Vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Při svatebním obřadu svému životnímu partnerovi slibujeme, že zůstaneme vzájemně solidární ve zdraví a štěstí, ale také v nemoci a těžkostech. Úmrtí manžela nebo manželky obvykle znamená, že ztrácíme oporu a náhle musíme řešit nové problémy, jako například osamělost a někdy taky ztrátový domácí rozpočet. Sice potom potřebujeme méně potravin, ale nadále musíme platit náklady na bydlení, které by v tuzemsku neměly převyšovat 35 % čistých příjmů. Naštěstí existuje vdovecký důchod a vdovský důchod, kterým stát podporuje pozůstalé manžele a manželky.

Na pohřebné mají nárok jenom mladé rodiny, ovšem všechny nízkopříjmové domácnosti mohou čerpat řadu jiných sociálních dávek: například příspěvek na živobytí a bydlení, vyrovnávací doplatek a mimořádnou okamžitou pomoc. Možná vám přilepší také důchod: starobní, invalidní, vdovecký nebo vdovský. Prostudujme poslední dva pojmy, kterými vlastně označujeme prodlouženou výplatu pojistné dávky, ve prospěch pozůstalého manžela nebo manželky.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům ušetří čas kalkulačka

Podmínky pro vdovecký a vdovský důchod od 1.1.2017

Podrobnosti stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., především v pasážích § 49-51. Vdovecký, respektive vdovský důchod žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa svého trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, oddací a úmrtní list, abyste úředníkům mohli doložit, že váš životní partner odešel na věčnost.

Kdo dostane pojistnou dávku za zemřelého partnera

 • Vaše manželka, nebo manžel musel mít v době smrti nárok na starobní či invalidní důchod.
 • Podmínku také splňujete, pokud nebožtík zemřel následkem pracovního úrazu.

Jak dlouho vám budou peníze chodit, pokud splníte podmínky

Pozůstalí obvykle pobírají pojistnou dávku 1 rok od smrti nebožtíka. Abyste dostávali vdovský, respektive vdovecký důchod déle, musíte splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

 • jste invalidní ve III. stupni
 • pečujete o nezaopatřené dítě, nebo o dítě závislé na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • pečujete o svého rodiče, případně o tchyni nebo tchána, který je závislý na cizí pomoci (aspoň ve stupni II)
 • dosáhnete „alespoň věku o 4 roky nižšího“, než činí důchodový věk stejně starého muže, anebo svého důchodového věku, pokud je váš důchodový věk nižší (vysvětlující příklady najdete v diskusním fóru).

Vdovský nebo vdovecký důchod může být obnoven, pokud splníte aspoň jednu výše uvedenou podmínku pro delší dobu výplaty do 2 let. Vznikem nového manželství samozřejmě nárok na pojistnou dávku zaniká.

Jak počítáme vdovecký i vdovský důchod v roce 2017

 • Základní výměra činí 9 % průměrné mzdy měsíčně (2 550 Kč podle vyhlášky MPSV č. 325/2016 Sb.).
 • Navíc přičítáme „50 % procentní výměry“ * nebožtíkovy penze nebo invalidního důchodu III. stupně.
 • Při souběhu více důchodů většinou vdovec či vdova dostane jenom 25 % procentní výměry nebožtíkovy penze.
 • V závěrečných kapitolkách probereme příklady.

Vdovecký důchod pomáhá pozůstalému manželovi – příklad

Název pojistné dávky odvozujeme od slova vdovec. Vdovecký důchod tedy logicky podporuje muže, kterému zemřela manželka – buďto v požehnaném věku, anebo zdravotně postižená. Příklad: Žadatel je zatím ještě v takzvaném produktivním věku, takže má příjmy jenom ze svého zaměstnání. Zesnulá manželka už brala starobní důchod ve výši 9 000 Kč, takže vdovský důchod činí 5 775 Kč měsíčně (základní výměra 2 550 Kč + polovina z procentní výměry 6 450 Kč).

Vdovský důchod po zemřelém manželovi – názorný výpočet

Název pojistné dávky odkazuje na výraz vdova. Je tedy jasné, že vdovský důchod po manželovi pomáhá ženě, které zesnul starý nebo zdravotně postižený životní partner. Příklad: Žadatelka už sama pobírá starobní důchod ve výši 9 500 Kč a zesnulý manžel pobíral penzi 10 000 Kč. Dochází k souběhu pojistných dávek, takže částka bude nižší. Vdovský důchod od 1.1.2017 dosáhne 1 863 Kč měsíčně (základní výměra 0 Kč + čtvrtina z procentní výměry 7 450 Kč).

* Procentní výměru důchodu spočítáme vždycky tak, že od celkové částky důchodu odečteme základní výměru, tj. letos 2 550 Kč.

54 komentářů

 • Renáta napsal:

  Dobrý den, jsem vdova s nezletilým dítětem a pobírám částečný invalidní důchod a vdovský důchod. Mám nárok na vdovský důchod i v případě, že mi bude invalidní odebrán? Dítě zatím navštěvuje základní školu. Děkuji za odpověď, Renáta

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Renáto, jak vyplývá ze článku výše, 1. rok po smrti partnera obvykle na invalidním důchodu nezáleží. Ale je možné, že potom bude někomu vdovský důchod odebrán, neboť přestane být invalidní ve III. stupni.

  • Jitka napsal:

   Dobrý den, můj otec žije se svou družkou již více jak 25 let. Bohužel nebyli nikdy sezdáni. Předpokládám tedy, že po smrti jednoho z nich by ten druhý na nic nárok neměl. Za předpokladu, že by nyní ke sňatku došlo, po kolika letech má partner nárok na vdovský důchod? Děkuji, hezký den.

   • Petr Woff napsal:

    Jitko, v zákoně o důchodovém pojištění nevidím žádný minimální časový interval, po který musí manželství trvat, aby mohl vzniknout nárok na vdovský/vdovecký důchod. Zákonodárci asi vůbec nepočítají s variantou, že by došlo ke sňatku spekulativně, pouze za účelem pozdější výplaty důchodu. Ačkoli, na extrémní situace zřejmě přece jenom mysleli při vymýšlení následující pasáže: „Nárok na vdovský důchod zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdova úmyslně způsobila smrt manžela jako pachatelka, spolupachatelka nebo účastnice trestného činu. Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro nárok vdovce na vdovecký důchod.“ (§ 50, odst. 6 a 7)

 • Jaroslav ČEP 789 83 napsal:

  Jaký vdovecký důchod mi náleží po zemřelé manželce, rok 2016, když v říjnu 2011 brala 8.461,00 Kč? Můj důchod k dnešnímu dni činní 10.065,00 Kč.

  • Petr Woff napsal:

   Jaroslave, podle mého výpočtu byste měl dostat vdovecký důchod 1 506 Kč, takže by celkový důchod činil 11 571 Kč.

 • ILONA VLAKOVÁ napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zdali mám nárok na vdovský důchod po manželovi, který mi zemřel 16.11.2011. Já sama jsem šla do předčasného důchodu a do normálního půjdu 01.07.2016. Slyšela jsem, že nemám. Děkuji vám za odpověď! S pozdravem I.V.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Vlaková, taky si myslím, že ve Vašem případě uplynula od smrti manžela příliš dlouhá doba a na přiznání vdovského důchodu je nyní pozdě. Podrobnosti najdete ve článku výše.

  • Ladislava Tesařová napsal:

   Promiňte, ale já si myslím, že by paní Ilona nárok na obnovu měla. Manžel jí zemřel 16.11.2011, vdovský brala do 16.11.2012, tj. 1 rok. Dle tehdejšího zákona má nárok na obnovu do 5 let, což je do 16.11.2017, pokud splní podmínky. A ty přece splní, když má nárok na normální důchod 1.7.2016. A to nemluvě o věku – o 4 roky nižším než je věk muže, a to i když počítám variantu 1 dítě, 2 děti.

 • SYŘÍNKOVÁ BLAŽENA napsal:

  Ovdověla jsem v roce 1995. Vdovský důchod pobírám celou dobu, jelikož jsem měla tři děti. Můžu si požádat o přepočet vdovského důchodu? Svůj důchod mám 8 801 Kč, v důchodu jsem od září 2010, šla jsem o 9 měsíců spíš. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní, Syřínková, na výši vdovského důchodu má vliv také penze, kterou pobíral nebožtík, jak ostatně píšu ve článku výše. Ale je dobré vědět, že lze dávku dostávat tak dlouho. O přepočet samozřejmě požádat můžete, ideálně na místní „sociálce“ – Okresní správě sociálního zabezpečení, v Praze na Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na Městské správě sociálního zabezpečení.

 • František Štusák napsal:

  Dobrý den, kolik bude činit vdovecký důchod, když zemřelá manželka brala 9 650 Kč a já mám 10 453 Kč? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Štusáku, podle mého výpočtu by Váš vdoveckých důchod měl být 1 803 Kč.

 • Naděžda Koželuhová napsal:

  Dobrý den, manžel pobíral invalidní důchod 8 500 Kč, (I. stupeň). Já ještě nejsem v důchodovém věku, vychovávám nezletilou dceru, která má 12 let, mám nárok na vdovský důchod a v jaké výši?
  Děkuji.
  Koželuhová

  • Petr Woff napsal:

   Paní Koželuhová, zaručenou odpověď Vám dá pouze Okresní správa sociálního zabezpečení, ale podle mého názoru byste měla dostávat měsíční vdovský důchod 5 470 Kč.

 • Martina napsal:

  Dobrý den, manžel (ročník 1958) zemřel 10.4.2016. V té době pobíral invalidní důchod 15 000 Kč. Já stále pracuji, do důchodu jdu za 3 roky, vydělávám 12 000 Kč. Kolik činí vdovský důchod a jak dlouho na něj mám nárok?

  • Petr Woff napsal:

   Martino, myslím, že byste měla dostávat 8 720 Kč měsíčně. V zákoně stojí: „Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.“ Abyste tuto pojistnou dávku dostávala i potom, musíte po uplynutí prvního roku splňovat některou ze speciálních podmínek, například poměrně vysoký věk. (Vizte článek výše. Předpokládám, že Vy byste vdovský důchod mohla pobírat i po uplynutí prvního roku, ovšem pak už bude podstatně nižší.)

 • marie Horová napsal:

  Má žádat můj švagr o vdovecký důchod, pokud mu zemřela žena, ale sám má důchod vysoký, kolem dvaceti tisíc? Nebo v tom případě nemá nárok?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Horová, vdovecký důchod je pojistná, nikoli sociální dávka. Není tedy přednostně určena okruhu lidí, kteří jsou chudí, ale účastníkům veřejného pojištění. Podle mého názoru by tedy Váš švagr vdovecký důchod mohl dostat.

 • Jitka Stock napsal:

  Dobrý den, táta (ročník 1953) zemřel po delší nemoci 5.4.2016. Byl v neschopnosti osm měsíců. Neměl vypočítaný ani invalidní, ani starobní důchod – do starobního důchodu měl nastoupit 2.8.2016. Máma nastupuje do starobního důchodu 22.7.2016. Chtěla jsem se zeptat, z čeho se vypočítává vdovský důchod. Tátova nemocenská činila 15 000 Kč.

  • Petr Woff napsal:

   Jitko, vdovský důchod se vypočítává ze starobního, nebo invalidního důchodu, na který měl nárok nebožtík. Dále záleží rovněž na tom, zda vdova aktuálně také pobírá některou z těchto pojistných dávek (pokud ano, dostane menší vdovský důchod). Zákon o důchodovém pojištění doslova říká:

   㤠49
   (1) Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
   a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
   b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (…) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.
   (2) Vdovec má nárok na vdovecký důchod po manželce, která splňovala podmínky uvedené v odstavci 1.“

   Jestli chápu citovanou pasáž dobře, rozhodující tedy je, jestli Váš otec už dne 5.4.2016 splňoval podmínky pro starobní, nebo invalidní důchod.

 • Janušová napsal:

  Dobrý den. Prosím, pokud je kolegyně mladá bezdětná žena a její muž zemřel náhle ve věku 45 let, asi nebude mít nárok na vdovský důchod po dobu 1 roku, že ano?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Janušová, pokud nebožtík neměl nárok na invalidní důchod, nebo nezemřel následkem pracovního úrazu, myslím, že vdova tuto pojistnou dávku nedostane.

 • Richard Masařík napsal:

  Prosím pěkně, můžete mi vysvětlit, co znamená:
  e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Masaříku, uvedu na 2 konkrétních příkladech, jak citované pasáži rozumím.
   A/ Žena narozená v roce 1960, která má 1 dítě, půjde do starobního důchodu v 64 letech a 2 měsících věku, tedy stejně stará jako její mužský vrstevník. Vámi citované pasáži ale vyhoví, i když bude mít právě 60 let a 2 měsíce věku („dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího…“).
   B/ Žena narozená v roce 1960, která má 5 dětí, půjde do starobního důchodu v 59 letech a 2 měsících věku, kdy zároveň splňuje druhou možnost („…je-li důchodový věk nižší“).

 • Jiřina životská napsal:

  Dobrý den. Manžel zemřel 13.4.2006 ve věku 53 let. Já pracuji, mám invalidní důchod 1. stupně. Starobní důchod mám 14.6.2018. 2 děti. Budu mít ve svém starobním důchodu nárok i na vdovský důchod? Děkuji.

 • Petr Woff napsal:

  Paní Životská, v zákoně o důchodovém pojištění stojí: „Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. (…) Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.“ Mezi podmínky pro obnovení nároku patří například invalidita žadatelky III. stupně, nebo vysoký věk (více ve článku výše). Obávám se, že to nebude Váš případ, protože už uplynuly více než 3 roky od smrti Vašeho manžela. Ale třeba se mýlím – můžete zkusit podat žádost.

 • radka czapová napsal:

  Mám nárok na vdovský důchod, pokud s manželem nemáme společné trvalé bydliště?

  • Petr Woff napsal:

   Paní Czapová, cituji přímo z webu České správy sociálního zabezpečení: „Společné bydliště manželů není podmínkou pro přiznání vdovského či vdoveckého důchodu. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky.“

 • Jan Jílek napsal:

  Prosím o informaci, zda papírově různé trvalé bydliště manželů je příčinou nepřiznání vdovského důchodu. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Jílku, vizte, prosím, moji předchozí odpověď – přímou citaci odpovědného státního úřadu.

 • Mrcela Náglová napsal:

  Prosím o informaci o výši vdovského důchodu. Manžel zemřel ve věku 85 let, jeho starobní důchod činil 14 510 Kč. Mně je 81 let a starobní důchod mám 10 727 Kč. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Náglová, pokud letos splňujete podmínky pro přiznání vdovského důchodu, při Vámi uvedených částkách byste měla dostávat 3 018 Kč měsíčně.

 • Musilová napsal:

  Dobrý den, zemřela mi tchyně, která pobírala starobní důchod 10 520 Kč. Tchán je ležící a pobírá starobní důchod 12 040 Kč. O tchána se starám a pobírám ošetřovné ve výši 12 000 Kč. Má tchán nárok na vdovecký důchod? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Musilová, nevím o tom, že by ošetřovné nějakým způsobem znemožnilo výplatu vdoveckého důchodu. Obě dávky jsou vlastně pojistným plněním (ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění, vdovský důchod podle zákona o sociálním pojištění), takže by se neměly vzájemně vylučovat. (Podobně, jako když si platíte pojištění nemovitosti a zároveň pojištění automobilu; pokud potom máte dopravní nehodu a mezitím vyhoříte, taky v ideálním případě dostanete od pojišťovny zaplaceno za obě události).

 • Elena Horvathova napsal:

  Dobrý den, manžel bral plný invalidní důchod, půl roku před mým 45. rokem zemřel. Brala jsem vdovský důchod 1 rok. Jsem sama, pobírám sociální dávky na bydlení a na živobytí. Chci se zeptat – je mi 52 let, jaké podmínky musím splňovat, abych brala vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Eleno, bohužel si myslím, že ve Vašem případě už doba pro eventuální obnovení vdovského důchodu vypršela. Zákon o důchodovém pojištění totiž uvádí několik situací, kdy může vdova brát tuto pojistnou dávku déle než 1 rok (§ 50, odst. 2) a potom tam stojí: „Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených v odstavci 2 do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.“

   Jelikož – jestli rozumím dobře – neberete tuto pojistnou dávku déle než 2 roky, nárok tedy zřejmě nemůže být obnoven. Leda za stejných podmínek, kdybyste se eventuálně znovu vdala a opět ovdověla. Spíš Vám ale doporučím dávku hmotné nouze doplatek na bydlení, na kterou obvykle mají lidé nárok, pokud dostávají příspěvek na bydlení a zároveň taky příspěvek na živobytí. Přeju Vám hodně štěstí.

 • Blanka Šimánková napsal:

  Dobrý den, prosím, valorizují se také vdovské důchody? Nebo se valorizuje pouze vlastní důchod či součet obou důchodů? Děkuji. Blanka

  • Petr Woff napsal:

   Blanko, novou (lepší – vyšší) valorizaci bude projednávat vláda zítra. V návrhu stojí: „Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016.“ Takže by měly dostat více peněz také vdovy.

 • Ema napsal:

  Kdy budou valorizovány ženy – matky, které vychovávaly děti – více dětí, jako v Německu? Dobrovolně – povinně jsem chodila do rekvalifikačních kurzů (cca 7x, od r. 1997 do 2010), jen abych nebyla doma! A potom jsem povinně odešla do předčasného důchodu z úřadu práce.

 • Jiří Balabán napsal:

  Dobrý den, prosím o doplnění Vaší odpovědi na dotaz paní Blanky ze dne 18.9.2016. Valorizuje se každý důchod (starobní a vdovský) zvlášť, nebo součet obou důchodů? S pozdravem Jiří Balabán

  • Petr Woff napsal:

   Pane Balabáne, podle mého názoru dojde k valorizaci každého důchodu (starobního i vdovského) zvlášť. Jde přece jenom o oddělené pojistné dávky. Dám příklad: Člověk bere vlastní starobní penzi 10 000 Kč a navíc ještě vdovecký důchod 2 000 Kč. V takovém případě starobní penze stoupne o 277 Kč a vdovecký důchod stoupne o 44 Kč (2,2 % z 2 000 Kč).

 • Kristova Helena napsal:

  Dobrý den. Jsme vdova od 13.8.1996. Vdovský důchod jsem pobírala jeden rok. Po roce mně důchod odebrali v důsledky změny zákona od 1.1.1996. Od té doby jsem nedostávala žádný důchod. Do předčasného důchodu jsem šla v roce 2013, ve věku 58 let. Při vyřizování formalit jsem se informovala ohledně vdovského důchodu. Bylo mně řečeno, že nemám nárok. Takže už 20 let neberu nic. Teď jsem ve starobním důchodu. Pane Balabáne, byl byste tak laskav a podíval se, co by se s tím dalo dělat? Má důchod 9 500 Kč. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Kristová, zákon o důchodovém pojištění chápu tak, že byste musela splnit některou ze speciálních podmínek (například se stát invalidní ve III. stupni, nebo pečovat o nezaopatřené dítě apod.) nejpozději do 2 let od zániku původního nároku na vdovský důchod, aby Váš nárok byl obnoven.

   Například mladá žena, které letos zemře starý manžel, bude standardně dostávat vdovský důchod do roku 2017 a aby tuto pojistnou dávku mohl pobírat znovu, musí úspěšně zažádat o obnovení přibližně do roku 2019. Jak sama píšete, od zániku Vašeho nároku už uplynula mnohem delší doba. Takže chápu, že Vám při vyřizování formalit nedali příjemnější odpověď.

 • Alena napsal:

  Dobrý den, zemřel mi manžel, měl invalidní důchod 3. stupně 6 000 Kč a zároveň ještě byl zaměstnán a pobíral tedy i výplatu z práce 12 000 Kč. Máme roční dítě. Chci se zeptat, zda se můj vdovský důchod bude počítat jen z jeho invalidního důchodu, nebo se tam bude započítávat i jeho výplata ze zaměstnání? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Aleno, Váš vdovský důchod se bude počítat pouze z invalidního důchodu (pokud manžel již neměl nárok na starobní důchod). Roli totiž nehraje samotný výdělek v zaměstnání, ale sociální pojištění, které člověk státu odvádí a vznik pojistné události (pokles pracovní schopnosti kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, nebo vysoký věk). Ovšem pokud máte malé dítě, můžete dostat aspoň pohřebné.

 • Jaroslava napsal:

  Dobrý den, tchyni zemřel manžel 30.12.2015, bylo mu 62 let a pobíral invalidní důchod. Tchyně měla nárok po dobu jednoho roku na vdovský důchod. Chtěla by vědět, jestli na něj bude mít nárok i nadále. V prosinci 2016 jí bylo 55 let, je zaměstnaná, do důchodu by měla jít v 61 letech a 2 měsících. Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Jaroslavo, bohužel si myslím, že Vaší paní tchyni skončí nárok na vdovský důchod právě uplynutím 1 roku. Dále bývá tato pozůstalostní pojistná dávka vyplácená jenom ve zvláštních případech: Například pokud je příjemkyně invalidní ve III. stupni, anebo pečuje o těžce postiženého člověka (nezletilé dítě, tchyni, tchána), eventuálně jí zbývá do penze jenom několik málo let. Podmínky jsou podrobněji vypsány výše ve článku.

 • Monika Saková napsal:

  Dobrý den, tchyni zemřel manžel v roce 1990. Nyní je tchyně ve starobním důchodu. Má nárok na vdovský důchod? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Saková, bohužel samotné úmrtí manžela v roce 1990 není podle zákona důvodem, aby vdova nyní (v roce 2017) dostala vdovský důchod. Tuto pojistnou dávku lidé obyčejně pobírají jenom 1 rok po smrti nebožtíka. Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod potom může opět vzniknout do 2 let (tedy pomyslně zhruba do roku 1993), pokud mezitím pozůstalá nebo pozůstalý například dosáhne důchodového věku.

   Ale řada penzistů pobírá příspěvek na bydlení, který může dorovnávat nedostatečné příjmy.

 • Michaela napsal:

  Dobrý večer. V březnu 2017 mi zemřel manžel. Měl 3. stupeň závislosti, jeho starobní důchod byl 13 600 Kč. Já jsem Polka, pracovala jsem v Polsku a důchod mám 5 400 Kč. Peníze mi chodí do polské banky v Polsku. Mám nárok na vdovský důchod po manželovi? Jsem 46. ročník. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Michaelo, podle mého názoru máte právo na vdovský důchod, vyplácený ze státního rozpočtu České republiky. Váš manžel totiž platil sociální pojištění, které v Česku zakládá práva jak pro něj jakožto pojištěnce, tak pro jeho nejbližší rodinu – manželku a případně také sirotky.

   V zákoně o důchodovém pojištění doslova stojí: „Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod (…) anebo zemřel následkem pracovního úrazu.“

   Takže podejte žádost o vdovský důchod na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ, v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Asi bych volil okresní pobočku podle Vašeho trvalého bydliště, anebo (pokud třeba žijete v Polsku) podle místa, kde naposledy oficiálně bydlel nebožtík.

 • Soňa napsal:

  Dobrý den. Před měsícem mi zemřela maminka, ročník 1959, byla zaměstnaná – žádný důchod. Má tatínek, ročník 1956, který je také stále zaměstnán, nárok na vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *