Platové třídy a tabulky 2017: kompletní přehled!

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od ledna 2017. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a „podle požadovaných nejnáročnějších prací“. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její pracovní náplní je: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Ale také může spadat do platové třídy 12, když „samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence“.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“, která do jisté míry zahrnuje také „dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby“. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi. Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí počínaje lednem 2017. Už v září předchozího roku dostali přidáno pedagogové, od listopadu potom skoro všichni ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. Teď konečně stoupnou základní tarify taky většině pracovníků ve zdravotnictví, kteří přišli na řadu jako poslední kvůli významnému postavení zdravotních pojišťoven. Je totiž zvykem, že úpravy takzvané úhradové vyhlášky začnou účinkovat vždycky teprve od Nového roku.

Platové třídy a tabulky strážníků, vědců, ochranářů…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Platové třídy a tabulky sociálních pracovníků

Následující tarifní stupnice patří sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.580 8.210 8.900 9.650 10.470 11.350 12.320 13.360 14.480 15.730 17.060 18.500 20.050 21.750 23.620 25.610
2 7.850 8.510 9.240 10.020 10.850 11.780 12.770 13.850 15.040 16.310 17.710 19.190 20.820 22.590 24.510 26.580
3 8.150 8.830 9.590 10.400 11.290 12.220 13.260 14.390 15.600 16.940 18.370 19.920 21.610 23.440 25.450 27.580
4 8.460 9.170 9.960 10.790 11.700 12.690 13.760 14.930 16.220 17.590 19.070 20.670 22.410 24.320 26.400 28.620
5 8.780 9.520 10.340 11.200 12.140 13.160 14.280 15.490 16.820 18.260 19.780 21.450 23.270 25.220 27.400 29.710
6 9.120 9.870 10.740 11.630 12.620 13.680 14.820 16.070 17.450 18.940 20.540 22.260 24.140 26.180 28.440 30.820
7 9.460 10.270 11.130 12.070 13.090 14.170 15.400 16.680 18.100 19.660 21.310 23.090 25.050 27.180 29.500 31.960
8 9.820 10.660 11.550 12.520 13.600 14.720 15.970 17.320 18.790 20.400 22.120 23.970 25.990 28.200 30.600 33.180
9 10.190 11.060 12.010 13.000 14.110 15.270 16.580 17.980 19.500 21.180 22.960 24.870 26.970 29.250 31.780 34.430
10 10.570 11.490 12.440 13.480 14.640 15.850 17.220 18.650 20.240 21.970 23.820 25.820 27.990 30.350 32.960 35.740
11 10.990 11.920 12.930 14.000 15.200 16.450 17.880 19.360 21.000 22.800 24.720 26.810 29.050 31.520 34.200 37.080
12 11.390 12.380 13.420 14.530 15.770 17.060 18.550 20.090 21.810 23.660 25.650 27.800 30.140 32.700 35.500 38.470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Platové třídy a tabulky pedagogů

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Platové třídy a tabulky lékařů v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Platové třídy a tabulky zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9.260 10.040 10.880 11.810 12.790 13.870 15.060 16.330 17.710 19.230 20.850 22.600 24.530 26.620
2 9.610 10.420 11.300 12.270 13.290 14.400 15.630 16.950 18.370 19.950 21.630 23.470 25.450 27.640
3 9.980 10.810 11.720 12.720 13.770 14.940 16.230 17.590 19.090 20.740 22.450 24.350 26.410 28.680
4 10.350 11.240 12.170 13.200 14.320 15.510 16.850 18.260 19.810 21.510 23.290 25.260 27.410 29.750
5 10.750 11.650 12.630 13.710 14.850 16.100 17.490 18.940 20.540 22.320 24.170 26.210 28.440 30.870
6 11.150 12.090 13.100 14.220 15.410 16.700 18.150 19.640 21.310 23.170 25.090 27.200 29.510 32.040
7 11.590 12.560 13.610 14.760 15.990 17.320 18.840 20.420 22.130 24.040 26.040 28.240 30.630 33.240
8 12.020 13.040 14.110 15.320 16.590 17.980 19.550 21.180 22.960 24.940 27.020 29.300 31.780 34.500
9 12.460 13.520 14.660 15.910 17.230 18.650 20.270 21.970 23.830 25.880 28.040 30.390 32.990 35.820
10 12.950 14.040 15.200 16.520 17.880 19.360 21.050 22.800 24.740 26.860 29.090 31.550 34.230 37.170
11 13.430 14.560 15.780 17.140 18.550 20.110 21.860 23.680 25.660 27.860 30.200 32.730 35.530 38.560
12 13.950 15.130 16.360 17.800 19.240 20.860 22.690 24.560 26.650 28.930 31.330 33.980 36.870 40.010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.270 7.900 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.620 10.440 11.320 12.280 13.320 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.710 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 9.990 10.850 11.750 12.740 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.260 12.200 13.230 14.360 15.580 16.900 18.330 19.870 21.540 23.370 25.390 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.020 20.620 22.360 24.250 26.340 28.550
6 8.760 9.490 10.310 11.180 12.120 13.140 14.240 15.460 16.770 18.200 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.620
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.590 13.630 14.790 16.030 17.400 18.890 20.490 22.210 24.080 26.130 28.370 30.740
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.340 16.640 18.060 19.600 21.260 23.040 24.990 27.110 29.430 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.690 15.940 17.280 18.760 20.360 22.060 23.900 25.930 28.130 30.550 33.100
10 10.170 11.030 11.960 12.960 14.080 15.240 16.550 17.930 19.460 21.130 22.910 24.820 26.910 29.190 31.680 34.360
11 10.560 11.470 12.420 13.450 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.930 23.760 25.770 27.930 30.290 32.890 35.650
12 10.960 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.960 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1. 1. 2017. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 1.11. až 31.12. 2016, 1.9. až 31.10. 2016, 1.1. až 31.8. 2016, 1.11. až 31.12. 2015, 1.1. až 31.10. 2015, 1.11. až 31.12. 2014

497 komentářů

 • Kateřina napsal:

  Dobrý den, pracuji v neziskové organizaci (o.p.s.) jako psycholog, podle vykonávané činnosti pravděpodobně platová třída 11. Ráda bych věděla, která z výše uvedených tabulek pro toto povolání platí? Ta pro sociální pracovníky nebo hned ta první? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Kateřino, platové třídy psychologa jsou podrobně rozepsány ZDE. Přesněji, katalog prací eviduje 2 podobně nazvané pozice: psycholog a klinický psycholog (ve zdravotnictví). Ovšem zde uvedené tabulky náleží pouze zaměstnancům ve veřejném sektoru, což nestátní neziskové organizace nejsou. Vám vláda nastavuje pouze nejnižší možnou, takzvanou zaručenou mzdu, která opět záleží na náročnosti vykonávané práce (na zařazení do „skupin prací„). ZDE jsou rozepsané sazby zaručené mzdy pro zdravotnické pracovníky v soukromém sektoru, kde je i psycholog. Psychologie ještě figuruje ve vzdělávání a výchově (více ZDE).

  • Jarka napsal:

   Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda pro akademické pracovníky na veřejných vysokých školách rovněž platí tyto tabulky, nebo si VŠ mohou stanovit platy dle svého vnitřního předpisu? Konkrétně se jedná o akademického pracovníka ve funkci odborného asistenta (PhD.), 10 let praxe, kdy vnitřní mzdový předpis pro tuto funkci stanovuje plat 20 000,- bez navyšování s délkou praxe. Děkuji.

 • Roman napsal:

  Dobrý den,
  zvažuji, že se přihlásím do výběrového řízení na vedoucího příspěvkové organizace (kulturní dům). Ve výzvě je uvedena platová třída 10. Nejsem si jist, zda je zařazení správné.
  Díky

 • Martin napsal:

  Dobrý den, nastupuji jako úředník na MVČR s 12. platovou třídou, do které platové kategorie mě zařadí? Do platové tabulky číslo 4?

  Díky Martin

  • Petr Woff napsal:

   Martine, souhlasím. Platová tabulka č. 4 je určena taky správním úřadům, kterými jsou podle článku 79 Ústavy ČR rovněž ministerstva.

 • Markéta napsal:

  Dobrý den, budu se hlásit na pracovní místo Referent životního prostředí na městském úřadě. Platí ta platová třída 10. Kolik peněz to bude? Nevím, do které tabulky se zařadit :-).

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, řiďte se podle úvodní tabulky (oficiálně má číslo 4). Například s nulovou praxí by aktuálně měsíční hrubý základ referenta životního prostředí v 10. třídě dělal 15 960 Kč (přičítané bývá osobní ohodnocení).

 • Jana napsal:

  Dobrý den, chci se o ucházet o pozici na obecním úřadě, kde nabízejí platovou třídu 10. Nikdy jsem pod tabulkovým systémem nepracovala. Můžete mi, prosím, sdělit, co se započítává do praxe? Praxe znamená pouze podobná pozice ve státní správě, nebo se bere jakákoli praxe, kterou lze při této pozici uplatnit? Počítají se, prosím, roky na mateřské dovolené? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, princip započitatelné praxe rozebírám ZDE, princip úzce souvisejícího platového stupně TADY. Maximálně ze 2/3 mohou být zahrnuty také využitelné zkušenosti z jiných oborů, dále až 6 let mateřské a rodičovské

 • Bláža napsal:

  Dobrý den, pracuji v neziskové organizaci jako manažérka projektů. Mám 13 let praxe v této práci.
  Vzdělání ÚSO a ekonomická praxe 22 let.
  Děkuji za odpověď.

 • Bláža napsal:

  Potřebuji vyčíslit finanční hodnotu mé práce jako vklad prostředků, kterých se vzdám ve prospěch realizovaného projektu, což metodika umožňuje.

  Děkuji za informaci. B

  • Petr Woff napsal:

   Blážo, Český statistický úřad používá pro vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce takzvaný mzdový medián – konkrétní částky shrnuji ve speciálním článku.

 • Lucie napsal:

  Dobrý den, mám možnost pracovat ve státní nemocnici jako Diplomovaný farmaceutický asistent, zajímalo by mne, do jaké platové třídy spadám… V téže nemocnici jsem pracovala od r.2007 do r.2010 jako Diplomovaná všeobecná sestra na oddělení ARO, poté jsem byla 5 let na mateřské dovolené (mezitím vystudovala Diplomovaného farmaceutického asistenta)… Ze zaměstnání jsem odcházela s platovou třídou 10, budu v ní i po 5 letech mateřské a v jiném oboru jako farmaceutický asistent?
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Lucie, platové třídy farmaceuta a farmaceutického asistenta najdete podrobně rozebrané TADY. Nejvyšší je právě 10., ale musela byste vykonávat něco z následujícího:

   1. Provádění specializovaných odborných činností, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru.
   2. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.

 • P.K. napsal:

  Dobrý den, pracuji na OÚ 5 let jako účetní a mám plat T 8. Zjistila jsem, že podle katalogu prací bych měla být ve třídě T 9, možná i T 10. Je zaměstnavatel povinen mě do této třídy přeřadit, nebo mě může nechat v T 8, i když vykonávám komplexní účetnictví samostatné jednotky, což v T 8 není? Může být zaměstnavatel pokutován nebo jinak postižen za špatné zařazení?
  Dále se chci zeptat, zda v T 9 a v T 10 je povinné vyšší vzdělání. Mám maturitu – jak by se mi v T 9 a v T 10 krátila praxe? A ještě jeden dotaz – může mi zaměstnavatel započítat veškerou praxi v administrativě od maturity (předchozí praxe sice nebyla ve státní správě, ale v podstatě jsem vykonávala podobné práce, jako teď na OÚ). Moc děkuji za Váš čas a za tyto stránky.

  • Petr Woff napsal:

   Obecní úřad Vás musí zařadit do nejvyšší platové třídy, kde je podle katalogu prací alespoň nějaká činnost, kterou vykonáváte. Zaměstnavatel samozřejmě může být potrestán, dozorem je pověřen Státní úřad inspekce práce.
   Čím vyšší platová třída, tím vyšší je nejnižší požadované vzdělání. Kdo předpoklad nesplňuje, mívá snížen platový stupeň – podrobnosti ZDE.
   Myslím si, že pokud jste dříve vykonávala totožné práce, zaměstnavatel Vám může započíst 100 % praxe. Je přece lhostejné, jestli spravujete stejný účetní systém na radnici, nebo v soukromé firmě – práce je tatáž, což z logiky věci rozhoduje.

   • Petra napsal:

    Dobrý den, velmi děkuji za odpověď, díky Vám jsem se hned cítila „silnější v kramflecích“ a byla mi přiznána platová třída 9. Do této doby jsem měla třídu 8, stupeň 10. Mám ještě dotaz, zda se mi při vzdělání s maturitou krátí praxe o 2 roky, a zda v případě, že po odečtení těchto 2 let „spadnu“ ze stupně 10 na stupeň 9, mi má být přiznán stupeň 9 (tj. zda je možno spadnout i při zvýšení třídy na nižší stupeň). Slyšela jsem totiž neoficiální názor, že nelze snížit platový stupeň, který už byl jednou přiznán. Moc děkuji za Váš čas a za tyto stránky.

    • Petr Woff napsal:

     Dobrý den, Petro, děkuju Vám za povzbudivou a milou zprávu. Bohužel neznám nic, oč bychom se mohli opřít, kdybychom chtěli vyjednat Vaše setrvání v platovém stupni 10. Krácení let praxe, které uvádíte, je zřejmě „podle předpisů“. Ale pokud se nemýlím, i tak si díky vyšší třídě polepšíte. Mějte se pěkně :-).

 • Eva napsal:

  Dobrý den, pracuji ve zdravotnictví jako setra 19 let, 5 let na pozici staniční sestry na JIP, specializace ARIP a chir. obory. Na jaký plat a příplatek za vedení mám nárok? Do jaké platové tabulky spadám a v které třídě? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Evo, omlouvám se za velkou časovou prodlevu, příplatky jsem musel teprve „zanalyzovat“ :-). Jako zdravotní sestra byste měla dostávat základní hrubý měsíční plat podle tabulky zde pojmenované „zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví“. Platovou třídu určuje nejtěžší vykonávaná práce, podrobný rozpis všech možných činností všeobecné sestry najdete ZDE, maximum je 12. Platový stupeň byste měla mít pravděpodobně 8. Příplatky za vedení jsou rozepsané ZDE, myslím, že by mělo jít o 5 až 15 % ze základního hrubého platu.

 • Alena Nováková napsal:

  Dobrý den, prosím o radu, mám nastoupit na poloviční úvazek jako pracovnice přepážky pošty. Mám středoškolské vzdělání s maturitou, praxi na poště do 1 roku, zajímalo by mne, jaký bude můj plat?? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Nováková, ve speciálním článku najdete, jak počítají mzdy v České poště. Platí tam minimální „mzdové tarify“, domluvené mezi zaměstnavatelem a odboráři. Záleží na tom, jaký máte „tarifní stupeň“, odrážející náročnost a odpovědnost práce. Potom existuje ještě „výkonová“ složka mzdy, zřejmě určovaná individuálně podle skutečného osobního výkonu.

 • marta napsal:

  Dobrý den. Hlásím se do výběrového řízení na pozici sociálního pracovníka na ÚP s nabízeným platem v 9. platové třídě. Právě dokončuji bakalářské studium sociální pedagogiky a mám ukončené středoškolské studium s maturitou, obor sociální vychovatelství. Co mám podle Vás očekávat za plat a podmínky? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Marto, zaměstnankyni úřadu státní správy letos přísluší tabulka zde uvedená jako „strážníků, úředníků, vědců, ochranářů“. V 9. platové třídě a 1. platovém stupni (to znamená při nulové praxi) byste potom měla dostávat měsíční hrubý základ 14 720 Kč. Dosti vysoký může být osobní příplatek, který ale obvykle závisí na možnostech a pohledu nadřízených/zaměstnavatele.

 • Zuzana napsal:

  Dobrý den, prosím o radu v zařazení do platové třídy. Jsem zaměstnaná na ORP jako sociální pracovnice obce 3. typu (ORP), dle katalogu prací zařazena ve 2.10.19 jako referent sociálních věcí v 9. platové třídě, praxe do 9 let. Nevím, zda jsem správně zařazena doposud jako referent, nebo bych měla být zařazena do tabulek pro sociální pracovníky? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Zuzano, referenta na obecním úřadě bych osobně viděl jako úředníka státní správy, patřícího do úvodní tabulky (oficiálně č. 4). Jinak záleží na náplni práce. Podrobnosti k referentovi sociálních věcí najdete ZDE, podrobnosti k sociálnímu pracovníkovi najdete TADY. V odkazovaných materiálech jsou popsány také náplně práce.

 • Martina Š. napsal:

  Dobrý den, nastoupila jsem minulý rok na základní školu jako vedoucí školní jídelny, mám střední ekonomickou školu s maturitou, 95 % času sedím „v papírech“ (objednávky zboží, provoz, příjemky, výdejky, v době obědů vykonávám dozor v jídelně atd.). Pokud se započítává i doba mateřské a rodičovské dovolené (2 děti) do praxe, tak mám 17,5 let praxe. Jak bych měla být zařazena jak praxí, tak třídou a jaký je rozdíl mezi 7., 8. a 9. třídou? Já mám 7. třídu, mohla bych mít 8. nebo 9.? Děkuji za odpověď.

 • Martina Š. napsal:

  Chtěla bych doplnit, že v pracovní smlouvě jsem zařazena, jako „kuchař“.

  • Petr Woff napsal:

   Martino, platové třídy kuchařky jsou rozepsány ZDE, bohužel 7. je tam nejvyšší: „Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.“ S praxí 17,5 let podle poslední zde uvedené tabulky mi vychází 14 320 Kč + osobní ohodnocení závisející na „šéfovi“ + případně další příplatky za přesčasy apod.

 • Katarína napsal:

  Dobrý den, kde v tabulkách najdu titul PhD. (lékař)?
  Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Kataríno, titul PhD. speciální místo v platových tabulkách nemá. Platová třída lékaře je určena jeho pracovní náplní a platový stupeň praxí. Požadované vzdělání prodloužené až k titulu PhD. „pouze“ znamená, že nedochází ke srážkám započitatelných let praxe.

 • Jiří Vajdl napsal:

  Dobrý den,
  mám dotaz na platovou třídu. Pracuji jako domovník-údržbář v Domově Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Mnichovo Hradiště.
  Děkuji.

 • Klára napsal:

  Dobrý den, měla bych nastoupit do státního zdravotnického zařízení (nemocnice) jako psycholog (mám specializační vzdělání dle zákona – psycholog ve zdravotnictví). Jaká platová tabulka se vztahuje na tuto pozici? Děkuji za odpověď.

 • Gagová napsal:

  Dobrý den, jsem zdravotní sestra, nyní bych chtěla jít pracovat do jeslí, zřizovatelem je magistrát města, do kterých tabulek se mám dívat? 7. platová třída.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Gagová, pokud nebudete vedená jako pedagogický pracovník, pravděpodobně Vám bude příslušet platová tabulka zde pracovně pojmenovaná „ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“, oficiálně stupnice platových tarifů č. 1.

 • Helena napsal:

  Dobrý den, chtěla bych nastoupit do nestátního zdravotnického zařízení jako klinický logoped. Na jakou platovou třídu bych měla nárok? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Heleno, v nestátním (soukromém) sektoru byste nebrala plat, ale mzdu, jejíž nejnižší přípustnou sazbu má klinický logoped zaručenou poměrně vysoko (oproti ostatním zaměstnancům) – více TADY.

 • Helena napsal:

  Zapomněla jsem se ještě zeptat, podle jakých tabulek se mám řídit. Děkuji.

 • Karel Z. napsal:

  Hezký den,
  chci se zeptat, zda netušíte, do které z tabulek spadá povolání archeologa v muzeu zřizovaném krajem? Při pohovoru mi paní personalistka ukazovala poslední tabulku (9. třída – 12 990 Kč), ale nejsem si jistý, jestli si uvědomila, kam nastupuji (se mnou tam byl ještě uchazeč na administrativní pozici). Nespadá odborná pozice do jiné tabulky? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Karle, archeologovi jsou určené třídy 9. až 14., podle náročnosti práce, více VE SPECIÁLNÍM ČLÁNKU. V případě muzea zřizovaného krajem by měla platit poslední zde uvedená tabulka („ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“), oficiálně má letos číslo 1. Pomocné (neodborné) činnosti provádí takzvaný archeologický dělník, v platových třídách 3. a 4.

 • Venuše napsal:

  Vzhledem k minimální mzdě 2015 – 9200 Kč – je ta má správná? Pracuji jako vrátná na UJEP v ul.
  třída 2
  stupeň 0
  tarif 8110.00
  příplatek osobní 1270.00
  příplatek ostatní 300.00
  Jsem v důchodu.
  Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Venuše, a máte smlouvu na hlavní pracovní poměr, tedy býváte v zaměstnání standardní dobu 40 hodin týdně? Pokud ano, popravdě nechápu tak nízké ohodnocení – podle mého názoru není ospravedlnitelné ani vnitřními mzdovými předpisy vysokých škol. Jenom invalidé mají trošku nižší sazbu minimální (nejnižší zaručené) mzdy 8 000 Kč. Moc by mě zajímalo vysvětlení, které by Vám dal zaměstnavatel, sám nedokážu objasnit tak nízký základ (možná nějakou okolnost neznám?).

   • Venuše napsal:

    Děkuji za odpověď, teprve se budu ptát po vaší informaci – jinak se jedná o nepřetržitý provoz a dvanáctihodinové směny, mám plný úvazek a k tomu ještě proměnlivé příplatky za SN a noční. Dřív jsem měla smlouvu na dobu neurčitou, ale v roce 2013 jsem měla v péči maminku po mrtvici, tak jsem na půl roku měla smlouvu na 80 %. Po její smrti mi dali smlouvu na 100 %, ale už jen na dobu určitou.

 • Aneta napsal:

  Dobrý den, teď jsem vystudovala SZŠ – obor zdravotní asistentka, když bych chtěla nastoupit do nemocnice, na jakou platovou třídu se mám koukat? Děkuji.

 • Jarmila napsal:

  Dobrý den, ráda bych se zeptala jako porodní asistentka. Nový zaměstnavatel, který je příspěvkovou organizací, mi z praxe strhne 5 let, neboť nemám nejvyšší dosažené vzdělání, které je v této době možné. V době, kdy jsem studovala, byla dvouletá nástavba na porodní asistentku, víc nic. Řekli mi, že tak je to ze zákona..? Jinak je to prý u akciové společnosti, která má své vlastní tabulky.
  Můžete mi to prosím potvrdit? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Paní Jarmilo, pro každou platovou třídu jsou skutečně stanovené určité vzdělanostní předpoklady, které když nejsou splněny, ze zákona dochází ke snížení platového stupně (jakoby odečtu započitatelných let praxe, které se ale samozřejmě zahrnují při odchodu do důchodu). Například „pouze“ středoškolsky vzdělaná porodní asistentka v 11. platové třídě ztratí 5 až 6 let při zařazení do platového stupně (dokonce by ztratila nějaké roky, i jako bakalářka!). Dneska dochází ke snižování hodnoty maturity, bakalářského titulu apod., což bohužel ve veřejném sektoru platově odnášejí zkušenější pracovnice. :-(

   V soukromých nemocnicích nebo ordinacích máte zákonem zaručenou určitou mzdu podle náročnosti práce, ovšem nejde o žádné vysoké částky. Mzdový výměr obvykle odráží spíše dvoustrannou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

 • Irena napsal:

  Pěkný večer, pod jakou platovou třídu spadá recepční v kulturním zařízení (zřizováno městem)? Jde o práci s veřejností, ostrahu objektu, dvousměnný provoz a práce s penězi (předprodej vstupenek). Zohledňují se tyto povinnosti při zařazování do platební třídy? Děkuji za Váš čas. Irena

 • Daniela napsal:

  Dobrý den, prosím o informaci: jaký budu mít plat na pozici administrativní pracovník ve veřejné správě? Mám maturitu a min. 15 let praxe v administrativě u „soukromníků“. Dvě děti. Děkuji

  • Petr Woff napsal:

   Danielo, abychom našli Váš základní hrubý měsíční plat, potřebujeme upřesnit 3 informace:
   1/ Máte pracovat ve státní správě nebo na nějakém úřadě? Potom je určující hned úvodní tabulka na této stránce (oficiálně má letos číslo 4).
   2/ Jak přesně se pozice jmenuje, nejlépe podle pracovní smlouvy? Všechny alternativy jsou vypsané v oficiálním Katalogu prací. Jestli myslíte administrativního a spisového pracovníka, rozbor platových tříd najdete TADY.
   3/ Jak dlouho jste byla na „mateřské a rodičovské„? Lze uznat 6 takových let. Zaměstnavatel by Vám taky mohl započíst celých 15 let v administrativě, byť u soukromníka, protože jde zřejmě o stejný obor.
   (+ Bývají přidávané příplatky.)

 • Tereza napsal:

  Dobrý den,
  dostala jsem pracovní nabídku na místo účetní na zš. Má praxe je 8,5 let, ukončené vzdělání je ÚSO s maturitou. Bohužel státnice na bakaláře jsem neudělala, ale mám ukončené 3 ročníky bakalářského studia. Do jaké platové třídy bych patřila?
  Předem Vám děkuji za odpověď. Tereza

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, platová třída záleží na náplni Vaší práce, jejíž možnosti jsou podrobně rozepsány ZDE pro účetní i mzdovou účetní. Obávám se, že bakalářské vzdělání Vám neuznají, pokud jste nedostala bakalářský diplom, takže by počínaje 9. třídou pravděpodobně docházelo ke stržení 2 a více let praxe při určování platového stupně. Jinak nepedagogičtí pracovníci veřejných škol se obvykle řídí podle poslední zde uvedené tabulky (oficiálně má letos číslo 1) – jde-li příspěvkové organizace apod.

 • Jana napsal:

  Dobrý den, pracuji 17 let jako ekonomka v základní škole, mám na starosti komplexní účetnictví + „děvečka pro všechno“ :-). Mám ekonomickou školu zakončenou maturitou. Jsem zařazena v 9. třídě. Domnívám se, že bych mohla být zařazena do 10. třídy. Jak zaměstnavatel zdůvodní, že 17 let jsem o třídu níž, když dělám pořád stejnou práci. Jak si vyložit pojem komplexní účetnictví? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Jano, pokud 17 let děláte pořád stejnou činnost, skutečně byste měla být zařazená stále ve stejné platové třídě – která totiž závisí právě na nejobtížnější vykonávané práci. Léty praxe stoupá platový stupeň.
   Podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (č. 222/2010 Sb.): Komplexními pracemi se rozumí práce zahrnující bezpodmínečně všechny části daného celku (systému) vymezeného příslušným ustanovením katalogu prací ve veřejných službách a správě.“
   Zřejmě máte na mysli popis 10. třídy v povolání účetní: Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.“
   Ve Vašem případě bych „účetní jednotkou“ rozuměl asi Vaši základní školu.

 • Kamča napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě správné platové zařazení – farmaceutická laborantka s praxí 29 roků. Děkuji za odpověď.