době? Děkuji. Zdenka

wpDiscuz
loading
×