Kdo (ne)musí platit televizní a rozhlasový poplatek?

Televizní a rozhlasový poplatekDemokratická diskuse kultivuje společnost, ale také zpomaluje legislativní proces, který zaostává za technologickým vývojem. Kupříkladu televizní a rozhlasový poplatek za jistých okolností nemusí odvádět člověk, který veřejnoprávní média pravidelně sleduje. Koncesionářskou povinnost totiž nemáte, když přijímáte internetové vysílání. Naopak mnoho lidí, kteří Českou televizi ani Český rozhlas vůbec nesledují, poplatek hradit musí. Stačí totiž, že mají doma televizor nebo rádio, eventuálně odebírají elektřinu a neodpoví dostatečně rychle na výzvu.

Koncesionáře definují zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (č. 348/2005 Sb.) a zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (č. 231/2001 Sb.). Některé sporné situace museli vyložit právníci našich hlavních veřejnoprávních médií, protože samozřejmě vznikají různé interpretace dílčích paragrafů. Nejdříve vyložíme, kdo musí, respektive nemusí hradit koncesionářské poplatky – a potom vyčíslíme jejich aktuální výši. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) jsou na odvodech existenčně závislé, ačkoli poskytují prostor také inzerentům.

Kdo MUSÍ odvádět televizní/rozhlasový poplatek

 • Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, případně aspoň 1 měsíc používá televizní/rozhlasový přijímač. Platit musí také majitel počítače s televizní kartou, USB tv tunerem nebo technologií IPTV. Domácnost odvádí maximálně 1 televizní a rozhlasový poplatek, zatímco firma posílá peníze za každý svůj přijímač, který používá v souvislosti s podnikáním.
 • Za jistých okolností musí televizní a rozhlasový poplatek odevzdávat každý odběratel elektřiny, připojený k distribuční soustavě. Pokud vám ČT nebo ČRo doručí výzvu k platbě, máte do 30 dnů odpovědět písemným čestným prohlášením, že přijímače nevlastníte ani nepoužíváte. Jinak budete automaticky zařazení mezi koncesionáře.
 • Kdo nesplňuje definici koncesionáře, a přesto je vedený mezi poplatníky, ať požádá o vyřazení (všechny oficiální formuláře si můžete stáhnout níže).

Kdo NEMUSÍ odevzdávat televizní/rozhlasový poplatek

 • Koncesionářem není osoba slepá na obě oči nebo hluchá na obě uši.
 • Televizní ani rozhlasový poplatek nemusí odvádět domácnost, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nedosahuje 2,15násobku životního minima.
 • Platební povinnost vůči veřejnoprávním médiím nemají diváci a posluchači, kteří sledují ČT nebo poslouchají ČRo přes jejich „streamové“ internetové vysílání, tedy přes počítač bez televizní karty nebo mobilní telefon.
 • Televizní, respektive rozhlasový poplatek nechť netrápí školy podle školského zákona, cizince bez povolení k trvalému/dlouhodobému pobytu na území České republiky, držitele licence k televiznímu/rozhlasovému vysílání, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, zastupitelské úřady ČR v zahraničí, lidi požívající podle mezinárodních smluv imunitu apod.

Televizní poplatek činí 135 Kč/měsíc

Rozpočet ČT pro letošní rok předjímá, že koncesionáři přispějí souhrnnou částkou 6,187 miliardy Kč, která znamená velkou většinu příjmů veřejnoprávního média a přesahuje například obrat Akademie věd ČR. Televizní poplatek činí 135 Kč měsíčně. Nesplnění zákonného závazku může diváka stát pokutu 10 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

Rozhlasový poplatek dělá 45 Kč/měsíc

Rozpočet ČRo pro letošní rok předpokládá, že posluchači povinně přispějí 2 miliardami Kč, které představují skoro všechny příjmy veřejnoprávního média a přesahují finanční možnosti například Českého telekomunikačního úřadu. Rozhlasový poplatek je roven 45 Kč měsíčně. Každý kdo vlastní nebo používá rádio, a není v databázi koncesionářů, riskuje pokutu 5 000 Kč. Korespondenční adresa pro zaslání příslušného vyplněného formuláře je následující: Český rozhlas, Odbor obchodu a rozhlasových poplatků,  Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.

Formuláře pro domácnosti:

Formuláře pro podnikatele a instituce:

193 komentářů

 • Zuzana Osinová napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda mám povinnost platit kromě televizních poplatků i ty rozhlasové – nejsem vlastníkem rádia ani automobilu s autorádiem.

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, paní Osinová, povinnost platit televizní poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání televizního přijímače. Povinnost platit rozhlasový poplatek vyplývá z vlastnictví nebo dlouhodobého používání rozhlasového přijímače. Tyto 2 odvody jsou přitom na sobě nezávislé. Takže pokud máte koncesionářský závazek vůči České televizi, ale nemáte rádio, rozhlasový poplatek Českému rozhlasu hradit nemusíte.

 • Tomáš Konvička napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat zda musí poplatky platit cizinec,který má pouze povolení k přechodnému pobytu na úzení čr.děkuji

 • Petr Woff napsal:

  Dobrý den, pane Konvičko, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (348/2005 Sb.) v § 4 říká:
  „Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
  (1) Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeni
  (…)
  b) cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu.“

  Takže pokud cizinec nemá povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu, televizní ani rozhlasový poplatek platit nemusí.

 • Kohoutová napsal:

  Dobrý den, mám dotaz. Potřebovala bych vědět, zda musím platit poplatky (tel. a rozhl.) dvakrát (byt a chata). Co je k tomu vše potřeba a tak celý proces. Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, můj názor je, že televizní ani rozhlasový poplatek dvakrát odvádět nemusíte (tedy pokud byt nebo chytu nepoužíváte k podnikání). V předešlé odpovědi zmíněný zákon totiž říká (§ 5): „Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“ Dále říká, že poplatky platí jenom 1 fyzická osoba ve společné domácnosti. To znamená, že pokud plníte svoji koncesionářskou povinnost a žijete ještě s někým, tato osoba už dotyčný koncesionářský poplatek odvádět nemusí.

 • Štěpánková napsal:

  Dobrý den, maminka je již nemohoucí a pobývá v léčebně. Do bytu se již určitě nevrátí. Byt je prázdný, nikdo v něm nebydlí. Musí platit televizní a rozhlasový poplatek? V bytě má trvalé bydliště. Děkuji za odpověď

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Štěpánková, pokud Vaše maminka televizní a rozhlasový poplatek odváděla, doporučuji následující:
   1/ Přesvědčit se, že v místě jejího trvalého bydliště (v bytě, o němž píšete) již není televizní ani rozhlasový přijímač.
   2/ Odhlásit maminku z evidence koncesionářů. Jestli platila přes SIPO, pak na pobočce České pošty. Jestli platila přímo České televizi a Českému rozhlasu, zašlete na jejich adresy vyplněné odhlašovací formuláře, ke stažení jsou ZDE a ZDE.

   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 • Vladimíra Reznerová napsal:

  Dobrý den, jsme plátci koncesionářských poplatků ČRo a ČT v místě našeho trvalého bydliště. Rodiče zemřeli a já jsem se stala vlastníkem jejich nemovitosti – rodinného domu, ve kterém nemám trvalé bydliště. V nově nabyté nemovitosti přechodně bydlíme a zároveň máme na jiném místě byt, kde je naše trvalé bydliště. Jsem povinna platit nadále koncesionářské poplatky, které již platím v místě trvalého bydliště? Znovu zdůrazňuji, po smrti rodičů takto platím dvakrát koncesionářské poplatky – v místě trvalého bydliště a u nově nabyté nemovitosti po rodičích. Prosím o závaznou odpověď. Děkuji Reznerová

  • Vladimíra Reznerová napsal:

   Prosím o odpověď na můj dotaz: platba poplatků 2x za televizi, v místě trvalého bydliště a v místě, kde se přechodně zdržujeme – zděděná nemovitost.
   Dne 6.4.2015 jsem odeslala dotaz na platbu poplatků. Děkuji Reznerová

   • Petr Woff napsal:

    Dobrý den, paní Reznerová, předně: Závaznou odpověď Vám dá zřejmě jenom nějaká advokátní kancelář, kde pravděpodobně budete muset za takovou službu zaplatit. Ani tehdy nezískáte úplnou jistotu, že znáte správný výklad zákona. (Například v tak důležité otázce, jako jsou úroky z platebního prodlení, odmítají vydat závazné stanovisko Česká národní banka a Ministerstvo spravedlnosti – více ZDE. Zkrátka případný spor definitivně rozhodne až soud, respektive nejvyšší soudní instance.) Na bezplatném fóru navíc musíte počkat :-).

    Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích v § 5 říká:
    „Základ poplatků
    (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.“

 • Ladislav Varga napsal:

  Dobrý den,provozuji hospůdku ve městě s 50 tisíci obyvateli a televizní přijímač používám spíše k vytvoření zázemí. Rád bych se informoval, zda jsem povinen platit poplatek 2x? Tj. OSA a Intergram. Za odpověď děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, pane Vargo, položil jste výbornou otázku. Předně: Televizní (nebo rozhlasový) poplatek platíte za vlastnictví, případně dlouhodobé používání televizního (nebo rozhlasového) přijímače.

   Autorské poplatky jsou úplně jinými odvody, které mají uspokojovat práva například umělců, pokud jejich díla používáte k podnikání – k nalákání a udržení zákazníků, kteří si přitom objednávají Vaše služby. Přitom OSA zastupuje autory hudebních děl a INTERGRAM zastupuje hudebníky, zpěváky, tanečníky, výrobce zvukových a obrazových záznamů apod.

   Takže pokud zpříjemňujete svoji hospůdku hostům tak, že necháváte puštěný třeba program ČT 1, kde slavní zpěváci občas zpívají populární šlágry, měl byste podle mého názoru platit kromě televizního poplatku ještě institucím OSA a INTERGRAM. Navíc existuje ještě DILIA, zastupující literáty, dramatiky, choreografy nebo dabingové režiséry. Takže kdybyste pouštěl i něco jako nedělní chvilku poezie, asi by mohla chtít peníze taky DILIA.

 • Aleš Gardavský napsal:

  Dobrý den,

  dnes mi přišla výzva k zahájení placení rozhlasového poplatku. Radiový přijímač nevlastním a rádio v žádné formě neposlouchám. Ve výzvě je ale uvedeno, že se musí platit rozhlasový poplatek i v případě, že jsem vlastníkem „televize se set-top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání DVB-T/S/C nebo televize s příjmem programů kabelové TV“. V zákoně 348/2005 Sb. jsem konkrétní definici rozhlasového přijímače nenašel. Můžete mi, prosím, poradit, kde bych danou definici našel, nebo jestli mi bude stačit čestné prohlášení, že nemám rozhlasový přijímač? Televizní poplatek pochopitelně platím.

  Děkuji za odpověď

  • Petr Woff napsal:

   Z Vašeho dotazu mám dojem, že ve výzvě podepsané Českým rozhlasem definice radiového přijímače je. Na svém webu tohle veřejnoprávní médium píše, že počítá taky „zařízení technicky způsobilá k příjmu rozhlasového vysílání, tj. zejména radiomagnetofony, autorádia, radiobudíky, počítače vybavené FM nebo DVB-T kartou ad.“
   „V České republice proběhla celoplošná digitalizace televizního vysílání a v současnosti platí, že každý televizor, který takové vysílání přijímá, je zároveň rozhlasový přijímač. Součástí digitálního vysílání jsou i rozhlasové stanice,“ tvrdí jinde „ředitel odboru rozhlasových poplatků Ondřej Beran“.
   Pokud do těchto definic spadá Vaše elektronika a nechcete riskovat soudní spor nebo pokutu, být Vámi, začnu platit rozhlasový poplatek.

 • Martina napsal:

  Dobrý den , prosím o informaci. S přítelem jsme si v roce 2011 zakoupili televizor. Řádně platili poplatky, jenže se nám televizor rozbil a od té doby jsme používali jen počítač. Přestali jsme platit televizní poplatky. Nyní přišla výzva o zaplacení zpětně. Nemáme ani rádio doma. Musím toto zpětně zaplatit, či ne? Jedná se o dost peněz. Děkuji za informaci.

  • Petr Woff napsal:

   Martino, pokud zanikne koncesionářská povinnost (například vyhodíte televizor a rádio), musíte tuto skutečnost oznámit písemným čestným prohlášením (ZDE pro ČT, ZDE pro ČRo) příslušnému veřejnoprávnímu médiu, oficiálně do (pouhých) 15 dnů. Obávám se, že jinak Vám nezbude, než uhradit poplatky zpětně. Samozřejmě pokud nechcete jít do soudního sporu, jehož výsledek nedokážu odhadnout.

