Asistent pedagoga: práce a plat

„Během rodičovské dovolené jsem si doplnila vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), takže nyní můžu být asistent pedagoga. Nastupuji do veřejné mateřské školy a zajímá mě, kolik budu brát,“ napsala Petra. Podle následujícího článku najde svůj základní hrubý plat. Asistent pedagoga zaměstnaný v soukromé škole (obyčejně s.r.o. nebo a.s.) musí dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, případné vyšší ohodnocení záleží na vyjednané pracovní smlouvě.

Asistent pedagoga má platovou třídu podle svojí nejobtížnější práce

V oficiálním Katalogu pracíASISTENT PEDAGOGA číslo 2.16.05. Pokud pracuje přímo pro veřejnou instituci, dostává základní hrubý plat podle tabulky, která přísluší jeho zaměstnavateli. Jinou stupnici má škola zřizovaná krajem, jinou škola zřizovaná Ministerstvem vnitra. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili správný plat asistenta pedagoga, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Asistent pedagoga ve 4. platové třídě

– Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

– Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Asistent pedagoga v 5. platové třídě

– Provádění rutinních prací při výchově dětí a žáků nebo studentů, upevňování jejich společenského chování, pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci dětí a žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 6. platové třídě

– Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.

– Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Asistent pedagoga v 7. platové třídě

– Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.

Asistent pedagoga v 8. platové třídě

– Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávaní, individuální vzdělávání nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo studenta nebo skupiny dětí, žáků nebo studentů.

Asistent pedagoga v 9. platové třídě

– Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální vzdělávací potřeby dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga.

– Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálněpedagogická činnost vykonávaná v souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte, žáka nebo studenta podle rámcových pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny učitele.

1 komentář

  • pavla pátá napsal:

    Dobrý den, mám dotaz. Mám výuční list, obor technicko-administrativní práce, nyní pracuji ve školce jako provozní, ale chtěla bych dodělat asistent pedagoga. Je potřeba mít k tomuto kurzu maturitu, nebo můžu kurz absolvovat i bez maturity a může mě ve školce či škole ředitel zaměstnat? Děkuji moc. Pátá

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *