Sociální dávky 2017 pomůžou v životní krizi

Český stát pod námi upletl důmyslnou záchrannou síť. I v roce 2017 zůstávají sociální dávky přísně adresné, aby pomohly lidem, kteří solidaritu nutně potřebují. Chybějí vám peníze na nájem? Nezvládáte svoje výdaje poté, co se vám narodilo dítě? Anebo řešíte náhlou životní krizi? Poradíme vám, jaké podmínky musíte splňovat, abyste dostali sociální dávky 2017!

 • O pomoc žádejte nejbližší pobočku Úřadu práce, podle místa svého trvalého bydliště.
 • Na úřadě musíte vyplnit oficiální žádost, abyste zjistili, zda opravdu splňujete zákonná kritéria.
 • Můžeme rozlišit celkem 15 nepojistných sociálních dávek.
 • Máme 3 pomoci v hmotné nouzi, 5 státních sociálních podpor, 3 dávky pro postižené a 4 pro pěstouny.
 • Některé vypadají zdánlivě podobně, ale ve skutečnosti tvoří komplexní a smysluplný celek.

Dávky hmotné nouze

Základ společenské solidarity představuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde najdeme 3 položky:

Dávky státní sociální podpory

Lidskou důstojnost zachraňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který formuluje 5 hlavních pilířů:

Dávky pro zdravotně postižené

Těžce nemocní lidé mají zastání v zákonech č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Sociální dávky pěstounské péče

Opatrovníci a „náhradní rodiče“ mají oporu v zákonu č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

 • Odměna osoby v evidenci je vlastně mzda pro člověka, který zůstává stále v pohotovosti.
 • Příjmy pěstouna jsou jednorázové (při převzetí dítěte, na auto) a pravidelné (mzda, na úhradu potřeb dítěte)

Základní nepodmíněný příjem chudákům uškodí

Jakou zátěží je společenská solidarita pro státní rozpočet České republiky? Dávky hmotné nouze představují 0,8 % výdajů (10 miliard Kč), příspěvek na péči 1,8 % výdajů (24 miliard Kč), dávky státní sociální podpory a příjmy pěstounů dohromady 3,1 % výdajů (41 miliard Kč). Občas slýcháme, že bychom ušetřili za byrokracii, kdybychom všechny sociální dávky sloučili do jediné. Levicoví idealisté a pravicoví pragmatici navrhují, aby raději všichni dostávali takzvaný nepodmíněný základní příjem.

Jenomže výhodou současného systému je právě adresnost. Například samostatně žijící Pražan může díky příspěvku na živobytí, příspěvku a doplatku na bydlení dostávat až 11 130 Kč měsíčně. (Samozřejmě jenom pokud aktivně hledá práci, nebo bere příliš nízký důchod. Jinak bychom při výpočtu nevycházeli z životního minima, ale z mnohem nižšího existenčního minima.) Návrhy nepodmíněného základního příjmu bývají podstatně skromnější. Reformátoři navíc připouštějí, že by štědřejší veřejné výdaje způsobily inflaci a pokles reálné hodnoty peněz.

Pojistné „sociální dávky“ nejsou pro každého

Zatím jsme vyjmenovali jenom sociální dávky, na které dosáhne i člověk, který nikdy nepracoval. Pokud vyděláváte a financujete státní rozpočet, nebo veřejné zdravotnictví, dostanete víc. Plátci sociálního pojištění za jistých podmínek dosáhnou na podporu v nezaměstnanostinemocenskou, mateřskou, anebo zřejmě již v roce 2017 na otcovskou dovolenou (podmínky upřesníme, až budou definitivně nastaveny zákonodárnou a výkonnou mocí) a také na důchody: starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí a invalidní.

17 komentářů

 • vladimir aksamit napsal:

  Jaké nás, co jsme na sociálních dávkách, čekají změny od ledna 2017?

  • Petr Woff napsal:

   Pane Aksamite, jedinou významnou změnou zřejmě bude, že bohatší rodiče mohou vyčerpat rychleji rodičovský příspěvek (již za 6 měsíců). Jinak dochází spíše k drobným, méně nápadným posunům například v doplatku na bydlení, kde Úřad práce začíná zohledňovat velikost bytu. „Přiměřená podlahová plocha“ na jednu osobu činí 38 m2, pro dvě osoby 52 m2 a pro tři osoby 68 m2.

   Klíčové částky zůstanou od 1.1. 2017 stejné, jak mi napsal tiskový mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Sulek: „Ve vládě aktuálně panuje souhlas s postupným navyšováním minimální mzdy a naopak nenavyšováním životního a existenčního minima.“ Přeji Vám tedy, abyste v ideálním případě brzy našel dobrou práci.

 • Libor napsal:

  Bude hmotná nouze i v roce 2017?

 • Veronika Kněžková napsal:

  Jsem žena, 34 roků, svobodná, samostatně žijící a mám přiznanou invaliditu 1. stupně z důvodu psychické nemoci.
  Nesplňuji však podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Zohledňuje státní sociální podpora a dávky hmotné nouze nějak moje nesnadné začlenění do pracovního procesu?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Kněžková, asi nemáte odpracovanou dost dlouhou dobu, respektive zaplaceno dostatečné důchodové pojištění, abyste mohla dostávat invalidní důchod, že? Zdravotní komplikace může odpovědný zaměstnanec Úřadu práce zohlednit v příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci.

   Obávám se však, že podmínky pro výplatu státní sociální podpory (příspěvku na bydlení apod.) nezohledňují zdravotní stav, ani neotevírají prostor pro osobní sympatie a zvláštní solidaritu konkrétního úředníka.

   Ale pokud ještě nemáte průkaz osoby se zdravotním postižením, požádejte o něj právě na Úřadu práce (formulář pro žádost Vám tam dají). Jestli Vám vyhoví a platíte občas jízdné za autobus apod., následně požádejte o příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně.

   A vzhledem k Vaší invaliditě na Vás může eventuální zaměstnavatel dostávat příspěvek od státu, takže vlastně máte větší šanci na pracovním trhu, abyste odpracovala nějaké roky, mezitím zaplatila dost na důchodovém pojištění a získala nárok na invalidní důchod.

 • eutrusk napsal:

  Jak jsem četla výše, neuvažuje se o zvýšení existenčního ani životního minima. Nevím, jestli si tam nahoře uvědomují, že různé doplatky bere i spousta důchodců. Pokud se zvedne penze, klesnou příspěvky na bydlení a na živobytí, takže v peněžence zůstane víceméně pořád stejně právě proto, že se řada dávek odvíjí od životního minima. Bludný kruh.

 • Hybes napsal:

  Pane Woffe, jakou si mám asi hledat práci, když jsem recidivista (vězněn v letech 2012 – 2016), bezdomovec, naprosto nemajetný, mám jenom základní vzdělání, asi 4 exekuce a dluh cca 500 000 Kč. Žiji na ubytovně (nájem 6 300 Kč), životní minimum mám – myslím – 3 400 Kč a těžko dosáhnu aspoň na minimální mzdu. Co doporučujete společně s Milošem Zemanem?

  • Vlastimil Parady napsal:

   Pane Hybeši, vidím, že jste žádnou odpověď nedostal, odpovím Vám tedy já. Trestán jsem nebyl, ale mám několik exekucí, navíc jsem invalidní v I. stupni – na důchod ovšem nemám právo. „A kolik máte odpracováno?“ Zhovadilost, že? Mnoha lidem se táhnou zdravotní problémy dlouhá léta, na to v Praze zapomněli.

   Nebydlím ale na ubytovně, mám garsonku. Jak dlouho v ní budu, nevím. Jakmile nastoupím do práce, exekutor zablokuje můj účet, nebudu mít na jídlo, nájem a podobně. Zachrání vás už jen práce na černo. Záleží na tom, jak dalece se znáte s podnikatelem, co Vás zaměstná. V Praze si hrají na celosvětové spasitele, ale nikdy nic nevyřeší, ani práci na černo. Pokud by Vás chytli, myslím, že ve Vašem případě Vám to může být ukradené. Najdete si výdělek jinde.

   Jinak minimální mzdu můžete dostat, ačkoli jenom do doby, než Vás najde exekutor. Pamatujte, že nejste povinný mít bankovní účet. V podniku jsou povinni vyplatit Vás „na ruku“, pokud budete chtít. Ovšem hotovost dávají strašně neradi a rovnou hledají důvod, jak se Vás zbavit. Nenavádím Vás k trestné činnosti. Je samozřejmě pouze na Vás, jak se rozhodnete.

   • Hybes napsal:

    Vážená Lenko, moje recidiva nespočívá v tom, že bych jezdil tramvají a kradl cestujícím peněženky. Orgán činný v trestním řízení a soud „pouze“ nesprávně kvalifikují moji nutnou sebeobranu dle §28 trestního řádu. Nikdo nechce, abyste se o mě starala. Péči vyžadují leda pánové Babišové, Sobotkové a Zemanové. Mě pouze zajímalo, nač mám právo. Jistě pochopíte, že nechci skončit jako pracující bezdomovec. Děkuji.

  • Lenka napsal:

   Pane Hybeši, nikdo nemůže za Váš předchozí životní styl, za Vaše špatné začleňování do společnosti. A teď očekáváte, že se o Vás postaráme.

   • JN napsal:

    Milá Lenko, velmi se mne Váš příspěvek dotkl. Sociální a společenský systém má být nastaven tak, aby vždy existovala možnost žít DOBŘE. Z informací, které jsou o panu Hybešovi k dispozici, je patrné, že systém není nastaven správně. Je nejen v zájmu pana Hybeše, aby mohl důstojně a DOBŘE žít, ale i v zájmu nás všech: legální práce, zajištěné skromné bydlení, naděje na slušný život.

    O životě toho asi moc ještě nevíte, do dluhů se můžete dostat i tak, že se Vám vysmekne pes, způsobí dopravní nehodu s tragickými následky a požadované odškodnění může převýšit Vaše majetkové poměry.

    Jen si vzpomeňme na H-systém, jehož klienti jistě splácejí půjčky, které si vzali na bydlení a nebydlí. Je v zájmu celé společnosti, aby dlužníci a osoby propuštěné z vězení nebyli zaměstnáváni na černo. Na Slovensku hledají nová, společensky přijatelná řešení formou Zákona o exekucích.

    • Růžena Vacková napsal:

     Dobrý den, JN, taky lidé s exekucí pracují a mají dluhy – i větší. Ne každý zaměstnavatel požaduje výpis z evidence trestního rejstříku. Nechejte si posílat výplatu složenkou a zažádejte o příspěvek na bydlení. I dluhy jsou zvládnutelné, když člověk chce.

 • Petr Couval napsal:

  Mám invalidní důchod 3. stupně: 5 730 Kč. Za ubytovnu zaplatím 4 750 Kč. Zkusím požádat o příspěvek na živobytí, aby mi na jídlo zbývalo více než necelá tisícovka měsíčně.

 • Jana Vrbova napsal:

  Dcera má mentální retardaci, takže zkusím využít příspěvek na zvláštní pomůcky pro její vzdělávání.

 • Eva Havlíková napsal:

  Dobrý den, manžel sice pracuje, ale pobíráme příspěvek na živobytí, do životního minima. Teď mi však řekli, že budu muset absolvovat veřejně prospěšnou službu – 20 hodin měsíčně, abychom dostávali dávku dál!

 • Julie napsal:

  Zdravím – a co já? Mám částečný invalidní důchod (revmatoidní artritidu 2. stupně, pneumonii plic, po operaci těžkou ventilační poruchu). Je mi 46 let, jsem samoživitelka, mám 1 dítě (14 let) a stupeň důchodu mi přidělili 1. Teď musím odpracovat 20 hodin, což nejsem schopná. Jak mám žít? Nevím, asi spáchat sebevraždu. Podporu mám 1 577 Kč a důchod 5 800 Kč na celý měsíc. Doplácím na nájem (13 000 Kč) a živobytí, potom nezbývá nic. Cítím se jako žebrák, přitom automaty nehraji. Myslím, že náš stát funguje špatně.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *