Katalog prací stanovuje vaši platovou třídu

Užitečnost lidského snažení nezměří žádná úřední vyhláška úplně přesně. Zdánlivý chuďas a smolař může probudit tolik úsměvů, že nakonec obohatí společnost více, než velkopodnikatel nebo vrcholný politik. Ale státní správa potřebuje jasná pravidla, a proto vláda vydala dokumenty, kterými přiřazuje zaměstnancům ve veřejných službách platové třídy. Materiály nesou jména katalog prací ve veřejných službách a správě a katalog správních činností (pro úředníky, kteří složili služební slib). Oba prostudujeme.

Katalog prací popisuje každé povolání poměrně pečlivě. Ve všech případech stupňuje platové třídy podle „složitosti, odpovědnosti a namáhavosti“ vykonávaných úkonů. Zaměstnavatel musí katalog prací respektovat, jinak riskuje pokutu od Státního úřadu inspekce práce, případně konflikt s odborovým svazem! Svoje práva mají samozřejmě také lidé mimo veřejný sektor. Zaměstnanci soukromých firem musejí dostávat alespoň takzvané zaručené mzdy, podle zařazení do skupin prací.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Čísla uvedená vedle každého povolání specifikují, do jakých platových tříd může zaměstnanec patřit. O přesném zařazení rozhoduje nejtěžší vykonávaná činnost. Podrobnosti najdete ve zvláštních článcích, věnovaných jednotlivým profesím.

Katalog prací ve správě organizace
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                      1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ                       4-6
1.01.03 ASISTENT                      7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                      4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                     6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                      3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                      6-12
1.01.08 KONTROLOR                      7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                      10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                      8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                      6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                      8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                      10-15
1.01.14 STATISTIK                      4-12

Katalog prací personalistických, ekonomických a obchodních
1.02.01 PERSONALISTA                      7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                      7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                      5-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                      7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                      7-12
1.02.06 POKLADNÍK                       4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                      7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                       7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                       7-9

Katalog prací informačních a v komunikačních technologiích
1.03.01 PROGRAMÁTOR                      8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ            8-13
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                      11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                      11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                      11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                      10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                      13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                       5-9

Katalog provozně-technických prací
1.04.01 TECHNOLOG                      7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                      9-13
1.04.03 MISTR                      8-11
1.04.04 DISPEČER                      8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                      8-10
1.04.06 METROLOG                      8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                       8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                      7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                      8-13
1.04.10 BALISTIK                      8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                      6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                      7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                      10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                      7-12

Katalog společné specializované práce
1.05.01 PSYCHOLOG                      10-13
1.05.02 LABORANT                       2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                      10-13
1.05.04 KAPLAN                      11-13

Katalog společné provozní, výrobní a řemeslné práce
1.06.01 DOMOVNÍK                       2-4
1.06.02 POSEL                       1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                       1-4
1.06.04 SKLADNÍK                       2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                       2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                       1-3
1.06.07 VÁŽNÝ                       1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                       1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                       4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                       4-7
1.06.12 TELEFONISTA                     2,3,5-7

Katalog prací v dopravě
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                       2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ                       3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                       4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                       4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                       2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ                       5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                       2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                       4-7
2.01.09 POSUNOVAČ                       5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                    7,8,10-12
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                      9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ                      7-12
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                       7,8
2.01.14 VELITEL / PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR / OPERÁTOR / TECHNIK       8-14
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                       6-7

Katalog prací v justici
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                      6-13
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                      9,10

Katalog prací v knihovnictví a archivnictví
2.03.01 KNIHOVNÍK                      6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ                      5-13

Katalog prací v kultuře
2.04.01 ARCHEOLOG                      9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ                      9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                      8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                      8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                      9-13
2.04.06 PREPARÁTOR                      7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR                      6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR                      8-14
2.04.09 PRŮVODCE                       4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR                      7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ                      7-12
2.04.12 PROMÍTAČ                      3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                       3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                       2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                       7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ                       5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                       6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                       4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                       7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                        8
2.04.21 GARDEROBIÉR                       4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                       6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                       6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ                       3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                       4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                       5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                       6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                       5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                       6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                       4-7

Katalog prací v obchodním provozu
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                       4-6
2.05.02 KUCHAŘ                       3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK                       2-6
2.05.04 PRODAVAČ                       2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                       1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ                       4-9

Katalog prací v polygrafii
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                       3,4
2.06.02 KNIHAŘ                       5-8
2.06.03 SAZEČ                       4-9
2.06.04 TISKAŘ                       4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                               5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                       6-8
2.06.07 GRAFIK                      9-13

Katalog prací – publicistika
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                      9,10
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                      9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                      10-12

Katalog prací pro sociální služby
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                       3-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-13

Katalog prací – sport
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                      11-14
2.09.02 TRENÉR                      10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                        9

Katalog prací ve státní správě a samosprávě (pozor! úředníci ve služebním poměru mají vlastní katalog)
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                      4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      9-15
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY                      11-14
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ                      12-14
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ           10-15
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN                      8-14
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU                     6,9-15
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY                      6-14
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-15
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER                   8-10,12,13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ                      10-14
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU                      12-14
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ                    10,12-14
2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      6-15
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                      8-15
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                      9-15
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                      11-15
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A MÉDIÍ        6-15
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                      6-15
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI                      6-15
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ                      10-15
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ                   7-15
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-15
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                      5-15
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE                      13,14
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                      6-15
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                      8-15
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                     4,6-15
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                      7-12
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ                      13-14
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                      10-15
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                      8-15
2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  7-15
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                      6-15
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                      9-15
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                      9-13
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                      8-13
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                      8-13
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY                      8-13
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                      9-13
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                      10-15
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      6-15
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY                      7-15
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ                      7-14
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY                      9-14
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY               12-15
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                      10-14
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                      6-15
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ                      12-14
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB                      8-14
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-14
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST                      12-15
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                      11-15

Katalog prací ve stavebnictví
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                       2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                       4-6
2.11.03 TESAŘ                       4-8
2.11.04 ZEDNÍK                       4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                       5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ                       3,4
2.11.07 POKRÝVAČ                       4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ                       4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                       3-6

Katalog prací ve strojírenství
2.12.01 AUTOMECHANIK                       4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                       4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                               3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK                       4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                       5-7
2.12.06 FRÉZAŘ                       3-8
2.12.07 GALVANIZÉR                       3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK                       4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK                       3-6
2.12.10 MECHANIK                       4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                     3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ                       5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                       4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                       4-8
2.12.17 PUŠKAŘ                       5-8
2.12.18 DĚLMISTR                       4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ                       4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                       4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                       3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                       3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                       3-7
2.12.24 KAROSÁŘ                       5-7

Katalog prací pro telekomunikace-spoje
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                       5-8

Katalog prací pro umění a uměleckou realizaci
2.14.01 DRAMATURG                      11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                      8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                      9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR                      10,11
2.14.05 SBORMISTR                      11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                      8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF                       13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                      10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU                      8-12
2.14.10 SÓLISTA                      10-13
2.14.11 KOREPETITOR                      9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                        9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                       10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                      12,13
2.14.15 NÁPOVĚDA                       4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                        8
2.14.17 INSPICIENT                       5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                       6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                       6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                    6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                      9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                       3-7

Katalog prací ve výzkumu a vývoji
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                      12-16

Katalog prací ve výchově a vzdělávání
2.16.01 UČITEL                      8-14
2.16.02 VYCHOVATEL                      8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                      11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                      8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                       4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                      12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                       12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR                      6-12

Katalog prací v zeměměřičství
2.17.01 FIGURANT                       1-3
2.17.02 KARTOGRAF                      7-11
2.17.03 GEOGRAF                      8-12
2.17.04 GEODET                      7-11

Katalog prací pro zemědělství
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                      5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                       3-7
2.18.03 KOČÍ                       4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                       3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                       4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                       6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK                       4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                       2-7
2.18.09 LESNÍK                       2-7
2.18.10 LESNÍ                       7-9
2.18.11 POLESNÝ                      10,11
2.18.12 REVÍRNÍK                       10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                      11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                       8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                      11-14
2.18.16 ZOOLOG                              9-13
2.18.17 ŘEZNÍK                       5,6

Katalog prací pro zdravotnictví
2.19.01 SANITÁŘ                       2-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                        5
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-7
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                       5,6
2.19.05 MASÉR                        5
2.19.06 OŠETŘOVATEL                       5,6
2.19.07 DEZINFEKTOR                        5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                        7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                        7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                        7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                        7
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)                       7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                      9-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                      9-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                      8-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                      8-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                      8-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-11
2.19.19 OPTOMETRISTA                      8-10
2.19.20 ORTOPTISTA                      8-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                      9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                      8-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                      8-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                      9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                      9-11
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                      8-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.31 ADIKTOLOG                      9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                      11-14
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED                      12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                      11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT                      9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                      11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                      11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      11-14
2.19.40 FARMACEUT                      11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                      11-15
2.19.42 LÉKAŘ                      11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                      7-10

Katalog prací pro životní prostředí
2.20.01 METEOROLOG                      5-13
2.20.02 HYDROLOG                      8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                      8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                    3-5,7-14

Katalog ostatních prací
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.02 CHEMIK                       3-8
2.21.03 KREJČÍ                       3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                       3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.08 OBUVNÍK                       2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                       4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                       4-6
2.21.13 POTÁPĚČ                       7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ                       3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                       6,7
2.21.19 FOTOGRAF                       4-7
2.21.20 HOLIČ                       3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                       3,4
2.21.22 PLAVČÍK                       3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                       3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                       1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                       3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                       4,5
2.21.27 HROBNÍK                       2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                       3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                       4,5
2.21.30 HASIČ                      5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                      5-12

Katalog správních činností pro úředníky najdete ZDE

67 komentářů

 • Tomas napsal:

  Dobrý den, prosím Vás, do jakého platového zařazení patří – pracovník údržby a oprav tratí? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Tomasi, pokud pracujete v soukromé firmě (tou jsou oficiálně taky České dráhy, protože mají právní formu akciové společnosti), stát Vám garantuje jenom takzvanou zaručenou mzdu. Záleží na zařazení do skupin prací podle obtížnosti Vašeho zaměstnání – podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Například do 2. skupiny prací patří mimo jiného: „Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.“ Nebo do 3. skupiny prací patří mimo jiného: „Montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, převodovek, rozdělovačů, startérů a náprav včetně seřízení geometrie.“

   Pokud pracujete ve veřejné instituci (Správa železniční dopravní cesty apod.), měl byste dostávat plat podle platových tabulek. Platová třída v takovém případě opět závisí na nejtěžší vykonávané práci, vizte profese traťový dělník a traťový strojník. Například do 4. platové třídy patří mimo jiného: „Montáž a osazení pojízdné kolejnice na točně.“ Nebo do 6. platové třídy patří mimo jiného: „Řízení, obsluha a údržba včetně seřízení a nastavení parametrů automatických strojů pro současné podbíjení pražců, úpravu směru a nivelaci koleje a výhybek.“

 • Katka napsal:

  Dobrý den, jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových? Dle novely zákona o přestupcích musí mít předseda nebo úředník vykonávající přestupkovou agendu VŠ + ZOZ, vysokoškolské vzdělání již mám, ZOZ si doplním. Budu mít nárok na 10. platovou třídu? (Úředníci obcí III. stupně ji mají.)
  Děkuji za odpověď. Nováková

  • Petr Woff napsal:

   Katko, pod číslem 2.10.26 je v Katalogu prací vedený Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu, jehož náplň práce je podrobně rozepsaná pod TÍMTO odkazem. Abyste měla 10. platovou třídu, musíte vykonávat třeba následující: „Zajišťování speciálních odborných činností na úseku přestupkové agendy, například přezkoumávání pravomocných rozhodnutí v obnově řízení a v přezkumných řízeních.“

 • Marie Kučerová napsal:

  Dobrý den, bylo mně nabídnuto pracovní zařazení na pozici Asistent ekonomického a politického oddělení na zahraničním zastoupení ČR. Byla bych zařazena do platových tříd? Případně do jaké, tudíž jaká by měla být má minimální mzda. Děkuji srdečně za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Marie, díky za trpělivost. Nebyl jsem si úplně jistý, a proto jsem se raději zeptal přímo Ministerstva zahraničních věcí, které provozuje zahraniční zastoupení ČR a zaměstnává tamní personál. Ano, byla byste hodnocena podle platových tabulek.

   Pokud nastoupíte do služebního poměru (složíte služební slib), bude rozhodující zařazení podle Katalogu správních činností; například „Podpora řízení projektů zahraniční rozvojové spolupráce a finanční pomoci České republiky jiným zemím.“ patří do 12. platové třídy, což při nulové praxi znamená základní hrubý měsíční plat 20 450 Kč.

   Pokud nastoupíte do běžného pracovního poměru, bude rozhodující zařazení podle Katalogu prací (na této internetové stránce) a platová tabulka č. 4 pod TÍMTO odkazem. Například „Zajišťování informačních a organizačních prací v ucelené oblasti nebo v organizační složce.“ patří do 7. platové třídy a při nulové praxi znamená základní hrubý měsíční plat 13 400 Kč.

   Co mi napsali z Ministerstva zahraničních věcí:
   „Zaměstnanci MZV v pracovním poměru jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).
   Poslední novela tohoto nařízení vlády č. 316/2016 Sb. je účinná od 1. 11. 2016 a reagovala na zvýšení platových tarifů o 4%.
   Na zaměstnance MZV se vztahuje příloha č. 4 tohoto novelizovaného nařízení vlády.
   S pozdravem
   Irena Valentová
   zástupkyně tiskové mluvčí MZV ČR“

 • Naďa napsal:

  Dobrý den, jak zařadím zdravotnici v dětském domově? Její náplň: doprovod k lékaři, hlídání lékařských prohlídek, podávání léků, péče o nemocné děti v dětském domově. Má zdravotní školu s maturitou.

  • Petr Woff napsal:

   Naďo, při zařazení zdravotnice bychom měli vyhovět zákonu č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních). Takže vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání (maturita) podle mého názoru připadají v úvahu 2 možnosti:

   A/ Pokud Vaše zdravotnice absolvovala například obor všeobecná sestra, přičemž studium prvního ročníku bylo zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004, můžete ji zařadit jako všeobecnou sestru. A to aspoň do 9. platové třídy, pakliže pracuje pod odborným dohledem, anebo aspoň do 10. platové třídy, pokud pracuje samostatně a má aspoň 3 roky praxe jako všeobecná sestra. Vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

   B/ Pokud Vaše zdravotnice absolvovala například obor zdravotnický asistent, můžete ji zařadit jako zdravotnickou asistentku („praktickou sestru“). A to aspoň do 7. platové třídy, pakliže pracuje pod odborným dohledem, anebo aspoň do 9. platové třídy, pokud pracuje samostatně, vizte podrobnosti opět pod TÍMTO odkazem.

   Uvažuji taky o ošetřovatelce a zdravotně sociální pracovnici, ale tam mi nesedí náplň práce, kterou popisujete (vizte ZDE a ZDE).

 • Petra Valíková napsal:

  Dobrý den, můžete mi, prosím, poradit, do jaké platové třídy zařadit: montážník, servisní technik a revizní technik elektronických zabezpečovacích zařízení? Také projektant v této oblasti? Děkuji!

  • Petr Woff napsal:

   Paní Valíková, pokud jeden člověk dělá montáže, servis i revizi, zařadil bych jej do 9. platové třídy: „Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních (zdvihacích, tlakových, elektrických nebo plynových).“ Žádnou příbuznou činnost jsem totiž nenašel výš (například montér anténních zařízení a montér kabelových telekomunikačních sítí jsou oba maximálně v 8. platové třídě).

   Projektant má mnohem širší rozptyl, který (tak jako vždy) záleží na náplni práce. Do nejnižší možné 7. třídy patří například: „Vypracovávání výkresů a konstrukčních podkladů.“ Do nejvyšší 13. třídy patří například: „Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních úkolů, například koordinace skupiny konstruktérů při konstrukčním řešení rozsáhlých investičních celků, unikátních technologických komplexů a zařízení.“ Vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

 • Elena Klimšová napsal:

  Dobrý den, do které platové třídy zařadit pradlenu v příspěvkové organizaci. Máme zařazenou ve 2. platové třídě. Děkuji. Elena

  • Petr Woff napsal:

   Paní Klimšová, v Katalogu prací pro veřejné služby je i pozice Dělník prádelen a čistíren, jejíž platové třídy najdete rozepsané pod TÍMTO odkazem. Přesné zařazení záleží na konkrétní pracovní náplni, respektive na nejobtížnějším vykonávaném úkolu. Ale 2. platová třída vypadá tak akorát, protože výš už má pracovník v prádelně jenom 3. třídu, kde je například: „Strojní žehlení oděvů na lisech všech typů včetně dožehlování na napařovacích figurách.“

 • Ivana Motlová napsal:

  Dobrý den, nemohu najít zařazení zaměstnance v soukromém pneuservisu. Děkuji.

 • Marcela Dvořáková napsal:

  Dobrý den, získala jsem od úřadu práce do mateřské školy pomocného dělníka, který bude ve školce pomáhat se zahradou, úklidem budovy. Vůbec nevím, kam ho mám zařadit a jakou třídu mám přidělit. Našla jsem – 96220 pomocní pracovníci údržby budov, ale nenašla jsem zařazení. Moc děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Dvořáková, „96220 – pomocní pracovníci údržby budov“ je položka v takzvané „Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)“, kterou upravuje Český statistický úřad. Platové třídy ale odvozujeme z Katalogu prací, kterou rozebíráme na této stránce, takže jste tady správně :-). Rozhoduje přitom nejtěžší úkol, který dotyčný zaměstnanec vykonává, ať už tuto činnost najdeme pod jakoukoli profesí.

   Můžeme tedy vycházet například z pozice domovník, kde je nejnižší 2. platová třída: „Udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, například chodeb, schodišť včetně chodníků, zelených pásů apod.“ Podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem. Anebo připadá v úvahu taky zahradník, kde je nejnižší 4. platová třída: „Základní odborné práce při přípravě půdy malou mechanizací nebo dezinfekcí, při výsevu semen, vysazování stromů, výběru, řezu a třídění květin a zhotovování vazačských výrobků.“ Podrobnosti najdete ZDE.

 • Marie napsal:

  Dobrý den, pracuji v příspěvkové organizaci Sociální služby města a v popisu pracovní činnosti mám tato katalogová čísla: 2.05.05, 2.05.06, 1.01.03, 1.01.04, 1.04.11. V jaké platové třídě bych měla být zařazena a je možné změnit moje místo na Technicko-hospodářského pracovníka?
  Děkuji za odpověď.

 • Markéta napsal:

  Dobrý den, jsem majitelkou čajovny a mám několik zaměstnanců na dohodu. Jejich náplní práce je obsluha čajovny, jež se v kategoriích nejvíce blíží číšníkovi. Nicméně si nejsem jista, zda-li nespadají do vyšší platové třídy než do druhé. Ale žádný jiný popis než „Nabídka jednoduchého sortimentu zboží včetně obsluhy“ mi na to nesedí. Každopádně připravují několik typů čajů a vodní dýmky. Zařadila jsem je správně? Děkuji, s pozdravem Markéta

  • Petr Woff napsal:

   Markéto, na platových třídách záleží odměňování ve veřejném sektoru, například na obecním úřadě při zaměstnávání na pracovní smlouvu.

   Pro soukromou čajovnu stát zavedl mírnější pravidla. Při zaměstnávání na pracovní smlouvu byste musela dodržovat takzvané zaručené mzdy (podrobnosti najdete pod TÍMTO odkazem) – zatímco při zaměstnávání na dohodu (DPP, DPČ) stačí dodržovat pouze minimální mzdu (letos 66 Kč na hodinu, nebo 11 000 Kč za měsíc hrubého).

   Nicméně souhlasím, že ve veřejném sektoru by Vaši podřízení patřili asi do 2. platové třídy, pokud neinkasují peníze, neupravují jídla na hodovní tabuli nebo neorganizují podnik.

 • Hana napsal:

  Dobrý den, ráda bych věděla, do jaké platové skupiny (zaručené mzdy) patří prodavačka hotových menu, jejich vystavení a nabízení, příprava teplých nápojů s sebou, příprava teplých pokrmů s sebou, úklid prostoru, inkasování hotovosti. Myslím, že do třetí. Firma se však zaštiťuje argumentem, že zaměstnává zdravotně postižené, kteří patří jinam. Pokud mají pravdu, zajímá mě, podle jakého předpisu nebo zákona. Zatím jsem obdržela výměr se základem 11 000 Kč + 500 Kč osobní ohodnocení, což není ani druhá skupina. Děkuji za odpověď. H. Pletánková

  • Petr Woff napsal:

   Paní Pletánková, argument Vašeho zaměstnavatele je naprosto zcestný. Zaměstnanci pracujícímu „na dohodu“ musí dávat aspoň minimální mzdu, na pracovní smlouvu musí vyplácet aspoň příslušnou úroveň zaručené mzdy, bez ohledu na zdravotní stav (invalidé mají od letoška garantovaná stejná práva jako ostatní).

   Souhlasím, že patříte do 3. skupiny prací (letos zaručená hrubá mzda 80,50 Kč/hodinu, nebo 13 400 Kč/měsíc včetně osobního ohodnocení, bez zákonem předepsaných příplatků). Klidně zaměstnavatele odkažte sem. Pokud neplatí zákonem garantované mzdy, hrozně riskuje, může dostat pokutu od Státního úřadu inspekce práce až v řádu milionů korun!

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *