decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kolik musí vydělávat projektant, technolog a provozní technik?

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Soukromým firmám ponechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, jakou dostává technik, respektive provozní techniktechnolog nebo projektant. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje nejnižší úroveň, ale provozně technické práce zaručují vyšší výdělky. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu technika a projektanta 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

V příloze zmíněného vládního nařízení mají provozně technické práce speciální kapitolu. Jmenovaný je kupříkladu pracovník samostatně zajišťující montáže. Svoje místo dostává také technik, vedoucí investiční akce včetně finančních zdrojů, nebo vytvářející hygienické normy, stavební projektant unikátních komplexů, technolog atd.

Provozně technické práce (provozní technik, technolog, projektant apod.)

Technik, provozní technik nebo technolog ve 4. skupině

 1. Určování technologických postupů a technických podmínek ucelených částí výrob využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálu, nástrojů, přípravků apod.
 2. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

Provozní technik, technolog nebo projektant v 5. skupině

 1. Určování technologických postupů nebo organizace výrobních a provozních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost, například tváření a obrábění kovů, chemická úprava povrchů, opravy dopravních prostředků.
 2. Zajišťování přípravy nebo realizace investičních akcí, zpracovávání investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. Řešení majetkoprávních vztahů podle investičních záměrů a technickoekonomických požadavků. Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce, dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, přebírání prací, příprava, uzavírání a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu jejich realizace. Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. Posuzování technickoekonomických zadání investic z hlediska finančního zajištění.
 3. Zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení. Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržeb a běžných a středních oprav svěřených zařízení.
 4. Vypracovávání technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů (katalogizace).
 5. Samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb, technologických zařízení nebo uspořádání provozních procesů včetně zpracovávání projektových dokumentací a územně plánovacích podkladů. Zpracovávání projektů stavebních a technologických částí.
 6. Konstrukční řešení složitých výrobků a zařízení. Samostatná tvůrčí řešení typů, modelů, tvarů a vzorů. Provádění konstrukčního dozoru.

Provozní technik, technolog a projektant v 6. skupině

 1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nebo organizace náročných výrob a provozů, například výroby speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, investičních celků.
 2. Koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic a projektové, technické, provozní, obchodní a organizační přípravy a řešení rozporů, a zpracovávám odborných technických posudků, organizace vypořádání majetkoprávních vztahů.
 3. Organizační zajišťování technického provozu. Zajišťování a koordinace rozvoje systémů technických a technologických zařízení. Zpracovávání rozborů, studií, koncepcí a prognóz rozvoje technických a technologických zařízení podle potřeb organizace.
 4. Samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb a technologických zařízení včetně jejich projednávání s příslušnými orgány a organizacemi. Navrhování podstatných změn a rekonstrukcí provozů a projektů na nové uspořádání provozů s vysokou mechanizací a automatizací. Zajišťování funkce generálního projektanta na příslušných stavbách a autorského dozoru. 1. Architektonické ztvárňování, staveb městských i venkovských oblastí. Posuzování architektonických řešení v oblasti projektové a investiční činnosti z výtvarného hlediska. Vytváření koncepcí urbanistických řešení a vybavenosti měst a obcí.
 5. Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů a zařízení a modernizace technologického zařízení.

Technik, technolog nebo projektant v 7. skupině

 1. Koordinace přípravy úvodních projektů nejobtížnějších a mimořádně složitých staveb, progresivních technologických celků a typizačních a podobných prací této úrovně. Architektonická řešení a projektování velmi složitých staveb a technologických, územních a urbanistických celků. Metodické usměrňování zpracovávání urbanistických směrnic a podmínek pro stavby a soubory staveb.
 2. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Lis 2018   /   

Tags: mzda, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

5 Komentáře zapnuto "Kolik musí vydělávat projektant, technolog a provozní technik?"

Upozornit na
avatar
Pražáková
Pražáková

Dobrý den, prosím o odpověď. Jsem středoškolsky vyučená ekonomka, ale již 20 let pracuji v interiérovém studiu jako návrhář kuchyní a nábytku. Mimo kontaktu s lidmi, kterým vypracovávám návrhy a cenové nabídky, taky vyhotovuji faktury, přijímám hotovost, plánuji montáže, objednávám zboží. Prosím, jaké skupiny se to týká?

Hana
Hana

Dobrý den. Vystudovala jsem České vysoké učení technické – Fakultu elektrotechnickou (ČVUT – FEL). Pracuji jako projektant slaboproudých systémů (SKS, EZS, EPS, EKV, DDS atd. – spolupracuji s projektanty silnoproudu) a vykonávám další administrativní činnost s tím spojenou. V pracovní smlouvě mám uvedeno: manažer projekce. Jsem přesvědčena, že pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který má velkou zodpovědnost, jsou současné úrovně zaručené mzdy nedůstojné.

Dada
Dada

Dobrý den, jsme soukromá projekční kancelář. Dle napsaného patří v soukromé firmě projektant do 5., 6. a 7. skupiny prací = tj. 9. – 14. platová třída. Ve veřejném sektoru lze ale projektanta zařadit do platové třídy 7 = tj. 4. skupina prací. Znamená to, že jako soukromá projekční kancelář nemůžeme zařadit projektanta (čerstvého po škole), který bude provádět pouze jednoduché projekční práce do 7. platové třídy (14 800 Kč)? Děkujeme za odpověď.

wpDiscuz
loading
×