Katalog prací stanovuje vaši platovou třídu

Užitečnost lidského snažení nezměří žádná úřední vyhláška úplně přesně. Zdánlivý chuďas a smolař může probudit tolik úsměvů, že nakonec obohatí společnost více, než velkopodnikatel nebo vrcholný politik. Ovšem státní správa vyžaduje pořádek, a proto vláda vydala dokumenty, kterými přiřazuje zaměstnancům ve veřejných službách odpovídající platové třídy. Materiály nesou jména katalog prací ve veřejných službách a správě a katalog správních činností (pro úředníky, kteří složili služební slib). Oba prostudujeme.

Katalog prací popisuje každé povolání poměrně pečlivě. Ve všech případech stupňuje platové třídy podle „složitosti, odpovědnosti a namáhavosti“ vykonávaných úkonů. Zaměstnavatel musí katalog prací respektovat, jinak riskuje pokutu od Státního úřadu inspekce práce, případně konflikt s odborovým svazem! Svoje práva mají samozřejmě také lidé mimo veřejný sektor. Zaměstnanci soukromých firem musejí dostávat alespoň takzvané zaručené mzdy, podle zařazení do skupin prací.

Katalog prací ve veřejných službách a správě

Čísla uvedená vedle každého povolání specifikují, do jakých platových tříd může zaměstnanec patřit. O přesném zařazení rozhoduje nejtěžší vykonávaná činnost. Podrobnosti najdete ve zvláštních článcích, věnovaných jednotlivým profesím.

Katalog prací ve správě organizace
1.01.01 ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK                      1-11
1.01.02 SEKRETÁŘ                       4-6
1.01.03 ASISTENT                      7-13
1.01.04 REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY                      4-12
1.01.05 REFERENT ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                     6-8,10
1.01.06 PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI                      3-13
1.01.07 ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK                      6-12
1.01.08 KONTROLOR                      7-14
1.01.09 INTERNÍ AUDITOR                      10-13
1.01.10 MANAŽER KVALITY                      8-14
1.01.11 BEZPEČNOSTNÍ REFERENT                      6-12
1.01.12 KOORDINAČNÍ, PROJEKTOVÝ A PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK                      8-13
1.01.13 REFERENT FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A EKONOMICKÉ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM                      10-15
1.01.14 STATISTIK                      4-12

Katalog prací personalistických, ekonomických a obchodních
1.02.01 PERSONALISTA                      7-13
1.02.02 MZDOVÝ ÚČETNÍ                      7-10
1.02.03 ÚČETNÍ                      5-12
1.02.04 ROZPOČTÁŘ                      7-12
1.02.05 FINANČNÍ REFERENT                      7-12
1.02.06 POKLADNÍK                       4-7
1.02.07 OBCHODNÍ REFERENT                      7-12
1.02.08 ZÁSOBOVAČ                       7-9
1.02.09 PROPAGAČNÍ REFERENT                       7-9

Katalog prací informačních a v komunikačních technologiích
1.03.01 PROGRAMÁTOR                      8-12
1.03.02 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ            8-13
1.03.03 SYSTÉMOVÝ INŽENÝR                      11-13
1.03.04 PROJEKTANT INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ                      11-14
1.03.05 SPRÁVCE OPERAČNÍHO SYSTÉMU                      11-13
1.03.06 ANALYTIK INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                      10-13
1.03.07 VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SYSTÉMU VÝPOČETNÍ TECHNIKY                      13,14
1.03.08 OPERÁTOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ                       5-9

Katalog provozně-technických prací
1.04.01 TECHNOLOG                      7-12
1.04.02 INVESTIČNÍ REFERENT                      9-13
1.04.03 MISTR                      8-11
1.04.04 DISPEČER                      8-10
1.04.05 ZKUŠEBNÍ TECHNIK                      8-10
1.04.06 METROLOG                      8-11
1.04.07 REVIZNÍ TECHNIK                       8,9
1.04.08 TECHNICKÝ PRACOVNÍK                      7-12
1.04.09 PRACOVNÍK KRYPTOGRAFICKÉ OCHRANY                      8-13
1.04.10 BALISTIK                      8-10
1.04.11 DOPRAVNÍ REFERENT                      6-10
1.04.12 PROJEKTANT, KONSTRUKTÉR                      7-13
1.04.13 ARCHITEKT (URBANISTA)                      10-14
1.04.14 ZAHRADNÍ ARCHITEKT                      7-12

Katalog společné specializované práce
1.05.01 PSYCHOLOG                      10-13
1.05.02 LABORANT                       2-9
1.05.03 PŘÍRODOVĚDNÍ ANALYTIK-DIAGNOSTIK                      10-13
1.05.04 KAPLAN                      11-13

Katalog společné provozní, výrobní a řemeslné práce
1.06.01 DOMOVNÍK                       2-4
1.06.02 POSEL                       1,2
1.06.03 ROZMNOŽOVAČ                       1-4
1.06.04 SKLADNÍK                       2-6
1.06.05 STROJNÍK-TOPIČ                       2-7
1.06.06 UKLÍZEČ                       1-3
1.06.07 VÁŽNÝ                       1,2
1.06.08 VRÁTNÝ                       1-3
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL                       4-7
1.06.10 MANIPULAČNÍ DĚLNÍK                       1-3
1.06.11 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK                       4-7
1.06.12 TELEFONISTA                     2,3,5-7

Katalog prací v dopravě
2.01.01 DĚLNÍK V DOPRAVĚ                       2,3
2.01.02 SILNIČÁŘ                       3-7
2.01.03 LETECKÝ MECHANIK                       4-9
2.01.04 MECHANIK LETADLOVÝCH PŘÍSTROJŮ                       4-8
2.01.05 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ                       2,3
2.01.06 STROJVEDOUCÍ                       5-7
2.01.07 TRAŤOVÝ DĚLNÍK                       2-4
2.01.08 TRAŤOVÝ STROJNÍK                       4-7
2.01.09 POSUNOVAČ                       5,6
2.01.10 ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU                    7,8,10-12
2.01.11 LETECKÝ TECHNIK                      9-12
2.01.12 PRACOVNÍK LETIŠTNÍHO, PROVOZNÍHO A RADIOTECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ                      7-12
2.01.13 PALUBNÍ PRŮVODČÍ                       7,8
2.01.14 VELITEL / PILOT LETADLA, LETECKÝ NAVIGÁTOR, PALUBNÍ INŽENÝR / OPERÁTOR / TECHNIK       8-14
2.01.15 VŮDCE PLAVIDLA                       6-7

Katalog prací v justici
2.02.01 JUSTIČNÍ PRACOVNÍK                      6-13
2.02.02 VYCHOVATEL VE VĚZEŇSKÉ SLUŽBĚ                      9,10

Katalog prací v knihovnictví a archivnictví
2.03.01 KNIHOVNÍK                      6-14
2.03.02 ARCHIVÁŘ                      5-13

Katalog prací v kultuře
2.04.01 ARCHEOLOG                      9-14
2.04.02 PAMÁTKÁŘ                      9-14
2.04.03 SPRÁVCE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ (KASTELÁN)                      8-12
2.04.04 SPRÁVCE DEPOZITÁŘE                      8-10
2.04.05 KURÁTOR SBÍRKOVÝCH A MOBILIÁRNÍCH FONDŮ                      9-13
2.04.06 PREPARÁTOR                      7-12
2.04.07 DOKUMENTÁTOR                      6-12
2.04.08 RESTAURÁTOR                      8-14
2.04.09 PRŮVODCE                       4-8
2.04.10 KONZERVÁTOR                      7-12
2.04.11 VÝSTAVÁŘ                      7-12
2.04.12 PROMÍTAČ                      3-5,7
2.04.13 ARCHEOLOGICKÝ DĚLNÍK                       3,4
2.04.14 ZŘÍZENEC V KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH                       2-4
2.04.15 MASKÉR-UMĚLECKÝ MASKÉR                       7-9
2.04.16 VLÁSENKÁŘ                       5-7
2.04.17 ŠPERKAŘ (DESINATÉR)                       6,7
2.04.18 MODISTKA-ČEPIČÁŘKA                       4-6
2.04.19 ARANŽÉR-VÝTVARNÍK                       7,8
2.04.20 MECHANIK JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE                        8
2.04.21 GARDEROBIÉR                       4,5
2.04.22 KREJČÍ SCÉNICKÝCH KOSTÝMŮ A KROJŮ                       6-8
2.04.23 OBUVNÍK SCÉNICKÉ A KROJOVÉ OBUVI                       6-8
2.04.24 REKVIZITÁŘ                       3-5
2.04.25 MODELÁŘ VÝSTAVNÍCH MODELŮ                       4-8
2.04.26 UMĚLECKÝ ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       6-8
2.04.27 UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK                       5-9
2.04.28 UMĚLECKÝ MALÍŘ                       6-8
2.04.29 UMĚLECKÝ ŠTUKATÉR A KAŠÉR                       5-9
2.04.30 UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ                       6-9
2.04.31 VÝROBCE V LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBĚ                       4-7

Katalog prací v obchodním provozu
2.05.01 CUKRÁŘ-MOUČNÍKÁŘ                       4-6
2.05.02 KUCHAŘ                       3-7
2.05.03 ČÍŠNÍK                       2-6
2.05.04 PRODAVAČ                       2-5
2.05.05 PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU                       1-6
2.05.06 PROVOZÁŘ                       4-9

Katalog prací v polygrafii
2.06.01 DĚLNÍK V TISKÁRNĚ                       3,4
2.06.02 KNIHAŘ                       5-8
2.06.03 SAZEČ                       4-9
2.06.04 TISKAŘ                       4-9
2.06.05 MONTÁŽNÍK V POLYGRAFII                               5-7
2.06.06 REPRODUKČNÍ FOTOGRAF                       6-8
2.06.07 GRAFIK                      9-13

Katalog prací – publicistika
2.07.01 TECHNICKÝ REDAKTOR                      9,10
2.07.02 REDAKTOR, NOVINÁŘ                      9-12
2.07.03 TLUMOČNÍK-PŘEKLADATEL                      10-12

Katalog prací pro sociální služby
2.08.01 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH                       3-9
2.08.02 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-13

Katalog prací – sport
2.09.01 INSTRUKTOR SPORTU                      11-14
2.09.02 TRENÉR                      10-13
2.09.03 SERVISNÍ PRACOVNÍK SPORTU, SPECIALISTA                        9

Katalog prací ve státní správě a samosprávě (pozor! úředníci ve služebním poměru mají vlastní katalog)
2.10.01 REFERENT SPOLEČNÉ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY                      4-16
2.10.02 REFERENT FISKÁLNÍ POLITIKY, ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ                      9-15
2.10.03 REFERENT STÁTNÍ POKLADNY                      11-14
2.10.04 REFERENT SPRÁVY ÚČETNICTVÍ                      12-14
2.10.05 REFERENT FINANČNÍ KONTROLY A PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ           10-15
2.10.06 REFERENT SPRÁVY CEN                      8-14
2.10.07 REFERENT POLITIKY FINANČNÍHO TRHU                     6,9-15
2.10.08 REFERENT FINANČNÍ A DAŇOVÉ SPRÁVY                      6-14
2.10.09 REFERENT HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-15
2.10.10 REFERENT LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER                   8-10,12,13
2.10.11 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH POJIŠŤOVEN A PENZIJNÍCH FONDŮ                      10-14
2.10.12 REFERENT EKONOMICKÉ OCHRANY STÁTU                      12-14
2.10.13 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ                    10,12-14
2.10.14 REFERENT ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ                      6-15
2.10.15 REFERENT ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ                      8-15
2.10.16 REFERENT PRO MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVU A SPORT                      9-15
2.10.17 REFERENT SPRÁVY VÝZKUMU A VÝVOJE                      11-15
2.10.18 REFERENT SPRÁVY KULTURY, VE VĚCECH NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A MÉDIÍ        6-15
2.10.19 REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ                      6-15
2.10.20 REFERENT ZAMĚSTNANOSTI                      6-15
2.10.21 REFERENT PRACOVNÍCH VZTAHŮ                      10-15
2.10.22 REFERENT PRO ZDRAVOTNÍ PÉČI VČETNĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ                   7-15
2.10.23 REFERENT PRO OCHRANU A PODPORU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-15
2.10.24 REFERENT PRO LÉČEBNÉ ZDROJE, LÉKY A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY                      5-15
2.10.25 REFERENT SPRÁVY JUSTICE                      13,14
2.10.26 REFERENT VŠEOBECNÉ SPRÁVY VNITŘNÍCH VĚCÍ STÁTU                      6-15
2.10.27 REFERENT SPRÁVY VE VĚCECH ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBY                      8-15
2.10.28 REFERENT SPRÁVY PRŮMYSLU A OBCHODU                     4,6-15
2.10.29 REFERENT ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU                      7-12
2.10.30 REFERENT SPRÁVY VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ                      13-14
2.10.31 REFERENT SPRÁVY MÍSTNÍHO ROZVOJE                      10-15
2.10.32 REFERENT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU                      8-15
2.10.33 REFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  7-15
2.10.34 REFERENT BEZPEČNOSTI STÁTU                      6-15
2.10.35 REFERENT SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY STÁTU                      9-15
2.10.36 REFERENT PRO DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVU                      9-13
2.10.37 REFERENT PRO SILNIČNÍ A MĚSTSKOU DOPRAVU                      8-13
2.10.38 REFERENT PRO CIVILNÍ LETECTVÍ                      8-13
2.10.39 REFERENT PRO PLAVBU A VODNÍ CESTY                      8-13
2.10.40 REFERENT PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE                      9-13
2.10.41 REFERENT ROZVOJE SYSTÉMU VEŘEJNÉ SPRÁVY                      10-15
2.10.42 REFERENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                      6-15
2.10.43 REFERENT STÁTNÍ STATISTICKÉ SLUŽBY                      7-15
2.10.44 REFERENT ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU NEMOVITOSTÍ                      7-14
2.10.45 REFERENT BÁŇSKÉ SPRÁVY                      9-14
2.10.46 REFERENT OCHRANY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A DOHLEDU NAD POSKYTOVÁNÍM VEŘEJNÉ PODPORY               12-15
2.10.47 REFERENT ODBORNÉHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI VLÁDY                      10-14
2.10.48 REFERENT INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY                      6-15
2.10.49 REFERENT ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ                      12-14
2.10.50 REFERENT SPRÁVY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB                      8-14
2.10.51 REFERENT ROZVOJE ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ                      9-14
2.10.52 REFERENT PRO JADERNOU BEZPEČNOST                      12-15
2.10.53 REFERENT SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ                      11-15

Katalog prací ve stavebnictví
2.11.01 STAVEBNÍ DĚLNÍK                       2-4
2.11.02 STAVEBNÍ STROJNÍK                       4-6
2.11.03 TESAŘ                       4-8
2.11.04 ZEDNÍK                       4-8
2.11.05 INSTALATÉR-TOPENÁŘ                       5-7
2.11.06 PODLAHÁŘ                       3,4
2.11.07 POKRÝVAČ                       4-6
2.11.08 KLEMPÍŘ                       4-7
2.11.09 DLAŽDIČ-ASFALTÉR                       3-6

Katalog prací ve strojírenství
2.12.01 AUTOMECHANIK                       4-7
2.12.02 BRUSIČ KOVŮ                       4-7
2.12.03 DĚLNÍK VE VÝROBĚ AKUMULÁTORŮ                               3,4
2.12.04 ELEKTROMECHANIK                       4-8
2.12.05 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ                       5-7
2.12.06 FRÉZAŘ                       3-8
2.12.07 GALVANIZÉR                       3-6
2.12.08 ZÁMEČNÍK                       4-8
2.12.09 LAKÝRNÍK                       3-6
2.12.10 MECHANIK                       4-8
2.12.11 MECHANIK ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.12.12 MECHANIK MĚŘICÍCH A REGULAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-7
2.12.13 MECHANIK OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ                     3-5,7,8
2.12.14 MODELÁŘ                       5-7
2.12.15 MONTÉR POTRUBÁŘ                       4-6
2.12.16 NÁSTROJAŘ                       4-8
2.12.17 PUŠKAŘ                       5-8
2.12.18 DĚLMISTR                       4-7
2.12.19 ZBROJÍŘ                       4-7
2.12.20 RYTEC KOVŮ                       4-8
2.12.21 STROJNÍ ZÁMEČNÍK                       3-6
2.12.22 SOUSTRUŽNÍK KOVŮ                       3-8
2.12.23 SVÁŘEČ KOVŮ                       3-7
2.12.24 KAROSÁŘ                       5-7

Katalog prací pro telekomunikace-spoje
2.13.01 MECHANIK RADIOTELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       4-8
2.13.02 MECHANIK SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.03 MONTÉR ANTÉNNÍCH ZAŘÍZENÍ                       5-8
2.13.04 MONTÉR KABELOVÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ                       5-8

Katalog prací pro umění a uměleckou realizaci
2.14.01 DRAMATURG                      11-13
2.14.02 REŽISÉR, ASISTENT REŽIE                      8-14
2.14.03 CHOREOGRAF, ASISTENT CHOREOGRAFA                      9-14
2.14.04 BALETNÍ MISTR                      10,11
2.14.05 SBORMISTR                      11-13
2.14.06 DIRIGENT, ASISTENT DIRIGENTA                      8-14
2.14.07 SCÉNOGRAF                       13
2.14.08 HEREC, HEREC S LOUTKOU                      10-13
2.14.09 ČLEN ORCHESTRU, ČLEN SOUBORU                      8-12
2.14.10 SÓLISTA                      10-13
2.14.11 KOREPETITOR                      9,10
2.14.12 LEKTOR DRAMATURGIE                        9
2.14.13 TANEČNÍ, HLASOVÝ PEDAGOG                       10
2.14.14 KONCERTNÍ MISTR                      12,13
2.14.15 NÁPOVĚDA                       4-6
2.14.16 SPECIALISTA TITULKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ                        8
2.14.17 INSPICIENT                       5-7
2.14.18 ZVUKAŘ, MISTR ZVUKU                       6-9
2.14.19 OSVĚTLOVAČ, MISTR OSVĚTLENÍ                       6-9
2.14.20 SPECIALISTA VIDEOZÁZNAMU                    6,7,9,10
2.14.21 PRODUKČNÍ, PROGRAMOVÝ A KULTURNĚ-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK                      5-12
2.14.22 TAJEMNÍK UMĚLECKÉHO PROVOZU                      9-12
2.14.23 PRACOVNÍK TECHNIKY SCÉNY A ORCHESTRU                       3-7

Katalog prací ve výzkumu a vývoji
2.15.01 VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK                      12-16

Katalog prací ve výchově a vzdělávání
2.16.01 UČITEL                      8-14
2.16.02 VYCHOVATEL                      8-12
2.16.03 SPECIÁLNÍ PEDAGOG                      11-13
2.16.04 PEDAGOG VOLNÉHO ČASU                      8-13
2.16.05 ASISTENT PEDAGOGA                       4-9
2.16.06 AKADEMICKÝ PRACOVNÍK                      12-15
2.16.07 METODIK PRO VZDĚLÁVÁNÍ                       12
2.16.08 LEKTOR – INSTRUKTOR                      6-12

Katalog prací v zeměměřičství
2.17.01 FIGURANT                       1-3
2.17.02 KARTOGRAF                      7-11
2.17.03 GEOGRAF                      8-12
2.17.04 GEODET                      7-11

Katalog prací pro zemědělství
2.18.01 CHOVATEL, INSTRUKTOR A METODIK VÝCVIKU SLUŽEBNÍCH ZVÍŘAT                      5-11
2.18.02 CHOVATEL ZVÍŘAT                       3-7
2.18.03 KOČÍ                       4,5
2.18.04 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ                       3-7
2.18.05 TRAKTORISTA-MECHANIZÁTOR                       4-7
2.18.06 KOVÁŘ-PODKOVÁŘ                       6,7
2.18.07 ZAHRADNÍK                       4-7
2.18.08 PĚSTITEL PLODIN                       2-7
2.18.09 LESNÍK                       2-7
2.18.10 LESNÍ                       7-9
2.18.11 POLESNÝ                      10,11
2.18.12 REVÍRNÍK                       10
2.18.13 LESNÍ SPRÁVCE                      11,12
2.18.14 VETERINÁRNÍ TECHNIK                       8,9
2.18.15 VETERINÁRNÍ LÉKAŘ                      11-14
2.18.16 ZOOLOG                              9-13
2.18.17 ŘEZNÍK                       5,6

Katalog prací pro zdravotnictví
2.19.01 SANITÁŘ                       2-5
2.19.02 AUTOPTICKÝ LABORANT                        5
2.19.03 ŘIDIČ DOPRAVY NEMOCNÝCH A RANĚNÝCH, ŘIDIČ VOZIDLA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY                5-7
2.19.04 ZUBNÍ INSTRUMENTÁŘKA                       5,6
2.19.05 MASÉR                        5
2.19.06 OŠETŘOVATEL                       5,6
2.19.07 DEZINFEKTOR                        5
2.19.08 ASISTENT ZUBNÍHO TECHNIKA                        7
2.19.09 NUTRIČNÍ ASISTENT                        7
2.19.10 ORTOTICKO-PROTETICKÝ TECHNIK                        7
2.19.11 LABORATORNÍ ASISTENT                        7
2.19.12 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)                       7-9
2.19.13 VŠEOBECNÁ SESTRA                      9-12
2.19.14 PORODNÍ ASISTENTKA                      9-12
2.19.15 ERGOTERAPEUT                      8-11
2.19.16 RADIOLOGICKÝ ASISTENT                      8-11
2.19.17 ZDRAVOTNÍ LABORANT                      8-11
2.19.18 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                      8-11
2.19.19 OPTOMETRISTA                      8-10
2.19.20 ORTOPTISTA                      8-10
2.19.21 ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      8-10
2.19.22 ORTOTIK-PROTETIK                      9,10
2.19.23 NUTRIČNÍ TERAPEUT                      8-11
2.19.24 ZUBNÍ TECHNIK                      8-10
2.19.25 DENTÁLNÍ HYGIENISTKA                      9-11
2.19.26 ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ                      9-11
2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT                      8-10
2.19.28 BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.29 BIOTECHNICKÝ ASISTENT                      9-11
2.19.30 RADIOLOGICKÝ TECHNIK                      9-11
2.19.31 ADIKTOLOG                      9-11
2.19.32 PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ, KLINICKÝ PSYCHOLOG                      11-14
2.19.33 KLINICKÝ LOGOPED                      12,13
2.19.34 ZRAKOVÝ TERAPEUT                      11-13
2.19.35 FYZIOTERAPEUT                      9-13
2.19.36 RADIOLOGICKÝ FYZIK                      11-14
2.19.37 ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ                      11-13
2.19.38 BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR                      11-14
2.19.39 ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ                      11-14
2.19.40 FARMACEUT                      11-14
2.19.41 ZUBNÍ LÉKAŘ                      11-15
2.19.42 LÉKAŘ                      11-15
2.19.43 ARTETERAPEUT, PRACOVNÍ TERAPEUT                      7-10

Katalog prací pro životní prostředí
2.20.01 METEOROLOG                      5-13
2.20.02 HYDROLOG                      8-13
2.20.03 PRACOVNÍK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ                      8-13
2.20.04 PRACOVNÍK OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY                    3-5,7-14

Katalog ostatních prací
2.21.01 ČISTIČ KANALIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.02 CHEMIK                       3-8
2.21.03 KREJČÍ                       3-7
2.21.04 MECHANIK AKORDEONŮ A FOUKACÍCH HARMONIK                       3-7
2.21.05 MECHANIK KLÁVESOVÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-8
2.21.06 MECHANIK STRUNNÝCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.07 MECHANIK DECHOVÝCH A BICÍCH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ                       3-7
2.21.08 OBUVNÍK                       2-7
2.21.09 SEDLÁŘ-MANŽETÁŘ                       4-6
2.21.10 ČALOUNÍK A DEKORATÉR                       3-7
2.21.11 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÝCH ZAŘÍZENÍ                       3-6
2.21.12 MALÍŘ A NATĚRAČ                       4-6
2.21.13 POTÁPĚČ                       7,8
2.21.14 TRUHLÁŘ                       3-7
2.21.15 DĚLNÍK LÁZEŇSKÝCH A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ                       1,2
2.21.16 DĚLNÍK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       1-3
2.21.17 CHEMIK PRÁDELEN A ČISTÍREN                       5,6
2.21.18 OPRAVÁŘ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ                       6,7
2.21.19 FOTOGRAF                       4-7
2.21.20 HOLIČ                       3,4
2.21.21 KONDIČNÍ MASÉR                       3,4
2.21.22 PLAVČÍK                       3,4
2.21.23 RAZÍTKÁŘ                       3-6
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA                       1-3
2.21.25 ŠKOLNÍK                       3-6
2.21.26 PŘEVOZNÍK                       4,5
2.21.27 HROBNÍK                       2-5
2.21.28 PRACOVNÍK KREMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ                       3-5
2.21.29 PRACOVNÍK POHŘEBNÍ SLUŽBY                       4,5
2.21.30 HASIČ                      5-10
2.21.31 STRÁŽNÍK                      5-12

Katalog prací vojáků z povolání najdete ZDE

Více o zaměstnání v armádě najdete ZDE.

46 komentářů

  • Katka napsal:

    Dobrý den, jaká je náplň práce 2.10.26 – Zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a ve věcech majetkových? Dle novely zákona o přestupcích musí mít předseda nebo úředník vykonávající přestupkovou agendu VŠ + ZOZ, vysokoškolské vzdělání již mám, ZOZ si doplním. Budu mít nárok na 10. platovou třídu? (Úředníci obcí III. stupně ji mají.)
    Děkuji za odpověď. Nováková

Napište komentář. Chcete odpověď? V tom případě lajkněte náš Facebook ZDE :-).

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *