decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Katalog prací stanovuje vaši platovou třídu

Hodnotu lidského snažení nezměří žádný vědec, natož úředník nebo politik, úplně přesně. Zdánlivý chuďas a smolař může probudit tolik úsměvů, že nakonec obohatí naši společnost více, než velkopodnikatel či prezident republiky. Ale státní správa potřebuje jasná pravidla, a proto vláda vydala podrobné seznamy, ve kterých zařazuje zaměstnance veřejných institucí do platových tříd. Oba právní předpisy mají formu takzvaných nařízení: katalog prací ve veřejných službách a správě (č. 222/2010 Sb.) a katalog správních činností (č. 302/2014 Sb. – pro úředníky, kteří složili služební slib). Na našem portálu najdete navíc taky řadu doplňujících, praktických otázek a odpovědí!

Katalog prací obsahuje skoro všechna tradiční, i některá exotická povolání: od asistentů, přes specialisty čínské medicíny, až po zahradníky. Každá profesní skupina je tam rozdělená do platových tříd podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Veřejná instituce musí svoje zaměstnance odměňovat podle příslušného katalogu, započitatelné praxe, vzdělání a tabulky, jinak riskuje, že dostane pokutu od Státního úřadu inspekce práce. Menší jistoty mají lidé v soukromém sektoru, kde existují aspoň takzvané zaručené mzdy, rozdělené podle skupin prací.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Vedle každého povolání vidíme pořadová čísla platových tříd, do kterých může zaměstnanec patřit. Přesné zařazení záleží na nejodpovědnější vykonávané činnosti, jak zjistíte ve speciálních článcích, po otevření konkrétních profesí. Abyste postoupili do vyšší platové třídy, nemusíte vykonávat všechny úkony, které tam formálně patří; stačí, když máte v pracovní smlouvě uvedenu některou “odrážku”.

Katalog prací ve správě organizace
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                      1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ                       4-6
1.01.03 ASISTENT                      7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                      4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                     6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                      3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                      6-12
1.01.08 KONTROLOR                      7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                      10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                      8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                      6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                      8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                      10-14
1.01.14 STATISTIK                      4-12

Katalog prací personalistických, ekonomických a obchodních
1.02.01 PERSONALISTA                      7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                      7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                      6-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                      7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                      7-12
1.02.06 POKLADNÍK                       4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                      7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                       7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                       7-9

Katalog prací informačních a v komunikačních technologiích
1.03.01 PROGRAMÁTOR                      8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ            8-13
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                      11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                      11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                      11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                      10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                      13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                       5-9

Katalog provozně-technických prací
1.04.01 TECHNOLOG                      7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                      9-13
1.04.03 MISTR                      8-11
1.04.04 DISPEČER                      8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                      8-10
1.04.06 METROLOG                      8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                       8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                      7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                      8-13
1.04.10 BALISTIK                      8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                      6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                      7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                      10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                      7-12

Katalog společné specializované práce
1.05.01 PSYCHOLOG                      10-13
1.05.02 LABORANT                       2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                      10-13
1.05.04 KAPLAN                      11-13

Katalog společné provozní, výrobní a řemeslné práce
1.06.01 DOMOVNÍK                       2-4
1.06.02 POSEL                       1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                       1-4
1.06.04 SKLADNÍK                       2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                       2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                       1-3
1.06.07 VÁŽNÝ                       1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                       1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                       4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                       4-7
1.06.12 TELEFONISTA                     2,3,5-7

Katalog prací v dopravě
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                       2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ                       3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                       4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                       4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                       2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ                       5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                       2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                       4-7
2.01.09 POSUNOVAČ                       5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                    7,8,10-12
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                      9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ                      7-12
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                       7,8
2.01.14 VELITEL / PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR / OPERÁTOR / TECHNIK       8-14
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                       6-7

Katalog prací v justici
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                      7-14
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                      9,10

Katalog prací v knihovnictví a archivnictví
2.03.01 KNIHOVNÍK                      6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ                      5-13

Katalog prací v kultuře
2.04.01 ARCHEOLOG                      9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ                      9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                      8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                      8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                      9-13
2.04.06 PREPARÁTOR                      7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR                      6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR                      8-14
2.04.09 PRŮVODCE                       4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR                      7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ                      7-12
2.04.12 PROMÍTAČ                      3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                       3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                       2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                       7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ                       5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                       6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                       4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                       7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                        8
2.04.21 GARDEROBIÉR                       4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                       6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                       6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ                       3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                       4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                       5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                       6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                       5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                       6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                       4-7
2.04.32 EDUKÁTOR V KULTUŘE                       8-12
2.04.33 REGISTRÁTOR SPECIALISTA                       10-12

Katalog prací v obchodním provozu
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                       4-6
2.05.02 KUCHAŘ                       3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK                       2-6
2.05.04 PRODAVAČ                       2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                       1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ                       4-9

Katalog prací v polygrafii
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                       3,4
2.06.02 KNIHAŘ                       5-8
2.06.03 SAZEČ                       4-9
2.06.04 TISKAŘ                       4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                               5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                       6-8
2.06.07 GRAFIK                      9-13

Katalog prací – publicistika
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                      9,10
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                      9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                      10-12
2.07.04 TLUMOČNÍK ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA                      10-13
2.07.05 PŘEPISOVATEL PRO NESLYŠÍCÍ                      9-11

Katalog prací pro sociální služby
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                       4-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      10-13

Katalog prací – sport
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                      11-14
2.09.02 TRENÉR                      10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                        9

Katalog prací ve státní správě a samosprávě (pozor! úředníci ve služebním poměru mají vlastní katalog)
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                      4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      8-14
2.10.03 REFERENT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU                      11-14
2.10.04 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ              10-12
2.10.05 REFERENT SPRÁVY CEN                      8-12
2.10.06 REFERENT SPRÁVY DANĚ, POPLATKU NEBO JINÉHO OBDOBNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ                      6-14
2.10.07 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-15
2.10.08 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      9-15
2.10.09 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                      8-11, 13, 14
2.10.10 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                      9-13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                      11-15
2.10.12 REFERENT SPRÁVY KULTURY A OCHRANY PAMÁTKOVÉHO FONDU                      6-12
2.10.13 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                      6, 8-13
2.10.14 REFERENT SPRÁVY ZDRAVOTNICTVÍ                      6-12
2.10.15 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                      6-11, 14, 15
2.10.16 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                      8-13
2.10.17 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                      6-15
2.10.18 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                      7-12
2.10.19 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                      10-15
2.10.20 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                      8-15
2.10.21 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                      7-13
2.10.22 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                      6-15
2.10.23 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                      10-15
2.10.24 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                      9-12
2.10.25 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                      8-13
2.10.26 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                      10-12
2.10.27 REFERENT PRO VNITROZEMSKOU PLAVBU A VODNÍ CESTY                      10-13
2.10.28 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                      9-13
2.10.29 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                      10-13
2.10.30 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      6-12
2.10.31 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                      10-14
2.10.32 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                      6-13
2.10.33 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-14
2.10.34 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                      10-13
2.10.35 PRACOVNÍK INFORMAČNÍHO CENTRA                      8-11

Katalog prací ve stavebnictví
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                       2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                       4-6
2.11.03 TESAŘ                       4-8
2.11.04 ZEDNÍK                       4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                       5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ                       3,4
2.11.07 POKRÝVAČ                       4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ                       4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                       3-6

Katalog prací ve strojírenství
2.12.01 AUTOMECHANIK                       4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                       4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                               3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK                       4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                       5-7
2.12.06 FRÉZAŘ                       3-8
2.12.07 GALVANIZÉR                       3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK                       4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK                       3-6
2.12.10 MECHANIK                       4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                     3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ                       5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                       4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                       4-8
2.12.17 PUŠKAŘ                       5-8
2.12.18 DĚLMISTR                       4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ                       4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                       4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                       3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                       3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                       3-7
2.12.24 KAROSÁŘ                       5-7

Katalog prací pro telekomunikace-spoje
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                       5-8

Katalog prací pro umění a uměleckou realizaci
2.14.01 DRAMATURG                      11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                      8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                      9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR                      10,11
2.14.05 SBORMISTR                      11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                      8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF                       13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                      10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, SBORU, SOUBORU                      8, 10-13
2.14.10 SÓLISTA                      10-13
2.14.11 KOREPETITOR                      9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                        9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                       10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                      12-14
2.14.15 NÁPOVĚDA                       4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                        8
2.14.17 INSPICIENT                       5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                       6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                       6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                    6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                      9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                       3-7

Katalog prací ve výzkumu a vývoji
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                      12-16

Katalog prací ve výchově a vzdělávání
2.16.01 UČITEL                      8-14
2.16.02 VYCHOVATEL                      8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                      11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                      8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                       4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                      12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                       12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR                      6-12

Katalog prací v zeměměřičství
2.17.01 FIGURANT                       1-3
2.17.02 KARTOGRAF                      7-11
2.17.03 GEOGRAF                      8-12
2.17.04 GEODET                      7-11

Katalog prací pro zemědělství
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                      5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                       3-7
2.18.03 KOČÍ                       4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                       3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                       4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                       6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK                       4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                       2-7
2.18.09 LESNÍK                       2-7
2.18.10 LESNÍ                       7-9
2.18.11 POLESNÝ                      10,11
2.18.12 REVÍRNÍK                       10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                      11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                       8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                      11-14
2.18.16 ZOOLOG                              9-13
2.18.17 ŘEZNÍK                       5,6

Katalog prací pro zdravotnictví
2.19.01 SANITÁŘ                       3-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                        5
2.19.03 ŘIDIČ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-8
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                       5,6
2.19.05 MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ, MASÉR NEVIDOMÝ A SLABOZRAKÝ VE ZDRAVOTNICTVÍ                        5
2.19.06 OŠETŘOVATEL                       5-7
2.19.07 DEZINFEKTOR                        5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                        7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                        7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                        7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                        7
2.19.12 PRAKTICKÁ SESTRA                       7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                      10-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                      10-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                      9-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                      9-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      9-11
2.19.19 OPTOMETRISTA                      9-10
2.19.20 ORTOPTISTA                      9-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      9-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                      9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                      9-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                      9-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                      9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                      10-12
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                      9-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.31 ADIKTOLOG                      9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                      11-14
2.19.33 LOGOPED VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ LOGOPED                      12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                      11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT, ODBORNÝ FYZIOTERAPEUT                      9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                      11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                      11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      11-14
2.19.40 FARMACEUT                      11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                      11-15
2.19.42 LÉKAŘ                      11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                      7-10
2.19.44 DĚTSKÁ SESTRA                      10-12
2.19.45 BEHAVIORÁLNÍ TECHNIK                      7-9
2.19.46 ASISTENT BEHAVIORÁLNÍHO ANALYTIKA                      9-10
2.19.47 BEHAVIORÁLNÍ ANALYTIK                      11-13
2.19.48 TERAPEUT TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY                      9-11
2.19.49 SPECIALISTA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY                      11-13

Katalog prací pro životní prostředí
2.20.01 METEOROLOG                      5-13
2.20.02 HYDROLOG                      8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                      8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                    3-5,7-14

Katalog ostatních prací
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.02 CHEMIK                       3-8
2.21.03 KREJČÍ                       3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                       3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.08 OBUVNÍK                       2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                       4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                       4-6
2.21.13 POTÁPĚČ                       7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ                       3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                       6,7
2.21.19 FOTOGRAF                       4-7
2.21.20 HOLIČ                       3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                       3,4
2.21.22 PLAVČÍK                       3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                       3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                       1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                       3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                       4,5
2.21.27 HROBNÍK                       2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                       3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                       4,5
2.21.30 HASIČ                      5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                      5-13

Katalog správních činností pro úředníky najdete ZDE

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
04. Led 2019   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

83 Komentáře zapnuto "Katalog prací stanovuje vaši platovou třídu"

Upozornit na
avatar
Jana
Jana

Dobrý den,
můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy patřím? Pracovně jsem zařazena na registru vozidel, ale z 90 % řeším přestupky a správní delikty na úseku pojištění, tohle mám uvedeno i v pracovní náplni. (předvolání, záznamy, protokoly, následně píšu příkaz nebo rozhodnutí). Dále uvádím, že mám 2 ZOZ (zkouška odborné způsobilosti) z registru vozidel a při přestupkovém řízení a dokončené vysokoškolské studium. Děkuji za odpověď

Pavla
Pavla

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, pracuji ve školství na pozici odborný referent – plním funkci stuidjní referentky, asistentky ředitele a zajišťuji spisovou službu školy (evidence, skartace). Nyní jsem si udělala VŠ a získala tiutl bakalář. Mohu požadovat zvýšení platu na základě zvýšení vzdělání?
Děkuji za odpověď.

Bára Nová
Bára Nová
Dobrý den, mohu znát informaci? Je mi 40 let, 4 roky jsem vykonávala práci sociální pracovnice v PPP, se změnou zákona mi byla změněna pracovní smlouva dodatkem na asistent – administrativní pracovník. Mám 2 děti, pracuji od 18 let, vzdělání úplné střední odborné s maturitou, jsem zařazena do tř. 8 (sk.). Chtěli mně sice dát nižší plat, ale ohradila jsem se, že vzděláním i délkou praxe do 8/8 spadám, tudíž mi náleží. Jen mi prosím řekněte, jak přesně se vypočítává délka praxe? A také, mohu spadat do 7. – 9. sk.? Jak zaměstnavatel určí, do které mě dá? Pokud podle… Číst vice »
Alena
Alena

Dobrý den,
můžete mi, prosím, poradit, v jaké třídě může být zařazen technický pracovník ve školství? Pod 1.04.08 je v katalogu prací technický pracovník ve třídách 7-12, v metodickém výkladu k odměňování jsou u této profese pouze třídy 7-8. Původně jsme ho chtěli zařadit do třídy 10.
Děkuji.
Alena

Irena
Irena

Pěkný večer, pod jakou platovou třídu spadá recepční v kulturním zařízení? Jde o práci s veřejností, ostrahu objektu, dvousměnný provoz a práce s penězi (předprodej vstupenek). Zohledňují se tyto povinnosti při zařazování do platební třídy? Děkuji za Váš čas. Irena

Jaroslav
Jaroslav

Dobrý den,
náš městský obvod bude přebírat do správy svůj bytový fond od externí organizace. Do jakého povolání zařadit, dle katalogu prací, referentku na celou agendu související s nájemným a poplatky za užívání bytu (předpisy nájemného, vyúčtování služeb atd.), práce se speciálním programem.
Děkuji a přeji krásný den.

Eva
Eva

Dobrý večer.
Pracuji jako hospodářka školy. Můžete mi prosím napsat, do jaké platové třídy patřím? Moje náplň práce je tak rozsáhlá, že sem asi vše nevypíši. Např. pokladník, fakturant, zpracovávání podkladů pro účetní, spisová služba, archivnictví, sekretariát, správce rozpočtu, evidence majetku a inventarizace. Děkuji za Váš čas a Vaši odpověď. Eva

Petra
Petra

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, do jaké skupiny a platové třídy je zařazen asistent auditora? (Asistent)?

Katka
Katka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký výkon práce si lze přesně představit pod – Koordinace a metodické usměrňování obcí nebo jejich částí v občanskosprávních záležitostech (matrik a státního občanství, evidence obyvatel, zabezpečení voleb a místních referend, úředních dokladů, přestupků, názvosloví ulic, státních symbolů a znaků).
A dále, v jaké platové třídě by měl výt úředník (referent) vnitřních věcí zabývající se agendou evidence obyvatel, přestupků (rozhoduje komise, ostatní agendu zpracovává úředník), agendou Czech point.
Děkuji za odpovědi.

Katka
Katka
Dobrý den, jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových. Může tuto platovou třídu dostávat i člen přestupkové komise, úředník pověřeného obecního úřadu, který mimo to vykonává ještě i další agendy (eivdence obyvatel, byty, Czech Point, matrika). Nemám ZOZ, předsedou je právník. Zajišťuji veškerou agendu v rámci přestupků (oznámení o zahájení řízení, předvolání svědků, účastním se zasedání komise a projednávání přestupků s obviněným, zajišťuji podání vysvětlení, rozesílám rozhodnutí). Komise rozhodne, předseda připraví rozhodnutí, já doupravím, rozešlu, zařadím do spisu, ukončím spis a připravím ke skartaci. Mám nárok na 9.… Číst vice »
Pavlína
Pavlína

Pracuji na městském úřadu – 2.10.01. / 8,3 – zajišťování ucelených odborných agend státní správy a samosprávy. Jsem zařazena v 8. platové třídě. Zajišťuji jak agendu občanských průkazů, tak i agendu cestovních dokladů. Nemám nárok na 9. platovou třídu, když vykonávám současně obě agendy?

Iveta
Iveta

Prosím, poraďte mi, kam mám zařadit pracovní pozici – moderátor kulturních a společenských akcí. Nenašla jsem ji v katalogu prací. Děkuji za odpověď.

Jarda
Jarda

Dobrý den,
nemůžu nikde dohledat platové zařazení pro Obsluhu výměníkových a předávacích stanic, vzduchotechniky a klimatizace a obsluhu tepelných čerpadel a s tím související drobnější opravy.
Děkuji za odpověď.

Jaroslav
Jaroslav
Dobrý den, je mi 39 let, jsem absolvent školy mechanik – elektronik – počítače s ukončením s maturitou. V současné obě jsem zaměstnancem obecního úřadu a to již 4 roky. Mou hlavní náplní práce je oprava veřejného osvětlení, opravy el. KD, obecních bytů, obecních provozoven – obchod, restaurace a ubytovny, které jsou majetkem obce. Mám na starost 3 počítače. V zimním období k tomu topím v KD, kde se tyto provozovny nacházejí a zároveň topím a OÚ a to o sobotách i nedělích (KD). Mám na starost vozidlo Multicar na různé pojíždění. Každý den, včetně sobot a nedělí strávím 1… Číst vice »
Eva
Eva

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat: Jsem zaměstnaná u MVDr. jako veterinární technik – do které platové třídy patřím? O jakou měsíční mzdu se jedná? Je správná 8. platová třída a mzda 12 400 Kč? Děkuji.

Pavel
Pavel

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké platové třídy se týkají vysokoškoláků jak s tituly Bc., tak s Mgr., konkrétně zaměstnaných u BIS (Bezpečnostní informační služba). Jediné co vím, je, že vysokoškoláci začínají na 11. platové třídě. Děkuji.

Iveta
Iveta

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Jsem vyučená kosmetička – obor kosmetika, pedikúra, manikúra bez maturitní nástavby. Kosmetičku dělám už 12 let a pedikúru, manikúru 7 let. Pracuji krátký – dlouhý týden. Děkuji za odpověď.

Jindra
Jindra

Snacha pracuje jako servírka v soukromém hotelu. Jaké pracovní zařazení a kolik by měla mít na hodinu? Pracuje na plný úvazek, kasíruje hosty a obsluhuje je v restauraci.

Andrea
Andrea

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy zařadím vedoucí pošty. Praxe v oboru cca 20 let. Děkuji.

Petr
Petr

Dobrý den, chci se zeptat, do jaké platové třídy patřím. Dělám dělníka v lomě – střelmistr. Děkuji za odpověď.

Zita
Zita

Dobrý den, prosím, do které platové tabulky lze zařadit tuto pozici: odborný radaprojektový manažerrozpočtář, 12. platová třída. Jedná se Centrum pro regionální rozvoj, což je státní příspěvková organizace. Bude to tedy tabulka č. 1, nebo č. 4? Děkuji!

Kamila
Kamila

Dobrý den, v jaké platové třídě je švadlena s 10letou praxí v oboru a výučním listem? Je možná 1.? Děkuji.

Sarka
Sarka

Dobrý den, pracuji jako vedoucí školní jídelny v příspěvkové organizaci. Mám 25 let praxe, řídím práci 7 kuchařek. Do jaké platové třídy bych měla být zařazená? A příplatek za vedení? Děkuji za odpověď.

Michaela
Michaela

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké platové třídy bych měla být zařazená. Pracuji jako vedoucí chovatel zvířat v zoologické zahradě. Mám dokončené bakalářské studium a 1 rok praxi. Dělám tu v podstatě vedoucího krmiváře, mám na starosti objednávky krmení, celý chod přípravy krmiv. Děkuji za odpověď.

Ilona Havigerová
Ilona Havigerová

Dobrý den, pracuji jako plavčík na bazénu (ve škole). Do jaké třídy patřím? Děkuji.

Dana Kučerová
Dana Kučerová

Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, do jaké platové třídy patřím? Na pracovní smlouvě je pečovatelka v dětské skupině, zaměstnavatelem je obec. Děkuji. Dana Kučerová

Roman
Roman

Dobrý den, můžete mi, prosím, sdělit, jakou platovou třídu a výši mzdy bych měl mít? Čistič kanalizačních zařízení, 22 let praxe. Děkuji, Roman.

Jana
Jana

Dobrý den, je mi 39 let, vzdělání mám středoškolské odborné s maturitou a pracuji podle smlouvy jako pomocná kuchařka ve státní mateřské škole, což je i náplní mé práce. Zajímá mne, do jakého platové stupně a do jaké platové třídy mám patřit. Za odpověď děkuji.

Jarka
Jarka

Dobrý den, pracuji jako: mzdová účetní, personalista, hlavní pokladní, vedoucí provozně-ekonomického úseku a zástupce ředitele. Jsem zařazena v 9. platové třídě jako personalista. Můžete mi poradit, jestli můžu být zařazena do vyšší platové třídy? V katalogu nemůžu nic najít. Pracuji v příspěvkové organizaci. Děkuji.

wpDiscuz
loading
×