decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Bezpečnostní pracovník – práce a plat

Slušného občana chrání především státní policisté a městští strážníci, kteří museli projít speciálním výcvikem, mají zákonem stanovené pravomoci a berou platy předepsané vládou. Ovšem uniformovaní obránci pořádku nemohou být všude zároveň. Některé instituce a podniky proto svěřují svůj majetek vlastnímu zaměstnanci, kterému můžeme říkat ochranka, security, nebo bezpečnostní pracovník. Co přesně dělá a jakou odměnu dostává?

  • V soukromé firmě (s.r.o., a.s.) musíte pobírat aspoň zaručenou mzdu.
  • Ve veřejném sektoru jsou bezpečnostní pracovníci odměňovaní podle platových tabulek.

Hlídač, detektiv nebo ochránce zaměstnaný v soukromé firmě

Vyhledávač Úřadu práce ukazuje poměrně velkou poptávku a nízké mzdy. Bezpečnostního pracovníka potřebuje většina podniků – od jaderných elektráren po nemocnice. Ostrahu, respektive hlídače, strážného nebo detektiva obvykle najímají přes personální agenturu, specializovanou na oblast ochrany majetku. Nabízené mzdy někdy atakují zákonem povolené minimum, nejčastěji haprují kolem 14 000 Kč hrubého měsíčně. Co spočítal pracovníkům ostrahy a bezpečnostních agentur Český statistický úřad ?

Možná oceníte nařízení vlády č. 567/2006 Sb., které stanovuje takzvané zaručené mzdy podle náročnosti konkrétního zaměstnání. Alespoň do 2. skupiny prací patříte, pokud máte následující zodpovědnost: “Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledovaní snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.” V takovém případě určitě musíte dostávat podstatně vyšší, než takzvanou minimální mzdu!

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

Bezpečnostní pracovník ve veřejném sektoru

V oficiálním katalogu prací najdeme podobně pojmenované pozice BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (číslo 1.01.11) a BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (číslo 1.06.11). Pokud pracujete přímo pro obec, příspěvkovou organizaci (nemocnici, školu) nebo jinou veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní bezpečnostní pracovník nebo referent.

Pozor! Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Třeba: „Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

BEZPEČNOSTNÍ REFERENT (v Katalogu prací má číslo 1.01.11)

6. platová třída

1. Provádění dílčích odborných prací na úseku požární ochrany při přípravě na mimořádné události a krizové situace. Zpracovávání podkladů a jednoduché dokumentace na úseku požární ochrany.

2. Provádění dílčích odborných prací při přípravě na mimořádné události, zajišťování nouzového přežití, zajišťování varování, evakuace, humanitární pomoci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.

7. platová třída

1. Prověřování a kontrola dodržování bezpečnostních předpisů, používání ochranných zařízení, prostředků, pomůcek a dodržování bezpečnostních postupů.

2. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

8. platová třída

1. Provádění rozborů úrazovosti a nemocnosti, šetření havárií a poruch ve výrobě a provozu s důsledky na zdraví a životy zaměstnanců včetně havárií a poruch zaviněných zaměstnanci.

2. Zajišťování styku s vnějšími orgány bezpečnosti a hygieny.

3. Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.

4. Samostatné zajišťování úkolů a opatření ve vztahu k zaměstnancům, fyzickým a právnickým osobám pro případ požáru na úseku jejich vyrozumění, varování, evakuace, nouzového zabezpečování a organizování záchranných prací.

5. Zajišťování úkolů souvisejících s připraveností na mimořádné události a krizové stavy.

6. Zajišťování ochrany utajovaných informací a zvláštních skutečností.

9. platová třída

1. Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.

2. Souhrnné zpracovávání předepsané požární dokumentace a dokumentace pro krizové stavy, souhrnné poskytování informací a podkladů pro zpracovávání a aktualizaci územního havarijního plánu a krizového plánu kraje.

3. Souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy.

4. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci (bezpečnostní ředitel).

10. platová třída

1. Komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizacích se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně metodických a specializovaných prací, například při práci s výbušninami, jedy, municí.

2. Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.

3. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací a příprava podkladů pro provádění ověřování podmínek pro přístup fyzických osob k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v organizacích určených právním předpisem (bezpečnostní ředitel).

4. Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí a krizových situací.

11. platová třída

1. Komplexní zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany rezortu.

2. Komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací rezortu.

12. platová třída

1. Komplexní koordinace ochrany utajovaných informací rezortu členěného na další organizační složky státu s celostátní nebo územní působností.

2. Tvorba koncepce rozvoje ochrany utajovaných informací krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru.

3. Tvorba systému požární ochrany ve vězeňství.

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK (v Katalogu prací má číslo 1.06.11)

4. platová třída

1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa.

2. Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů.

3. Provádění běžných úkonů zaměřených na péči a dohled ve školském nebo jiném zařízení ve večerních a nočních hodinách.

5. platová třída

1. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.

2. Samostatný výkon dozorčí a strážní služby se služebním psem ve vojenských objektech.

3. Ozbrojená ochrana a střežení výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

4. Ozbrojená ochrana objektů soustřeďujících vyšší finanční, umělecké nebo historické hodnoty.

6. platová třída

1. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

2. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin (základny a sklady munice nebo pohonných hmot).

7. platová třída

1. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
26. Úno 2016   /   

Tags: plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×