decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Platové tabulky a katalog platových tříd 2019

Zaměstnanci ve veřejném sektoru mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Určitou kompenzaci najdou v zákoníku práce a navazujících právních předpisech: větší ochranu a jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník má právo na výplatu, která obvykle bývá podstatně vyšší než zaručená mzda v soukromé sféře. Na této stránce rozebereme veřejné platové tabulky, navržené odpovědným ministerstvem pro rok 2019. Ale možná hledáte spíše:

Platové tabulky, třídy, stupně, tarify

Jak najdete svoji platovou třídu, stupeň a tarif?

Nyní budeme hovořit o lidech, kteří jsou zaměstnaní například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci, formou běžného pracovního (nikoli služebního) poměru. V takovém případě patříte do platové třídy podle svojí profese a nejnáročnějších úkolů, vizte oficiální katalog všech povolání. Jednotlivé kategorie dále dělíme na stupně, podle dosaženého vzdělání a “započitatelné praxe”. Bohužel v 1. až 5. platové třídě vám zaměstnavatel nemusí uznat ani jediný rok pracovních zkušeností, což není úplně fér. Každopádně veřejným zaměstnancům náležejí základní hrubé měsíční platy, neboli tarify, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru. Navíc existují ještě příplatky.

Na platové tabulky tentokráte čekáme do Nového roku

Tarify nalezneme v následujících platových tabulkách, které navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí jako novelu vládního nařízení č. 341/2017 Sb. Účinkovat mají od ledna 2019. Vláda sice vyjednávala se zástupci zaměstnanců, ale Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče hlásí stávkovou pohotovost, protože ministerský předseda údajně nedodržel štědřejší sliby. Kabinet premiéra Andreje Babiše každopádně nevyslyšel volání Poslanecké sněmovny, aby už od září výrazněji přidal pedagogům. A taky ostatním stoupají platy teprve od Nového roku, nikoli už před Vánocemi, jak bývalo dříve zvykem.

Zaměstnanci obcí, úřadů a kanceláří v civilním poměru

Adresáty úvodní platové tabulky jsou pracovníci mnoha kanceláří, státních fondů nebo úřadů: například Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), České národní banky (ČNB) apod. Patří sem taky strážníci obecní a městské policie, správci chráněných krajinných oblastí a národních parků, nebo učitelé ve školách Ministerstva vnitra. Následující stupnice náleží rovněž členům Policie ČR, Vězeňské služby, Bezpečnostní informační služby (BIS), ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžném pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.530 10.350 11.210 12.150 13.160 14.270 15.480 16.800 18.230 19.760 21.480 23.270 25.230 27.380 29.710 32.250
2 9.870 10.730 11.630 12.620 13.700 14.830 16.060 17.450 18.900 20.510 22.280 24.130 26.190 28.400 30.830 33.460
3 10.240 11.150 12.070 13.090 14.200 15.390 16.680 18.110 19.630 21.300 23.160 25.060 27.180 29.490 32.000 34.710
4 10.620 11.550 12.540 13.580 14.750 15.980 17.310 18.800 20.370 22.110 24.010 25.980 28.190 30.590 33.210 36.020
5 11.050 12.000 13.010 14.100 15.300 16.580 17.970 19.510 21.140 22.940 24.910 26.980 29.260 31.740 34.460 37.370
6 11.480 12.450 13.490 14.620 15.880 17.190 18.650 20.270 21.930 23.790 25.860 28.000 30.360 32.920 35.750 38.770
7 11.900 12.940 14.010 15.190 16.470 17.850 19.340 21.020 22.790 24.700 26.840 29.060 31.500 34.180 37.100 40.230
8 12.350 13.420 14.550 15.750 17.100 18.520 20.060 21.810 23.640 25.620 27.840 30.170 32.690 35.460 38.520 41.750
9 12.810 13.920 15.100 16.350 17.750 19.220 20.830 22.630 24.520 26.600 28.880 31.290 33.920 36.820 39.970 43.320
10 13.330 14.470 15.670 16.970 18.430 19.950 21.590 23.500 25.460 27.590 29.970 32.480 35.210 38.200 41.490 44.930
11 13.810 14.990 16.270 17.610 19.140 20.710 22.440 24.410 26.420 28.650 31.110 33.700 36.530 39.650 43.040 46.660
12 14.350 15.570 16.890 18.270 19.870 21.490 23.280 25.330 27.420 29.740 32.290 34.970 37.920 41.140 44.650 48.420

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Většina zdravotnických pracovníků a sociální pracovníci

Nelékařští zdravotničtí pracovníci patří pod následující tabulkuarteterapeuti, biomedicínští technici, biotechnici, ergoterapeuti, farmaceutifyzioterapeuti, laborantinutriční odborníci, optometristi, ortoptisti, ortotici a proteticiošetřovatelé, porodní asistentky, pracovníci radiologie, sanitáři, sestry, záchranáři, zdravotně sociální pracovníci, zrakoví terapeuti a personál zubních ordinací. Ovšem svoje tarify tady najdou taky skoro všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách; mezi výjimky patří například zaměstnanci Policie ČR (vizte předchozí odstavec).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 11.920 12.930 14.010 15.210 16.470 17.860 19.390 21.040 22.800 24.790 26.840 29.100 31.590 34.280
2 12.400 13.410 14.560 15.810 17.100 18.550 20.120 21.830 23.650 25.710 27.850 30.220 32.770 35.580
3 12.870 13.930 15.100 16.400 17.750 19.240 20.900 22.660 24.570 26.710 28.930 31.370 34.020 36.930
4 13.340 14.470 15.660 17.020 18.430 19.980 21.690 23.510 25.500 27.700 29.990 32.530 35.290 38.310
5 13.840 15.020 16.270 17.650 19.130 20.750 22.520 24.400 26.470 28.750 31.130 33.760 36.630 39.760
6 14.350 15.580 16.870 18.330 19.840 21.520 23.370 25.300 27.450 29.840 32.310 35.030 37.990 41.250
7 14.930 16.170 17.530 19.010 20.590 22.310 24.270 26.280 28.490 30.950 33.530 36.350 39.470 42.800
8 15.490 16.780 18.170 19.750 21.360 23.150 25.180 27.280 29.570 32.140 34.790 37.730 40.920 44.440
9 16.050 17.410 18.870 20.480 22.190 24.040 26.110 28.290 30.680 33.340 36.110 39.130 42.470 46.120
10 16.690 18.090 19.590 21.280 23.020 24.930 27.120 29.370 31.850 34.600 37.480 40.630 44.090 47.860
11 17.300 18.760 20.320 22.090 23.890 25.890 28.160 30.490 33.060 35.870 38.890 42.140 45.760 49.650
12 17.960 19.490 21.070 22.920 24.800 26.860 29.230 31.630 34.320 37.250 40.350 43.750 47.480 51.510

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 3)

Lékaři, včetně zubařů, patří do jedné platové tabulky

Doktoři medicíny byli donedávna rozděleni do několika stupnic, ale nyní mají situaci jednodušší. Následující platová stupnice patří lékařům, včetně zubních lékařů, kteří mají pracovní smlouvu ve veřejné sféře (například v příspěvkové organizaci).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 31.920 33.980 38.400 41.010 43.560 46.340
2 32.830 34.990 39.500 42.130 44.800 47.680
3 33.850 36.060 40.640 43.310 46.090 49.070
4 34.830 37.120 41.810 44.530 47.400 50.520
5 35.870 38.260 43.040 45.800 48.790 51.990
6 36.960 39.430 44.310 47.100 50.210 53.520
7 38.110 40.660 45.630 48.510 51.690 55.140
8 39.270 41.940 47.000 49.900 53.250 56.820
9 40.460 43.240 48.410 51.380 54.850 58.530
10 41.730 44.600 49.900 52.910 56.500 60.320
11 43.030 46.030 51.440 54.500 58.220 62.190
12 44.400 47.490 53.020 56.150 59.990 64.130

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 4)

Pedagogové ve veřejném školství, kromě akademické sféry

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako asistenti pedagoga. Vysoké školy mají obvykle svoje vlastní výměry, podrobnosti najdete ZDE.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.550 14.700 15.900 17.230 21.840 27.300 27.530 28.020 28.630 29.320 30.410
2 14.050 15.230 16.560 17.930 22.470 27.540 27.780 28.510 29.230 30.210 31.840
3 14.930 16.240 17.620 19.190 23.060 27.860 28.210 28.880 30.400 31.480 33.550
4 15.970 17.340 18.840 20.390 24.120 28.440 29.080 29.960 31.670 33.790 36.340
5 16.980 18.470 20.060 21.820 25.190 29.320 30.000 31.220 33.640 36.380 39.920
6 18.430 20.040 21.720 23.600 26.980 30.820 31.660 32.950 36.460 39.380 43.150
7 18.950 20.570 22.320 24.260 27.750 31.520 32.340 33.840 37.330 40.370 44.180

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Manuální nebo kulturní pracovníci patří do poslední platové tabulky

Nejhorší tarifní stupnice připadne zaměstnancům ve veřejném sektoru, kterým nepasují předchozí platové tabulky: například nepedagogickým pracovníkům ve školství, jiným než zdravotnickým pracovníkům v nemocnicích nebo umělcům. Takže tady najde svůj osud mnoho kuchařek, řidičů, školníků, uklízečů, instalatérů, dělníků, ale taky redaktorů, knihovníků, kaplanů, režisérů, dramaturgů, dirigentů, sbormistrů, herců, choreografů a baletek.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 9.200 9.990 10.830 11.720 12.710 13.800 14.960 16.230 17.600 19.110 20.720 22.470 24.350 26.420 28.700 31.120
2 9.530 10.350 11.230 12.170 13.190 14.310 15.530 16.830 18.290 19.820 21.520 23.330 25.280 27.430 29.780 32.280
3 9.910 10.750 11.650 12.640 13.710 14.840 16.110 17.490 18.970 20.580 22.330 24.210 26.250 28.460 30.920 33.500
4 10.270 11.150 12.110 13.120 14.230 15.420 16.720 18.130 19.690 21.350 23.170 25.120 27.230 29.540 32.080 34.760
5 10.660 11.580 12.550 13.590 14.770 15.990 17.350 18.830 20.430 22.180 24.020 26.040 28.260 30.650 33.270 36.080
6 11.080 12.000 13.040 14.140 15.320 16.620 18.010 19.550 21.200 23.030 24.950 27.050 29.320 31.820 34.540 37.450
7 11.490 12.480 13.540 14.660 15.910 17.240 18.680 20.270 22.010 23.880 25.900 28.060 30.430 33.010 35.840 38.840
8 11.930 12.960 14.030 15.210 16.500 17.880 19.400 21.030 22.830 24.770 26.860 29.130 31.590 34.270 37.190 40.300
9 12.390 13.440 14.580 15.810 17.150 18.560 20.140 21.820 23.700 25.730 27.890 30.210 32.760 35.550 38.600 41.840
10 12.850 13.950 15.110 16.380 17.780 19.260 20.910 22.660 24.600 26.690 28.940 31.360 34.010 36.890 40.030 43.400
11 13.340 14.480 15.690 17.000 18.460 19.990 21.710 23.510 25.510 27.690 30.030 32.550 35.280 38.290 41.550 45.040
12 13.840 15.050 16.320 17.640 19.160 20.720 22.550 24.400 26.500 28.750 31.170 33.780 36.620 39.720 43.130 46.740

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí pro rok 2019. Pakliže definitivně projdou, budou přítomny v novelizovaném vládním nařízení č. 341/2017 Sb. Bohužel, za současného premiéra byla smazána oficiální elektronická Sbírka zákonů, kam jsme dříve mohli odkazovat. Předchozí platové tabulky tedy najdete aspoň pod následujícími odkazy: 

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
29. Lis 2018   /   

Tags: lékař, mzda, pedagogika, plat, povolání, sociální služby, státní správa, zdravotnictví

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

545 Komentáře zapnuto "Platové tabulky a katalog platových tříd 2019"

Upozornit na
avatar
Kati
Kati

Jak zařadit vedoucího provozně-ekonomického úseku? Bude pracovat jako mzdový účetní a správce rozpočtu, dále má zadávat poptávací řízení a veřejné zakázky. Z katalogu prací mi vychází několik možností. Děkuji za radu.

Pavel
Pavel

Všeobecná sestra je od 1. 9. 2017 kategorie nelékařského zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Katalog prací (aktuální, ještě před úpravou od 1. 1. 2018) zařazuje tuto kategorii do 10. platové třídy. Je tedy naše úvaha správná, pokud si myslíme, že nelze všeobecnou sestru zařadit do 9. platové třídy, a zaměstnavatel proto musí tyto sestry (i bez registrace) přeřadit do 10. platové třídy? Děkuji za reakci. S pozdravem, Pavel K.

Ingrid
Ingrid

Dobrý den, podle které tabulky má být správně honorován sociální pracovník ve školském pedagogickém zařízení? Podle č. 3 pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, nebo podle č. 1 pro nepedagogické pracovníky ve školství? Vykonávám tuto funkci od roku 2015, jsem hodnocena dle tabulky č. 1. v tarifní třídě 8 (jsem sice v bakalářském ročníku studia sociální pedagogiky, ale z vlastní vůle, ne na podnět zaměstnavatele, takže toto asi nezohlední).
Děkuji za odpověď.
Ingrid

Marie Děvínská
Marie Děvínská

Dobrý den, pracuji jako knihovnice. Platí zvýšení mezd od 1. 11. 2017 plošně pro všechny knihovny? Můj zaměstnavatel spadá pod magistrát města a bylo nám řečeno, že my přidáno nedostaneme.
Děkuji za informaci.

Katka
Katka
Dobrý den, s kolegyní zpracováváme přestupkovou agendu v oblasti veřejného pořádku a majetku. Jsme zařazeny do 8. platové třídy, kolegyně ze sousedních MěÚ jsou zařazeny do 10. platové třídy při stejném výkonu práce. Máme i stejné vzdělání – vysokoškolské (Ing.) a zvláštní odbornou způsobilost. Jaké argumenty můžeme použít pro našeho zaměstnavatele, aby nám přiznal odpovídající ohodnocení: 10. platovou třídu, jako mají jiné kolegyně? Lze užít zařazení: Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních (přičemž zaměstnavatel bude argumentovat, že neprovádíme přezkoumávání pravomocných rozhodnutí, ale zde je uvedeno např., takže… Číst vice »
Vendula
Vendula
Dobrý den, pracuji na základní škole speciální jako asistent pedagoga. Nemám maturitu, jen kurz asistenta pedagoga. Když jsem v září nastoupila, byla jsem zařazena do 8. platové třídy a 3. stupně. Mám 30 hodin přímé a 5 hodin nepřímé pracovní doby. Může mi paní ředitelka od listopadu bezdůvodně snížit třídu z 8. na 7.? Asistenta s vyšším vzděláním na tuto pozici zatím nesehnala. O kolik peněz bych dostávala od listopadu méně? A ještě jeden dotaz – uzavřela se mnou smlouvu na dobu určitou, a to jen od 1. září do 30. června. Neměl by mít každý asistent smlouvu na 12… Číst vice »
Jméno
Jméno

Dobrý den, paní Vendulo,

přestože se řada lidí domnívá, že pracovní smlouvu “udává zaměstnavatel”, není tomu tak. Pracovní poměr je dvoustranný právní vztah, který obě strany sjednávají (smlouvu uzavírají) dobrovolně. Záleží na smluvních stranách, co spolu sjednají. S výjimkou regulací v zákoníku práce nikdo nikomu “shora” nenařizuje, jak dlouho má smlouva na dobu určitou trvat (viz zákoník práce a odpověď pana Woffa).

Stručně: Nevyhovuje-li Vám smlouva od 1. září do 30. června, můžete se zaměstnavatelem sjednat jinou dobu trvání.

Hanka
Hanka

Dobrý den, mám dotaz, zda jsem správně zařazena do 8. třídy. Pracuji jako vymáhající úřednice na okresním soudě, neměla bych být ve třídě 9? Děkuji za odpověď. Hanka

Jana
Jana

Dobrý den, byla jsem na školení, kde nám říkali, že od 1.1. bych jako účetní na obecním úřadě, která získala vysokoškolské vzdělání a mimo jiného provádí podání elektronických dat do CSÚIS, měla nárok na 10. platovou třídu. Ale ještě nedávno jsem z milosti dostala třídu 9. Děkuji za odpověď.

Tereza
Tereza

Dobrý den, mám zaměstnance, kteří byli zařazeni v tabulce č. 1 od 1.7.2017, kdy také došlo ke zvýšení jejich platů (uklízeči, dělníci). Od 1.1.2018 jsou pořád v tabulce č. 1? Tím pádem by totiž došlo opět ke zvýšení jejich platů, i když ve výkladu stojí, že nedochází proti předchozímu období k navýšení platových tarifů. Moc děkuji za radu.

Katka
Katka

Dobrý den, může tajemník vykonávat současně i funkci vedoucího více odborů (evidence obyvatel, matriky, sociálních věcí, informačních technologií, bytové oddělení, podatelna), pokud má zvláštní odbornou způsobilost pouze z obecné části? A čím se tato povinnost řídí? My všichni musíme konat ZOZ jak z obecné, tak i ze zvláštní části. Děkuji za odpověď.

Michal
Michal

Dobrý den, prosím o informaci, na jakou platovou třídu má právo účetní menší příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je obec. Vykonává práci pokladníka, mzdového účetního, fakturanta atd. a především účetního, který mimo jiného sestavuje účetní závěrku a odesílá Výkazy na kraj.

Jsem zařazený v 9. platové třídě a myslím, že bych měl nárok i na 10. platovou třídu, přestože pracuji jenom v menší příspěvkové organizaci: 1. stupeň základní školy. Je podmínkou v 10. platové třídě bod č. 2 – hodnota aktiv? Předem velice děkuji za odpověď. S pozdravem Michal

Verča
Verča

Dobrý den, můžu poprosit o radu?
Pokud příspěvkovou organizaci (pobytové sociální služby) zřizuje město, můžeme podle ZP zavést novou pracovní pozici ekonom – rozpočtář (PT. X)? V katalogu prací není pozice ekonom uvedena. V popisu práce bude mít především účtování + rozpočtování. Je pozice ekonom – rozpočtář obhajitelná, vzhledem k uvedené pracovní náplni? Předem děkuji za odpověď. Verča

Josef
Josef

Platové třídy jsou nesmysl. Podobně, jako kdyby bylo nařízeno, kolik má stát rohlík – bez ohledu na jeho stáří, chuť (maková, kmínová) atd. Buďte na pozoru, pokud vám potenciální zaměstnavatel mává nějakou takovou tabulkou před očima a argumentuje, na kolik peněz máte nárok. Možná jde o alibistu, který nechce řádně zaplatit za odvedenou práci.

Jarmila
Jarmila

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda referent SPOD na Městském úřadu má, nebo nemá být zařazený do tarifní tabulky úředníků.

Eva
Eva

Zabývá se někdo celkovou úpravou platových tabulek? Pokud se nemýlím, máme maximálně 12 stupňů – posledního dosahujeme po 32. roce praxe. Ale zatímco dříve zaměstnankyně odcházely do důchodu přibližně po 35 odpracovaných letech, nyní musejí pracovat ještě další roky. Takže v některých případech mají téměř 43 let praxe, ovšem posledních zhruba 10 let dostávají stejný plat, protože výše už tabulky nesahají.

Martina
Martina

Dobrý den, pane Woffe, od 1.11. 2017 jsem byla jako sociální pracovnice ve státním sektoru odměňována podle tabulky č. 5, k 1.1. 2019 tedy přejdu pod tabulku č. 3?
Děkuji moc za odpověď.
Martina

Marie
Marie

Dobrý den. Mám středoškolské vzdělání s maturitou a pracuji 10 let na magistrátu v platové třídě č. 9, kde vykonávám činnosti, které však podle katalogu prací (2.10.01) náleží do platové třídy č. 10 (1. Přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem nebo obdobná činnost přezkoumávání rozhodnutí v odvolacím řízení nadřízeným orgánem) a 11 (7. Prošetřování způsobu vyřízení stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.) Když po mně zaměstnavatel vykonávání těchto agend vyžaduje, mám automaticky nárok na platovou třídu č. 11? A pokud zaměstnavatel nesouhlasí, respektive nechce mi udělit výjimku ze vzdělání, jak se mám bránit?

Filáková
Filáková

Dobrý den, prosím o odkaz, kde bych našla zařazení pedagogů do stupňů od 1.1.2019, kvůli navýšení jejich počtu ze 7 na 8. Díky. JF

Stana
Stana

Dobrý den. Všude se píše, že zdravotní sestry, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dostanou od ledna přidáno 7 %. Vaše nová tabulka ale ukazuje navýšení pouze o 5 %. Jak to tedy je? Děkuji za vysvětlení.

Simona
Simona

Dobrý den, z novin, televize a rádia jsme se dozvěděla, že pracovníkům v kultuře se mají zvýšit platy o 9 až 10 %, a to 5 % tarifem a zbytek odměnami nebo osobním příplatkem. Pracuji v knihovně jako knihovnice a teď jsem zjistila, že dostaneme přidáno pouze v tarifu 5 %. V kultuře jsou nejmenší tarify a ministr sliboval větší navýšení. Dokonce se domluvila vláda i s odbory. Můžu se vás zeptat, jak to tedy je? Nebo prosím o informaci, kam bychom se jako knihovníci mohli obrátit. (Pracuji ve vědecké knihovně.) Děkuji za radu.

Blanka
Blanka

Pane Woffe, na české škole se píše (s odkazem na Vás), že řadový učitel dosáhne až na plat 44 180 Kč. Musím Vás uvést na pravou míru. Žádný řadový učitel se k této sumě nikdy nedopracuje. Pro řadové učitele platí pouze 8. – 12. platová třída, 13. a 14. platová třída ve školství platí pouze pro ředitele, inspektory a ministerské úředníky. Byla bych ráda, kdybyste veřejnost nemystifikoval nepravdivými údaji.
Děkuji za nápravu.

1 8 9 10
wpDiscuz
loading
×