 • ;franta napsal:

  Dobrý den,
  přišel mi dopis, že neplatím rozhlas a mám zaplatit pokutu 5 315 Kč,-. Jak je to, když mám několik nemovitostí, kde platím za odběr elektřiny jako majitel, ale mám tam nájemníky, kteří poplatek platí. Já bydlím u přítelkyně, která také platí radio i televizi. Musím také platit?? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Franto, je rozdíl mezi domácností a podnikatelem. Konkrétně ve Vašem případě bude asi klíčové, zda (ne)máte na pronajímání bytů živnostenský list.
   Pokud žijete v domácnosti, za kterou televizní a rozhlasový poplatek už někdo odvádí (spolubydlící, příbuzný, partner apod.), normálně nic víc dělat nemusíte. Ale fyzická osoba, která je podnikatelem, musí platit za každý televizor nebo rádio, které používá k podnikání nebo v souvislosti s ním. (Výjimkou jsou výrobci, prodejci a opraváři elektroniky.) Česká televize sama přesněji odpovídá na podobný dotaz:

   „Pokud někdo pronajímá chatu a je podnikatelem, který má na tuto činnost vydaný živnostenský list, je povinen za tuto televizi platit, protože je jako fyzická osoba podnikající používá tv přijímač k podnikatelské činnosti.
   Pokud někdo pronajímá chatu či jinou nemovitost bez živnostenského oprávnění na tuto činnost, tj. pokud vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány žádné další služby, pak nemusí z tv přijímače v pronajímané nemovitosti platit poplatek, pokud je již evidován jako poplatník fyzická osoba – domácnost.
   Pokud ale nájemce takovéto nemovitosti tento přijímač užívá déle než 30 dní a není evidovaným poplatníkem v místě svého trvalého bydliště, pak je povinností tohoto nájemce se přihlásit k placení televizního poplatku.“

 • ;franta napsal:

  Dobrý den,
  v červnu 2014 jsem nereagoval na výzvu k placení poplatku za rádio – od března 2014 žiji u přítelkyně, která poplatek platí.
  Nyní mi přišla předžalobní upomínka s pokutou 5315 Kč a povinnost platit poplatek za rádio.
  Myslíte, že je možnost se z toho dostat, nebo mě placení nemine??
  Před necelým rokem jsem nereagoval, protože mě připadá divný dokazovat, že něco nevlastním a nepoužívám.
  Asi je to divné, ale jak to říkáte – v tomto případě neplatí presumpce neviny? V případném soudním jednání, které mě nemine, asi nemám šanci. Jedná se o domácnost.
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Franto, zákon bohužel chápu následovně: Na výzvu od České televize nebo Českého rozhlasu musíte odpovědět například čestným prohlášením, že příslušné přijímače nevlastníte ani nepoužíváte, eventuálně že žijete v domácnosti s koncesionářem plnícím svoji povinnost apod. „Hrát mrtvého brouka“ v takové situaci není prozřetelné. Veřejnoprávní média mají podle zákona právo „mlčícího“ adresáta své výzvy zařadit do evidence poplatníků. Tak se věci mají, bez ohledu na jakoukoli vinu nebo nevinnu. Být Vámi, částku bych prostě zaplatil a odeslal Českému rozhlasu prohlášení, že podmínky pro koncesionářskou povinnost nejsou naplněny, aby Vás aspoň od nynějška ze svého rejstříku vyřadil.

 • Marián napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat. Začal jsem podnikat. Na adresu trvalého bydliště mám přihlášenou živnost. V místě trvalého bydliště již platím televizní a rozhlasový poplatek. Je nutné platit poplatky dvakrát i za živnost?
  Děkuji moc za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Mariáne, zákon o rozhlasových a televizních poplatcích říká:
   㤠5
   Základ poplatků
   (1) Poplatník, který je fyzickou osobou, platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívá více včetně rozhlasového nebo televizního přijímače, který je příslušenstvím jím provozovaného dopravního prostředku.
   (…)
   (3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.“

   Citované pasáže si osobně vykládám tak, že Vám vzniká další koncesionářská povinnost, pokud televizor nebo rozhlas používáte pro podporu svého podnikání. Když například hostinský pouští návštěvníkům televizi, aby byla větší zábava a stoupala jeho tržba, myslím si, že by kvůli tomu měl odvádět speciální poplatek. Opačně bych vnímal situaci, kdy sleduje na pracovišti televizi teprve po odchodu všech hostů, při úklidu lokálu.

 • Lucie napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz. Budu se stěhovat do obecního bytu, ale trvalé bydliště budu mít nadále u rodičů, i přesto musím platit televizní a rozhlasový poplatek?
  Předem děkuji za odpověď.
  Kašparová Lucie

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích rozhoduje, s kým žijete ve společné domácnosti. Takže je směrodatné, zda budete prostor obecního bytu trvale sdílet například se svým životním partnerem – koncesionářem. Pokud nikoli, podle mě musíte za používání televizního nebo rozhlasového přijímače sama odvádět televizní nebo rozhlasový poplatek. Bez ohledu na skutečnost, že máte nadále hlášené trvalé bydliště jinde – kde třeba taky žije nějaký koncesionář.

 • Ivan napsal:

  Dobrý den,
  mám také dotaz. Od listopadu 2012 mám hypotéku a nový trvalý pobyt, kde jsem taktéž přihlašoval elektřinu (PRE). Televizi ani rádio nemám, nicméně asi před půl rokem jsem si koupil smart tv samsung, kterou používám na filmy a internet, jinak ale žádný tv kabel do ní nevede :). Asi je to jedno, že nevlastním kabel, co bych do ní zastrčil, těm poplatkům a nějaké pokutě se asi nevyhnu, ale zajímalo by mě teď, jak to mám tedy udělat, abych to zaplatil všechno a byl v pohodě. Nikdo mě zatím nekontaktoval (žádná výzva nic), účtenku od té smart tv mám doma v šuplíku. Budu moc rád, když poradíte a dáte vědět, jak mám postupovat. Díky moc!

  • Petr Woff napsal:

   Ivane, nejsem si jist, jestli smart tv odpovídá definici televizního nebo rozhlasového přijímače, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích:

   㤠2
   Předmět poplatků
   (1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.
   (2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

   Nejsem odborník přes rádiové kmitočty :-). Nicméně pokud chcete mít klid a placení televizního nebo rozhlasového poplatku by Vám nevadilo, prostě se přihlaste do evidence ZDE a ZDE. Pravdivě uveďte, od kdy máte v držení smart tv a snad uniknete celkové „přirážce“ neboli pokutě 15 000 Kč. Stejný zákon totiž říká:

   㤠9
   Přirážka k poplatkům
   (1) Poplatník, který (…)
   e) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků, je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5 000 Kč v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.
   (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, pokud poplatník splnil všechny své povinnosti včetně zaplacení dlužných rozhlasových nebo televizních poplatků ještě před tím, než byl provozovatelem vysílání ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.

 • David Mendlík napsal:

  Dobrý den,
  dostal jsem výzvu od rozhlasu, že mám uhradit koncesionářský poplatek + 5000 pokutu. Chyba je u mě, že jsem nereagoval na jejich první výzvu a jsem připraven se přihlásit. Ale mám ještě možnost se nějak vyhnout placení té sankce? Děkuji, David

  • Petr Woff napsal:

   Pane Mendlíku, nevidím snadnou a zaručeně úspěšnou cestu, jak se přirážce vyhnout, pokud jste na výzvu do 30 dnů nereagoval. Zákonu rozumím tak, že jste nyní považován za koncesionáře, který se měl už dříve sám přihlásit do evidence. Nevěřím, že se Český rozhlas těchto peněz zřekne, ani kdybyste třeba zkusil zahrát na city, například ve stylu „už se to nebude nikdy opakovat, tak mi pro jednou promiňte“. A možnosti jako soudní žaloba na český stát kvůli příliš tvrdému zákonu jsou, předpokládám, příliš extrémní.

 • Petropos napsal:

  Dobrý den, když dlouhodobě platím koncesionářský poplatek za tv 150 Kč, místo 135 Kč, vrátí mi někdo můj přeplatek?

  • Petr Woff napsal:

   Petroposi, na více místech jsem našel, že veřejnoprávní média slibují přeplatky vracet (ZDE a ZDE). Kontakt by měl být následující:
   Česká televize, Útvar televizních poplatků, Kavčí hory, 140 70, Praha 4,
   Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
   ,
   nebo eventuálně: poplatky@ceskatelevize.cz a poplatek@rozhlas.cz

 • Rado napsal:

  Dobry den,
  som Slovak, so statusom prechodneho pobytu na uzemi CR. Vlastnim nehnutelnost v CR, kde aj prebyvam s manzelkou, ktora ma na danej adrese trvaly pobyt. Musim platit (alebo ona) koncesionarske poplatky? Vlastnikom nehnutelnosti je cisto moja osoba.
  Dakujem.

  • Petr Woff napsal:

   Rado, podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích jsou osvobozeni kromě některých dalších osob také „cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu“. Ale pokud Vaše manželka má například české občanství a používá doma televizní nebo rozhlasový přijímač, poplatky by podle mého soudu odvádět měla.

 • Jiří H napsal:

  Dobrý den.
  Někdy v měsíci srpnu 2014 mi přišla od Českého rozhlasu výzva k placení rozhlasového poplatku a přihlášení se k rozhlasovému poplatníku. V dopise mi přišla i předtištěná stránka, kterou jsem měl vyplnit, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků, nebo vyplnit čestné prohlášení, že nejsem vlastníkem rozhlasového přijímače. Tuto přihlášku jsem vyplnil, s tím, že se přihlašuji k placení rozhlasových poplatků.
  Přihlášku jsem poslal v obálce poštou na adresu Českého rozhlasu. Věc jsem považoval za vyřízenou. Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně a nemám nic v ruce.
  Tento měsíc mi přišla od Českého rozhlasu Předžalobní upomínka – výzva k zaplacení přirážky podle §……… a to ve výši 5.000,- Kč plus nedoplatky za období 10/2014 – 5/2015 ve výši 360,- Kč. Celkem tedy 5.360,- Kč s tím, že od měsíce června 2015 mi budou automaticky stahovat 45,- Kč ze SIPA na rozhlasové poplatky.
  Bohužel jsem dopis neposlal doporučeně, protože to nebylo vysloveně požadováno a nemám nic v ruce. Nevím, jak mám dále postupovat.

  • Petr Woff napsal:

   Jiří, je mi líto, ale nevěřím, že nedoplatkům a přirážce uniknete. Samozřejmě můžete svůj příběh povyprávět Českému rozhlasu, ale totéž může zkusit kterýkoli „provinilec“. Výběrčí poplatků těžko najde způsob, jak poznat, že mluvíte pravdu, a proto podle mého názoru bude trvat na uhrazení všech uvedených částek :-(.
   Sám bych se ve Vašem případě utěšoval následovně: Vše dopadlo ještě poměrně snesitelně, jelikož Rozhlas mohl počkat déle a potom předat navršené nedoplatky exekutorovi. Nevím, jak lépe skončit, než starým známým doporučením: Posílejme jakékoli důležité dopisy doporučeně.

  • Jiří H napsal:

   Za dabl se omlouvám. Máte pravdu. I přesto, že jsem psal na Český rozhlas odvolání, i přesto, že jsem tam telefonoval, mi sdělili jedno. Pokud nemám podací lístek, nikdo se se mnou bavit nebude. Smluvní pokutu jsem zaplatil (moje blbost, že jsem to nepodal doporučeně). Jen mne zaráží, že si sami budou od června z Inkasa strhávat poplatek za rozhlas. Proč to neudělali následující měsíc po výzvě? Proč čekali tak dlouho? Slyšel jsem už názory, že co jim nepřijde doporučeně, hází do koše, aby mohli vybírat výpalné 5.000,- Kč.

 • libuse napsal:

  Na doporučený dopis rozhlasu jsem nereagovala, již 5 let jsem registrovaná na Úřadu práce. Příjem nižší než 2,15 násobek životního minima, jsem osvobozena od poplatku, tuto skutečnost jsem nyní napsala na Český rozhlas, v případě neúspěchu existuje nadřízený orgán rozhlasu, který celou věc posoudí? Nemyslím soud, zda nějaké ministerstvo apod.? Děkuji za odpověď.

 • Naďa Vykydalová napsal:

  Dobrý večer, prosím o radu i já. Tak jako mnoho dalších lidí jsem před rokem nereagovala na výzvu Českého rozhlasu, z důvodu, že jsem byla přesvědčena o tom, že žádný radiopřijímač nevlastním. Dnes je mi jasné, že jsem udělala chybu a měla odeslat Českému rozhlasu „čestné prohlášení“, že radiopřijímač nevlastním a sankcím se nevyhnu. Jsem samoživitelka, je možné zažádat v tomto případě o splátkový kalendář? Moc děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Vykydalová, požádat určitě lze kohokoli o cokoli – a věřím, že v tomto případě Vám Český rozhlas vyhoví. Být Vámi, zeptám se ihned na internetové adrese poplatek@rozhlas.cz. Myslím si, že Český rozhlas Vám nutně vyhovět nemusí, ale přesto nějaký snesitelný splátkový kalendář nastaví. Sám přece chce doplatky a přirážku získat, navíc musí dbát na svoji pověst a dodržovat aspoň základní mezilidskou slušnost. Určitě není dobré „hrát mrtvého brouka“, protože v zákoně čtu:

   㤠10
   Vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům
   Nezaplatí-li poplatník včas rozhlasový nebo televizní poplatek nebo přirážku k poplatkům ani na základě výzvy provozovatele ze zákona, ve které bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě, je provozovatel vysílání ze zákona oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku z prodlení určeného předpisy práva občanského.“

 • Ulrichová napsal:

  Dobrý večer, mám dotaz. Maminka je držitelkou průkazu ZTP/P, a dočetla jsem se, že má nárok na osvobození od poplatku za služby České televize a rozhlasu. Děkuji za odpověď. Ulrichová

  • Petr Woff napsal:

   Paní Ulrichová, v příslušném zákoně nevidím žádnou zmínku přímo o ZTP/P. Mezi těmi, kdo koncesionářské poplatky odvádět nemusejí, jsou však uvedeny: „osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti“.

 • Alfréd napsal:

  Dobrý večer, bydlím v místě, kde není signál pozemní televize, a proto používám satelit, za který platím ne malý roční poplatek. Musím také platit za služby české televize?

  • Petr Woff napsal:

   Alfréde, otázka je, zda satelit = družice. Osobně si myslím, že ano, a proto byste asi televizní poplatek hradit měl. „…Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“)…“

   Ostatně naši veřejnoprávní novinář sami píšou: „Programy České televize je takto možné přijímat z družice Astra 3B, jejímž hlavním úkolem je dokrýt geograficky složité lokality s neuspokojivým příjmem zemského vysílání nebo dopravit signál programů České televize na pozemní vysílače.“ A generální ředitel ČT předpokládá, že diváci sledující toto veřejnoprávní médium přes satelit „už platí koncesionářské poplatky“.

 • Martina napsal:

  Dobrý den,
  s přítelem jsme koupili byt a přestěhovali se do něj. Televizi ani radio mít nechceme – při nastěhování jsme vědomě přeštípli přívodný kabel. Musíme podat čestné prohlášení pro odhlášení domácnosti jak od televizních, tak rozhlasových poplatků? Před námi v bytě televize i rádio bylo – je tedy tento byt v evidenci? Přechází při koupi bytu na nového majitele i tato povinnost? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Martino, v přihlášce do evidence poplatníků vyplňuje zástupce domácnosti svoje osobní údaje: křestní jméno, příjmení, vysokoškolský titul, rodné číslo a až potom adresu, dále taky svoje telefonní číslo. Osobně rozumím systému koncesionářských poplatků tak, že jsou odváděny za fyzickou osobu, respektive společnou domácnost, nikoli za byt nebo adresu, takže by Vám nyní nemělo nic hrozit.

   Pokud chcete mít 100-procentní jistotu, odešlete čestné prohlášení pro odhlášení fyzické osoby z evidence televizních a rozhlasových poplatků, tím nic nezkazíte a zaplatíte pouze poštu (podobná sdělení samozřejmě vždy odesílat doporučeně!!!): formulář mají ČT a ČRo ke stažení ZDE pro televizi a ZDE pro rozhlas.

 • Gabka napsal:

  Dobrý den,
  musíme platit rozhlasový poplatek i za byt, který nám darovala matka a bývá v něm (trvalou adresu tu nemáme), i když rozhlasový poplatek na své trvalé adrese platíme?

  • Petr Woff napsal:

   Gabko, jsem přesvědčen, že jako společně žijící a hospodařící domácnost (tzn. osoby žijící a hospodařící v 1 bytě) můžete odvádět maximálně 1 televizní poplatek a 1 rozhlasový poplatek. Jiná situace nastává pro podnikatele, který na živnostenský list pronajímá byty, kde má televize nebo rádia – potom odvádí tolik poplatků, kolik přijímačů používá ke svému podnikání. Pokud Vaše matka třeba bez nájemní smlouvy, na bázi důvěry obývá jiný Váš byt a tam používá televizní nebo rozhlasový přijímač, ideálně by měla sama také plnit koncesionářskou povinnost. :-)

 • Mirek napsal:

  Dobrý den.
  Dostal jsem, že mám platit měsíčně 45 Kč. Mám platit, když nemám rozhlas ani rádio?
  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Mirku, to je výzva Českého rozhlasu. Pokud nemáte ani nepoužíváte rozhlasový přijímač, odpovězte co nejdřív (nejpozději do 30 dnů!) čestným prohlášením, že „nesplňujete zákonné podmínky vymezující poplatníka“. Určitě tak učiňte, a to doporučeným dopisem, jinak se koncesionářem podle zákona automaticky stanete! Podle mých zkušeností Česká televize k výzvě rovnou přikládá formulář takového čestného prohlášení.
   Pokud v dopise nic takového nemůžete najít, formulář najdete ZDE (v něm jsou také vyjmenovány některé alternativy „rozhlasového přijímače“: přenosné rádio, radiobudík, autorádio, mini/mikro věž, počítač s FM/DVB-T tunerem, televizní přijímač se set top boxem nebo tunerem pro příjem digitálního vysílání anebo programů satelitní či kabelové televize DVB-T/S/C).
   Adresa: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2

 • Martina napsal:

  Dobrý den,
  chci se zeptat, existuje vlastně možnost neplatit rozhlasový poplatek, když vlastním televizi, nebo lze přijímat televizní kanály s tím, aby v příjmu televize chyběl příjem rozhlasových stanic? Vím, že nikoho by nezajímalo, že je v televizi nemám naladěny, ale prostě jestli ještě v dnešní době „můžou chybět“?

  • Petr Woff napsal:

   Martino, to je dobrá otázka, kterou si, doufám, v Českém rozhlasu ještě nepoložili. Pokud splňuje definici rozhlasového přijímače televizor, asi by podle zákona mohl být vymáhaný nejenom televizní, ale rovnou taky rozhlasový poplatek :-/. Jaké programy jsou, nebo nejsou naladěny, skutečně zřejmě nehraje roli, protože stačí, aby byl přístroj „technicky způsobilý k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání“ atd. ČRo přitom sám píše, že například „v kabelových televizích po celé České republice jsou většinou šířeny všechny hlavní programy Českého rozhlasu“.

 • Jakub napsal:

  Dobrý den,
  také bych se rád zeptal: bydlím ve společné domácnosti, za kterou majitelka bytu odvádí televizní poplatek. Majitelka bytu žádný rozhlasový přijímač nemá, nicméně já vlastním smart tv, která samozřejmě má zmiňovaný tuner typu DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Jak je to v takovém případě s rozhlasovým poplatkem? Je třeba, abych se já přihlásil jako koncesionář a odváděl rozhlasový poplatek, ale televizní už nemusím, protože ho za společnou domácnost odvádí majitelka bytu? Nebo je majitelka bytu povinná odvádět rozhlasový poplatek, protože jsem s ní ve společné domácnosti a vlastním přijímač?
  Předem moc děkuji za reakci.

  • Petr Woff napsal:

   Jakube, pokud sám vlastníte zařízení způsobilé k reprodukci rozhlasového vysílání, podle mého soukromého soudu byste platit za rozhlas měl. Vůči paní bytné buďme shovívaví, bez ohledu na znění zákona: Pronajímatelka bytu přece nemůže 100-procentně kontrolovat, jakou techniku její nájemníci kupují a používají; a představte si, přijít za ní se sovy: „Koupil jsem si smart tv, začněte za mě platit koncesionářský poplatek.“ :-) Televizní poplatek bych neřešil, když jej někdo jiný ve společné domácnosti už odvádí.

 • Anna Šímová napsal:

  Dobrý den,
  syn se odstěhoval ze svého bytu, kde platil poplatky jak za TV, tak za rozhlas. Nyní se nastěhoval zpět k nám rodičům (nemá zde trvalé bydliště) a na poště mu zrušení neudělali, že je to pod pokutou?
  Pokud bydlí u nás a My platíme tyto poplatky, tak nevím, kde je problém.
  Jak má postupovat a kde najde formulář na odhlášení?
  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Šímová, poplatky zpravidla ruší dotyčné veřejnoprávní médium. Pokud syn už nevlastní ani doma nepoužívá žádný televizní ani rozhlasový přijímač, myslím si, že by mohl odeslat následující žádosti: TELEVIZE, ROZHLAS.
   Adresa ČT: Česká televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4
   Adresa ČRo: Český rozhlas, Odbor rozhlasových poplatků, Vinohradská 12, Praha 2 120 99

 • Jana Zimova napsal:

  Nemohu se dovolat na vaši linku, abych zjistila, kolik dělá nedoplatek na ČT. Přešla jsem ze SIPA na platbu z účtu. Na lince 261 133 885 však nikdo není. Opravdu „perfektní“ služba zákazníkům!!! Dost na tom, že program televize je skutečně hodně ubohý, politické události jednostranné a neobjektivní. Styďte se za takové zpravodajství a věčně se opakující pořady!!!!! Zimová, Hronov 568

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *