Asistent pedagoga: práce a plat

„Během rodičovské dovolené jsem si doplnila vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), takže nyní můžu být asistent pedagoga. Nastupuji do veřejné mateřské školy a zajímá mě, kolik budu brát,“ napsala Petra. Podle následujícího článku najde svůj základní hrubý plat. Asistent pedagoga zaměstnaný v soukromé škole (obyčejně s.r.o. nebo a.s.) musí dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, případné vyšší ohodnocení záleží na vyjednané pracovní smlouvě.

Asistent pedagoga má platovou třídu podle svojí nejobtížnější práce

V oficiálním Katalogu pracíASISTENT PEDAGOGA číslo 2.16.05. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má škola zřizovaná krajem, jinou škola zřizovaná Ministerstvem vnitra. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný plat asistenta pedagoga, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Asistent pedagoga ve 4. platové třídě

 1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Asistent pedagoga v 5. platové třídě

 1. Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 6. platové třídě

 1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.
 2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Asistent pedagoga v 7. platové třídě

 1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

Asistent pedagoga v 8. platové třídě

 1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 9. platové třídě

 1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.
 2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

14 komentářů

 • pavla pátá napsal:

  Dobrý den, mám dotaz. Mám výuční list, obor technicko-administrativní práce, nyní pracuji ve školce jako provozní, ale chtěla bych dodělat asistent pedagoga. Je potřeba mít k tomuto kurzu maturitu, nebo můžu kurz absolvovat i bez maturity a může mě ve školce či škole ředitel zaměstnat? Děkuji moc. Pátá

  • Petr Woff napsal:

   Pavlo, odpovídám s trestuhodným zpožděním. Pokud čtu dobře zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících), asistent pedagoga může být vlastně dvojího typu a z toho vyplývá nejnižší uznatelná kvalifikace (§ 20).

   „(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci“ například maturitou na střední škole s pedagogickým zaměřením (nebo maturitou a patřičným doplňkovým kurzem apod.).

   „(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci“ například jenom základním vzděláním a patřičným doplňkový kurzem.

 • Tereza Hubáčková napsal:

  Od 1.9.2016 nastupuji jako asistent pedagoga do 3. ročníku ZŠ k dívce s lehkým mentálním postižením. Ve třídě jsou i další 2 děti se specifickými poruchami učení. Zajímalo by mě, jaký plat mi přísluší v případě, že pedagogické vzdělání pro asistenta pedagoga budu teprve absolvovat na podzim.
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, základní hrubý měsíční plat zjistíte z tabulky pro pedagogické pracovníky ZDE. Platovou třídu najdete podle článku na této straně, přičemž abyste mohla být zařazena do vyšší třídy, stačí vykonávat jenom jednu uvedenou činnost. Například: „Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.“ Kvůli nedostatečnému vzdělání bývají odečítány roky započitatelné praxe, takže může klesnout platový stupeň. Speciální článek o příplatcích najdete ZDE.

 • Dagmar napsal:

  Nyní 3 rokem pracuji jako asistentka pedagoga u dítěte s aspergerovým syndromem. Mé vzdělání SPgŠ, praxe ve školství 28 let. Zajímalo by mne, podle čeho jsou placeni asistenti (platová tabulka pedagogických pracovníků a jaký stupeň?). Bylo mi řečeno, že od státu je na celý školní rok pouze 130 000 Kč a to je maximální částka, která na asistenta je. Dále by mne zajímalo, pokud má třídní učitel plný úvazek 22 hodin týdně a asistent pedagoga 25 hodin týdně a ještě nemá plný úvazek – je to správně, nebo má asistent přesčas?

 • Petr Woff napsal:

  Paní Dagmaro, pokud pracujete ve veřejném sektoru (například v příspěvkové organizaci, nikoli například v neziskové organizaci – tam by platily jenom sazby takzvané zaručené mzdy, vizte ZDE), rozhoduje platová tabulka pedagogů, kterou najdete pod TÍMTO odkazem.

  Nejdříve doplňme platový stupeň. Pokud máte střední pedagogické vzdělání s maturitou, splňujete podmínku pro povolání asistentky pedagoga, a tudíž nemusíme strhávat žádné roky praxe. Měli bychom započítat všech 28 let ve školství, čímž dostáváme 5. platový stupeň (nad 27 a do 32 let; je možné přičíst taky maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené). Podle mého názoru máte 8. platovou třídu, kam patří: „Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.“ (Mentálně postižené dítě přece vyžaduje speciální vzdělávání, které obvykle poskytuje speciální pedagog.) Tím pádem mi vychází platový tarif 20 100 Kč, což by měl být Váš základní hrubý měsíční plat, za plný úvazek bez přesčasů. Veřejná instituce Vám nemusí dávat osobní ohodnocení, ale tento základní platový tarif je nutností. Rozpočet instituce není argument, to nechť si vyřeší ředitel, který za svoji odpovědnost bere odpovídající peníze.

  A nyní k délce úvazku. Vyhláška č. 263/2007 Sb. (kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) rozděluje pracovní dobu pedagogů na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Konkrétní rozvrh určuje ředitel školy. Předpokládám, že hovoříte o přímé pedagogické činnosti (22 hodin a 25 hodin). Klíčové však je, kolik Vám zabere práce celkově, včetně nepřímé pedagogické činnosti (například přípravy učebních pomůcek apod.).

 • Klára napsal:

  Dobrý den,
  nyní pracuji jako asistentka pedagoga (mám vzdělání SPgŠ) ve státní MŠ, kde mám na starost chlapce s Aspergerovým syndromem (spolu se známkami ADHD). Je to můj první rok praxe ve školství. Spadám tedy do 1. platového stupně a byla mi přidělena 6. platová třída (úvazek 0,95). Měla bych s tímto chlapcem pokračovat dále na ZŠ. Mohu se zeptat, na jakou platovou třídu bych měla nárok na ZŠ, kde je již práce s dítětem naprosto rozdílná? Případně, pokud by mi ředitel nabídl nižší třídu, než na kterou mám nárok, mám nějaká práva se dožadovat té vyšší, která by mi měla příslušet?
  A mám jako asistentka na ZŠ nárok na nepřímou pedagogickou činnost?
  Děkuji moc za odpovědi.

  • Petr Woff napsal:

   Kláro, zařazení do platové třídy záleží na tom, co přesně budete se svým žákem dělat. Myslím, že katalog prací (vizte výše na této stránce) hovoří poměrně jasně. 6. platová třída znamená například: „Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.“ 7. platová třída znamená: „Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.“

   Můj soukromý výklad je následující: Do 6. platové třídy patříte, pokud například „jenom“ svého žáka učíte, jak komunikovat se spolužáky, jak si společně hrát, zkrátka jak být společenský; do 7. platové třídy patříte, pokud například svého žáka učíte číst, psát nebo počítat. V případě, že byste musela chlapci vysvětlovat třeba abecedu a nedostala 7. platovou třídu, můžete podat podnět ke Státnímu úřadu inspekce práce, který má napravovat podobné nerovnosti.

   Vláda ve svém nařízení č. 75/2005 Sb. stanovuje, že týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga = 20 až 40 hodin/týden. To podle mého názoru znamená, že Vám ředitel může říct, abyste vykonávala celou pracovní dobu pouze přímou pedagogickou činnost.

   • Klára napsal:

    Děkuji za odpověď. Jen mi přijde trošku zvláštní, že kolegyni (paní Dagmar), která se ptala přede mnou a která dělá stejnou práci jako já (má žáka s Aspergerovým syndromem), jste odpověděl, že spadá do 8. platové třídy – a u mě jste určil 7. platovou třídu. Ale chápu, že záleží na konkrétní práci a také na řediteli školy…
    A můžu se ještě zeptat, zda mohu mít do své pracovní doby zahrnut i pobyt s dítětem v družině po vyučování? Děkuji.

    • Petr Woff napsal:

     Kláro, díky za dobrou poznámku. V posledním komentáři jsem pouze uvažoval, zda byste měla právo na vyšší než 6. platovou třídu, ale máte pravdu – kromě 7. je možná taky 8., nebo i 9. platová třída: „Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.“ Skutečně záleží na Vaší konkrétní práci (na řediteli školy v tomto ohledu ani moc ne, zařazování do platových tříd má poměrně jasná pravidla a prostor pro subjektivní interpretaci není velký).

     Jinak pokud Vám zaměstnavatel nařídí taky práci ve školní družině po hlavním vyučování, tento čas (samozřejmě) počítejte do pracovní doby. Nelze přece přikázat zaměstnanci: „Zůstaňte tady ještě odpoledne, budete zodpovídat za žáka, ale zadarmo a nad rámec svojí pracovní doby.“ :-)

 • Petra napsal:

  Dobrý den, pracuji jako asistent pedagoga ve státní mateřské škole, u zrakově postiženého chlapce (PO 4.stupeň). Od ledna 2017 mám zvýšený pracovní úvazek z 20 na 30 hodin týdně (vyšetření proběhlo u SPC po 1.9.2016). Podle mých informací škole náleží navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu a škola dostává platový tarif na 8. platovou třídu. V případě, že je tato informace správná – záleží pouze na škole, zda mi tyto peníze vyplatí?

  V doporučení SPC se uvádí, že „je žádoucí navýšení úvazku asistenta pedagoga, aby mohl pomoci s předškolní přípravou a provádět nácvik specifických dovedností potřebných pro těžce zrakově postižené děti“. Je před-braillská příprava dost specifická pro dosažení 8. platové třídy? Může mne i přes toto doporučení, přestože tuto přípravu a nácvik samostatně provádím, ředitel zařadit do nižší než 8. platové třídy?

  Jsem kvalifikovaný asistent pedagoga, v naší mateřské škole není pedagog, který by mohl bez vyškolení uvedenou přípravu s chlapcem provádět. Děkuji za odpověď. Petra

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petro, zařazení zaměstnance do platové třídy a platový tarif nezáleží na tom, kolik škola dostává od svého zřizovatele peněz, ale na právních předpisech. Jak vidíme ve článku výše, speciální vzdělávání (které podle mých informací zahrnuje také práci se zrakově postiženým žákem) nepatří do nižší než 8. platové třídy. Samostatné speciální vzdělávání náleží dokonce do 9. platové třídy, takže byste měla být v 9. platové třídě. Přeju Vám hodně štěstí při vyjednávání se zaměstnavatelem (kdyby neznal popsaná pravidla, což se někdy stává, klidně ho nasměrujte sem :-).

 • Lucie napsal:

  Dobrý den, pracuji od ledna jako asistentka pedagoga v základní škole. Absolvovala jsem kvalifikační kurz AP a ještě dálkově studuji předškolní pedagogiku. Chlapec, kterého mám na starosti, žil s rodiči od mala v Anglii a je velmi opožděný. Nezná vůbec českou gramatiku, takže ačkoli je v páté třídě, jedeme spolu třídu druhou. I v ostatních předmětech je velmi slabý. Vlastně ho vše učím. Ředitelkou jsem byla zařazena do 8. platové třídy, ale nemám být v tomto případě spíš v 9. platové třídě? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Lucie, „opožděnost“ žáka je zohledněna již v 8. platové třídě. Na 9. platovou třídu máte nárok, pokud chlapce učíte samostatně nebo jenom „podle rámcových pokynů“ nadřízeného pedagoga, nikoli „podle přesně stanovených postupů a pokynů“. Bohužel jsem v metodickém pokynu Ministerstva školství nenašel jasně definovaný rozdíl mezi „rámcovými“ a „přesně stanovenými“ pokyny :-(.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *