decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Příspěvek na bydlení 2018: poučná diskuse!

Středoevropskému podnebí sice říkáme mírné, ale taky našinec může promoknout a dostat zápal plic, případně venku umrznout. Každý prostě potřebujeme vytápěné přístřeší. Listina základních práv a svobod sice problematiku “bydlení” nezmiňuje výslovně, ale apeluje: “Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.” Český stát vyplácí slabším občanům příspěvek na bydlení. Jaké podmínky musí příjemce splnit a kolik může dostat peněz?

Oproti loňsku, vláda zvýšila maximální příspěvek na bydlení 2018. Zdůrazňuje přitom, že pouze reaguje na tržní vývoj. “Maximální výše příspěvku stoupá, nebo klesá podle skutečného cenového vývoje v oblasti bydlení a není určována pouze Ministerstvem práce a sociálních věcí, ani vládou. Jestliže v loňském roce převažovalo zdražování, dochází k navýšení uznatelných nákladů podle zákona,” vysvětlila již dříve Irena Dlesková, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výpočet vysvětlíme, netrpělivcům pomůže kalkulačka

Komu stát zaplatí střechu nad hlavou, energie a služby?

Příspěvek na bydleníNa podporu má obvykle nárok rodina, jejíž náklady na bydlení včetně energií a odvozu odpadů přesahují 30 % celkových čistých příjmů, v Praze 35 % celkových čistých příjmů. Zákon o státní sociální podpoře rozumí pod pojmem rodina všechny osoby, mající v daném bytě trvalé bydliště. Nezapočítává dítě v ústavní péči, které dostává stravu, ubytování a ošacení jinde. Počet jedinců hraje důležitou roli, stejně jako velikost obce, protože podle těchto kritérií stát stanovuje maximální uznatelné náklady.

Měsíční příspěvek na bydlení většinou spočítáme tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečteme 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze 35 % čistého měsíčního příjmu. Směrodatné jsou přitom hodnoty za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud rodina disponuje nižšími příjmy, než kolik činí její životní minimum, započítáváme její životní minimum. Podpora má samozřejmě svůj strop. Maximální uznatelné náklady na bydlení jsou upřesněné následujícími tabulkami, obsaženými ve vládním nařízení pro rok 2018!

Příspěvek na bydlení 2018 pro nájemníky

Úvodní tabulka platí pro domácnosti, které bydlí na základě nájemní smlouvy. Započítáme samozřejmě nájemné a další “náklady za plnění poskytované s užíváním bytu”, dále útratu za zemní plyn, elektřinu, vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. Případně zohledníme cenu pevných paliv “částkami za kalendářní měsíc”.

Například čtyřčlenné venkovské rodině stačí, alespoň podle státu, náklady na bydlení 12 299 Kč měsíčně. Předpokládejme, že právě tolik utratí za nájem, energie a odvoz odpadů. Jakého čistého měsíčního příjmu musí dosáhnout, aby nedostala příspěvek na bydlení? 40 997 Kč, protože uvedené náklady jsou 30 % této částky.

Jiný příklad: Jistý osaměle žijící Pražan utratí za nájem, energie a odvoz odpadu 8 000 Kč měsíčně. Jenomže podle následující tabulky můžeme započítat nanejvýš 7 870 Kč! Do jakého čistého měsíčního příjmu se musí vejít, aby dostal příspěvek na bydlení? Přibližně do 22 400 Kč, protože uznatelné náklady těsně převyšují 35 % této částky.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) podle počtu obyvatel v obci(pevná paliva)
Hlavní m. Prahavíce než 100 00050 000 – 99 99910 000 – 49 999do 9 999
jedna7 8706 2275 9285 0364 844(746)
dvě11 186 8 9388 5307 3087 046(1 020)
tři15 11612 17611 64210 0459 702(1 335)
čtyři a více18 82715 28214 63912 71212 299(1 649)

Příspěvek na bydlení ve vlastních bytech a družstvech

Druhá tabulka náleží občanům, kteří bydlí takříkajíc v osobním vlastnictví, nebo jsou členy bytového družstva. Započítáme samozřejmě energie a odvoz odpadu. Dále zahrneme “srovnatelné náklady” a případně pevná paliva “částkami za kalendářní měsíc”. Čtenáři v diskusním fóru správně upozornili, že srovnatelné náklady jsou vlastně protějškem nájemného. Zohledňují běžnou, nezbytnou údržbu bytů, kterou musejí vlastníci průběžně platit.

Opět uveďme příklady. Jak vysoký příspěvek na bydlení dostane dvoučlenná mimopražská domácnost, která má výdaje (energie a odpad) 3 768 Kč a čisté měsíční příjmy 20 936 Kč (minimální mzdy)? Do výdajů připočteme ještě srovnatelné náklady 2 721 Kč, čímž dostaneme celkem 6 489 Kč. Vzorec výpočtu je potom snadný: 6 489 – (20 936 x 0,3) = 6 489 – 6 281 = měsíční příspěvek na bydlení 208 Kč.

Konečně poslední situace: Představme si, že ve vlastním pražském bytě žije matka, která sama živí dvojčata předškolního věku. Hlavně kvůli elektrickým přímotopům má vysoké náklady na bydlení 10 000 Kč, ale žádné příjmy. Kvůli zákonu nemůžeme uznat vyšší výdaje, než podle následující tabulky, ale musíme započítat životní minimum domácnosti, i když reálně postrádá jakékoli finanční prostředky! Takže vychází: maximální uznatelné náklady na bydlení mínus (životní minimum krát 0,35) = 8 939 – (6 620 x 0,35) = 8 939 – 2 317 Kč = měsíční příspěvek na bydlení 6 622 Kč.

Osob v rodiněUZNATELNÉ NÁKLADY (Kč) 
Tzv. srovnatelné nákladyEnergie, odpadPevná palivaUznatelné náklady celkem
jedna1 988dle útraty7464 420
dvě2 721dle útraty1 0206 489
tři3 558dle útraty1 3358 939
čtyři a více4 291dle útraty1 64911 298

Podpora v roce 2018 stále nemá časové omezení

Už v roce 2015 potěšila mnoho občanů velmi dobrá zpráva. Novelizovaný zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) totiž příspěvky na bydlení neomezuje žádnou časovou lhůtou. Byla vypuštěná jeho pasáž § 27a, která mnoha příjemcům přiznávala dávku jenom “84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let”. Také letos mohou podporu neomezeně dlouho pobírat nejenom senioři a postižení lidé, ale také všechny ostatní nízkopříjmové domácnosti! Dávku případně žádejte na místní pobočce Úřadu práce.

Proti rozhodnutí Úřadu práce je odvolání

Všechny internetové poradny a kalkulátory dávají pouze orientační informace! Příspěvek na bydlení přiznává a vypočítává, nebo zamítá krajská pobočka Úřadu práce. Je možné odvolání, klidně opakované, ale svoje pochybnosti musíte pokaždé sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení verdiktu. Úřad práce nesmí nikomu prozrazovat osobní údaje svých klientů, ale přispěvatelé místního diskusního fóra uvedli řadu cenných zkušeností. Příspěvek na bydlení nemusí být přiznaný:

  • pokud dům/byt nevyhovuje stavebnímu zákonu a není zkolaudovaný například kvůli malým rozměrům.
  • pokud žádáte dávku pro dům/byt, kde nemáte hlášené trvalé bydliště.
  • pokud nejste majitel, ani nájemník, ale podnájemník (domu/bytu). Raději upřesněme pojmy.
    • Nájemní smlouvu uzavíráte s vlastníkem nemovitosti – například s bytovým družstvem.
    • Podnájemní smlouvu uzavíráte s nájemníkem – například se členem bytového družstva.
  • pokud jste v posledních 3 měsících neuhradili náklady na bydlení (platí hlavně pro nájem!).
  • pokud jsou vaše náklady na bydlení hrazeny z účtu jiné osoby
  • pokud platíte nájemné svému příbuznému (například synovi nebo otci).

A závěrem ještě důležité upozornění: Kdo dostává vedle příspěvku na bydlení taky příspěvek na živobytí, pravděpodobně můžete pobírat i doplatek na bydlení!

(Originál článku byl zveřejněný 18.11.2014 a následně několikrát aktualizovaný. Autor fotografie: Efraimstochter.)

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
01. Led 2018   /   

Tags: bydlení, plat, sociální dávky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

582 Komentáře zapnuto "Příspěvek na bydlení 2018: poučná diskuse!"

Upozornit na
avatar
Jana
Jana

Dobrý den, můžu žádat o příspěvek na bydlení, pokud mám auto a chatu? Děkuji. Jana

Jana
Jana

V roce 2015 jsem žádala o hmotnou nouzi, kterou jsem v září ukončila nástupem do práce. Teď budu prosit pouze o příspěvek na bydlení, i když nemám pět měsíců žádný příjem. Můžou se zajímat, proč nechci pomoc v hmotné nouzi, kterou jsem žádala v loňském roce? Také mě zajímá, jestli budou chtít vědět, z čeho žiji, když nemám žádný příjem. Musím svoji situaci nějak vysvětlovat? Děkuji. JANA

Hana Kliková
Hana Kliková

Dobrý den, syn má byt v osobním vlastnictví, ale trvalé bydliště má jinde. Může mi pronajmout svůj byt? Jsem v invalidním důchodu a bydliště mám v jeho bytě. Bydlím tam sama. Mám nárok na příspěvek na bydlení? Synovi platím 11 000 Kč a on ze svého účtu hradí veškeré poplatky. Důchod mám 9 000 Kč. Pokud mám na příspěvek nárok, co proto mám udělat? Děkuji za odpověď. Kliková

Miloš Peřina
Miloš Peřina
Dobrý den, docela by mě zajímalo, jak se ve snížení normativních nákladů na bydlení promítne stálé zvyšování vodného, stočného, všech cen (kromě ceny za komoditu) – tzn. paušálních plateb, plateb za dopravu, ostatní služby atd. v případě elektřiny i plynu. Myslím, že faktické náklady na bydlení stále a nepřetržitě rostou. Statistika je věc kouzelná. Šetřete a my vám zase zdražíme. Tak ať mi někdo vysvětlí, jak se mají lidé chovat. Šetřit energie, nebo ne? Třídit odpad, nebo ne? Stále pečlivěji třídím (popelnice na BIO, směsný odpad, využívám sběrný dvůr atd.). Výsledek? Během dvou roků o 150 Kč dražší svoz odpadů.… Číst vice »
Jana
Jana

Dobrý den, můžu požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí roku 2016 ještě v lednu 2017, nebo to muselo být do konce prosince 2016? Děkuji. JANA

Jana
Jana
Dobrý den, měla jsem předchozí otázku, zda můžu ještě požádat o příspěvek na bydlení za 3. čtvrtletí. Volala jsem na úřad (nechci jmenovat), kde mi bylo řečeno, že to už není možné, že jsem podle systému měla čas do konce prosince, že nyní musím doložit příjmy + výdaje za 3. a 4. čtvrtletí, a dostanu dávku za 4. čtvrtletí, protože jsem předchozí kvartál prošvihla. Zavolala jsem na úřad ještě jiné paní a ta mi řekla, že můžu žádat tři měsíce zpětně, tedy že bych ještě mohla žádat za 3. čtvrtletí. Nevím, co je správně. Tři měsíce se počítají od září,… Číst vice »
Petra
Petra
Dobrý den, zajímá mě roční vyúčtování a následné formality na úřadě. Problém je, že mi byt pronajímá babička, která podle svých slov veškeré takové papíry dávala insolvenčnímu správci. Na úřadě tedy mohu doložit předloňský účet za elektřinu, ale nemohu doložit vodu a plyn (zálohy na tyto energie jsou 1 200 Kč, 500 Kč a 1 700 Kč). Navíc na dodávkách vody a plynu byl dluh, byt obývaný mnou a synem bude brzy prodán v rámci insolvence. Takže radši beru vodu ze studny, místo plynu máme tuhá paliva (topíme v krbu), ale nájemní smlouva se neměnila, tudíž obsahuje stejné zálohy jako… Číst vice »
Alex
Alex
Dobrý den. Prosím o radu. Jsem samoživitelka, mám 2 děti. Bydlím v bytě (a mám i trvalé bydliště), jehož majitelem je developerská společnost, která celý činžovní dům postavila. Tato společnost celý dům dala do nájmu akciové společnosti, kde jsou v představenstvu jednatelé developerské společnosti. A já jsem tedy podepsala podnájemní smlouvu s tou akciovou společností. Když jsem byla žádat o příspěvek na bydlení, nechtěli se se mnou ani bavit, nemám prý nájemní smlouvu, takže nemám nárok. Mám se prý přestěhovat jinam. V našem městě ale není moc bytů k pronájmu a když, tak ještě za vyšší cenu. Nějak se nemůžu… Číst vice »
Alex
Alex

Dobrý den, včera jsem byla na Úřadě práce žádat o příspěvek na bydlení a jen mne zarazila jedna věc: dle úřednice jsem si musela vybrat, zda budu chtít do nákladů zahrnout zaplacený plyn, anebo pevná paliva. Topíme jak plynem, tak pevnými palivy a plyn používám i na ohřev vody a vaření. Řekla to úřednice správně? Děkuji předem za odpověď. :-)

Helana Vovsova
Helana Vovsova

Dobrý den, zavčas jsem nenahlásila, že má dcera novou adresu trvalého pobytu. Myslela jsem, že stačí počkat do dalšího čtvrtletí. Kolik asi budu muset vracet, když příspěvek byl 3 500 Kč? Děkuji. Helena

Aneta
Aneta
Dobrý den, byl mi teď v lednu vyplacen příspěvek říjen-listopad-prosinec. Došel mi dopis, že od teď bude příspěvek chodit měsíčně a každé čtvrtletí doložím: náklady na bydlení + příjmy. Náklady na bydlení budu tedy v dubnu podávat za 1. čtvrtletí (leden-únor-březen)? Příjmy žádné nemám, musím tedy v 1. čtvrtletí potvrdit, že jsem neměla příjem za 4. čtvrtletí? Našla jsem na internetu, že ano, ale nevím, jestli to chápu dobře. V březnu se mi narodí syn, jsem svobodná a otec má trvalý pobyt jinde. Nebudu po něm požadovat výživné, jelikož jsme se nerozešli, pouze žijeme odděleně. Bude to problém? A poslední… Číst vice »
zdenca
zdenca
Dobrý den, přítel měl problémy, které se mnou nechtěl řešit, ale 3 měsíce mi nedal ani korunu. V prosinci se odstěhoval. V nájemní smlouvě (na dobu určitou) jsme byli uvedeni oba, takže jsem majitele bytu požádala, aby přítele “vyškrtl”. Od ledna mám tedy novou smlouvu, kde jsem uvedená pouze já. S přítelem máme 2 děti a jsme dohodnutí, že mně bude dávat 3 000 Kč měsíčně. V lednu mi poskytl víc, aby mi pomohl splatit dluh, který vznikl na nájmu skrze vzpomínaný 3měsíční “výpadek”. Moje otázka zní. Mohu žádat příspěvek na bydlení, když zatím nechci řešit přes soud alimenty? Chtěli… Číst vice »
Aneta
Aneta

Takže dojde-li první rodičovský příspěvek v dubnu, druhý v květnu, třetí v červnu – uvedu tyto příjmy až v červenci, kdy budu dokládat finance za 2. čtvrtletí? A v dubu, když budu dokládat finance za 1. čtvrtletí, uvedu nulové příjmy?

Jana
Jana

Dobrý den, mohu zažádat o příspěvek na bydlení, když pobírám částečný invalidní důchod 7 000 Kč, bydlím v nájmu a majitel nemovitosti má trvalý pobyt hlášený zde, ale žije jinde? Předem děkuji za odpověď.

Zdeňka Kaplanová
Zdeňka Kaplanová

Dobrý den, prosím Vás pěkně, pobírám důchod 6 100 Kč a příspěvek na bydlení 2 100 Kč. Žiji sama a v osobním vlastnictví mám byt, který bych ráda darovala synovci. Všechny složenky budou napsané stále na mě, tak jako doposud. Ráda bych věděla, jestli budu mít nárok na příspěvek na bydlení, když daruji byt synovci. Děkuji za odpověď.

Jarmila
Jarmila

Dobrý den. Ráda bych žádala příspěvek na bydlení, ale mám stavební spoření, které bude možno vybrat již za dva měsíce. Je podmínka nemít toto spoření? Můžu ho nechat běžet a žádat o příspěvek? Šetřím jenom po dvou stovkách dětem. Spoření je založeno na mě. Bude to mít vliv? Děkuji.

Jan Vadlejch
Jan Vadlejch

Dobrý den, prosím Vás, je velký problém, když prokážu příjem nikoli do posledního dne v měsíci, ale teprve 2. května? Co mám očekávat? Děkuji předem za informaci. Vadlejch

Lenka Chuchlová
Lenka Chuchlová

Dobrý den, pane Woffe, bydlím ve městě s 90 tisíci obyvateli. Můj měsíční příjem je zhruba 11 tisíc čistého + 3 tisíce alimenty, jsem matka samoživitelka. Mám trvalý pobyt v družstevním bytě, kde nájemné činí 8 600 Kč + 200 Kč plyn + 700 Kč elektřina. Myslíte, že mám nárok na příspěvek? A je pravda, že mohu žádat až po 3 měsících? Děkuji. Lenka

Jarmila
Jarmila
Dobrý den. Nerozumím výpočtu příspěvku. Plat mám 20 000 Kč čistého, někdy méně. Náklady na základě nájemní smlouvy 13 000 Kč. Bydlíme v brněnském obecním bytě: já + dvě děti do 15 let. Podle kalkulačky mně vždy vyjde příspěvek hezky okolo 7 000 Kč. Vzor výpočtu v tabulce nad článkem také vypadá výborně, vychází mi 6 500 Kč Ale když vypočítám životní minimum pro nás tři, vychází, že nemám nárok na nic. Prosím, jaký je tedy správný postup? Platí vysvětlení na začátku článku pro nájemníky? Selsky shrnuto, že náklady na bydlení nemají obyvateli bytu ukrojit více než třetinu výplaty? Moc… Číst vice »
Anna
Anna

Dobrý den, nevím, jak začít. Od 1.6. 2017 jsem na neschopence. Mám insolvenci, ale teď jsem dostala od Pražské správy sociálního zabezpečení pouze nějakých 1 150 Kč. Moje emailová komunikace s dávkovou specialistkou prakticky nikam nevede. Chci se zeptat, jestli bych dostala alespoň příspěvek na nájem. Pobírám částečný invalidní důchod ve výšce cca 3 000 Kč.
Děkuji. Anna

Lenka
Lenka

Dobrý den, můžu žádat o příspěvek na bydlení “sama na sebe”, když pobírám rodičovský příspěvek? Děkuji. L.

Tatiana
Tatiana

Dobrý večer, jsem studentka a bydlím sama v bytě, na nájemní smlouvu, mám tady i trvalé bydliště. Jako přivýdělek brávám pár brigád, na Dohodu o provedení práce. Každý měsíc mám tak výplatu jinou (někdy 10 tisíc, jindy 3 tisíce Kč), podle toho, kolikrát jdu pracovat. Započítává se takový příjem mezi příjmy rozhodující o příspěvku?
Děkuji Vám za odpověď.

Veronika
Veronika

Dobrý den, od tohoto čtvrtletí dostávám příspěvek na bydlení. Jsme v bytě dva a oba bez jakýchkoli příjmů. Abych vůbec byla schopná zaplatit náklady na bydlení, tak mi půjčuje přítel (který tu nebydlí). Počítá se taková výpomoc jako příjem? Bez půjčky bych nebyla schopná byt zaplatit.

A další věc: Před rokem jsem prodala auto, zděděné po otci a zároveň vyplatila další dva dědice. Kupec však neměl pohromadě dost peněz, a tak jsme se domluvili na měsíčních splátkách, které dlouho neposílal. Až teď uhradil všechno najednou: 43 000 Kč. Jak tyhle transakce bude hodnotit úřad? Mám velmi špatné tušení. Děkuji. Veronika

Beata
Beata

Dobrý den přeji, prosím Vás, jak dlouho mohu dostat příspěvek na bydlení zpětně? Lze ještě nyní, v prosinci, žádat dávku za třetí čtvrtletí? Bohužel paní úřednice mi nedala kompletní informace. O příspěvek jsem žádala 9.10.2017. Mockrát děkuji za odpověď.

Jitka
Jitka
Dobrý den, v tabulkách vidím pouze byty: Buďto nájem v bytě, nebo osobní vlastnictví bytu. Máme rodinný dům, platíme hypotéku. Pravděpodobně dosáhneme na porodné, manžel vydělává kolem 25 000 Kč, nyní jsme tři (téměř tříletá dcera) a v dubnu se narodí syn. Máme také nárok na příspěvek na bydlení? Vůbec nevím, jak tabulku vyplnit. Nemám bohužel nárok ani na mateřskou, smlouva mi skončila kolem porodu prvního dítěte, takže dostanu pouze rodičovský příspěvek, ovšem teprve až od porodu. Nyní dobírám poslední peníze, ale od února jsem bez jakékoli finanční dávky. Mám tady započítat do příjmů rodičovský příspěvek? Pravidla bývají pro různé… Číst vice »
Lucie
Lucie

Dobrý den, chci se přestěhovat do domu svojí matky (je v důchodu, nebydlí tam) a požádat o příspěvek na bydlení. Jak se ubránit nařčení, že by měla fungovat rodinná solidarita? Podotýkám, že nájem bude symbolický, ale energie musím uhrazovat sama. V zákoně nic o solidaritě nenacházím.
Moc Vám děkuji za odpověď. Lucie

Helena
Helena
Dobrý den, podle Nájemní smlouvy ze dne 31. května 2014 platím následující služby, spojené s užíváním bytu (mimo elektrické energie), jednou paušální částkou: 1) dodávka vody 2) osvětlení společných prostor 3) úklid společných prostor 4) odvoz komunálního odpadu Kvůli novele zákona č. 117/1995 Sb. jsem k Dokladu o výši nákladů na bydlení za IV. čtvrtletí 2017 doložila Rozpis měsíčních nákladů na bydlení (vystavený majitelem bytu). V Dokladu o výši nákladů jsem u jednotlivých položek uvedla, že služby nejsou placeny zálohově. Pracovnice kontaktního pracoviště Praha 3 však pro přiznání příspěvku na bydlení vyžaduje vyúčtování těchto služeb. Jako důvod uvádí (s odkazem… Číst vice »
Jarmila
Jarmila

Dobrý den, prosím vás o radu. Jak často se vyplácí příspěvek na bydlení? Odpověď jsem bohužel nenašla nebo přehlédla.

Esmeralda
Esmeralda

Dneska vyšel článek, že poslanci jednají o snižování dávek na bydlení. Dotknou se případné změny všech příjemců, nebo si páni poslanci spravedlivě posvítí na majitelé ubytoven? Tam uvažují o snížení dávek z 80 % na 60 %. Budou v takovém případě ochuzeni všichni? Poslanci se zatím nedohodli.

Marcela
Marcela

Dobrý den, koupila jsem družstevní byt, ale jelikož se rozvádím, napsala jsem nájemní smlouvu na svou matku. Trvalé bydliště tam však mám jenom já se svými dětmi. Podle smlouvy můžeme předmět nájmu užívat. Po mém rozvodu bude byt přepsaný na mě. Mohu už teď požádat o příspěvek na bydlení?

wpDiscuz
loading
×