Platové třídy a tabulky 2017: kompletní přehled!

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě mají omezenější finanční možnosti, než talentovaní a průbojní soukromníci. Zákoník práce a související vládní nařízení jim aspoň garantují větší jistotu. Každý strážníkpolicista, hasič, vojákúředník, lékař, zdravotní sestra, učitel nebo sociální pracovník dostává základní měsíční odměnu podle svojí nejtěžší vykonávané práce, praxe a vzdělání. Teprve navíc může dostat ještě příplatky. Na této stránce rozebíráme platové tabulky ve veřejných službách a správě, účinné od ledna 2017. Ale možná vás zajímají spíše:

Jak najdete svoji platovou třídu, platový stupeň a platový tarif?

Zaměstnanec veřejné instituce (nemocnice, školy apod.) v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a „podle požadovaných nejnáročnějších prací“. Podrobnosti stanovuje katalog všech povolání. Třeba všeobecná zdravotní sestra patří do platové třídy 9, pokud její pracovní náplní je: „Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem.“ Ale také může spadat do platové třídy 12, když „samostatně provádí nejnáročnější vysoce specializované ošetřovatelské a léčebné výkony, například péči o rizikového novorozence“.

Jednotlivé třídy dále dělíme na stupně, podle nejvyššího dosaženého vzdělání a „započitatelné praxe“, která do jisté míry zahrnuje také „dobu péče o dítě a dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby“. Bohužel v 1. až 5. platové třídě nemusí být podle zákona uznaný ani jediný rok (!), i když máte mnohaletou praxi. Každopádně zaměstnancům ve veřejném sektoru přísluší základní hrubé měsíční platy, zaokrouhlované na celé desetikoruny nahoru, kterým zákon říká tarify. Kupříkladu zdravotní sestra může ve zralém věku brát skoro o 100 % více, než když byla začátečnicí. Navíc, nad rámec těchto základních tarifů připočítáváme ještě příplatky za noční a víkendové směny, rizikové prostředí, vedení kolektivu, individuální bonus apod.

Nyní postupně projdeme nové platové tabulky, které podle upraveného nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí počínaje lednem 2017. Už v září předchozího roku dostali přidáno pedagogové, od listopadu potom skoro všichni ostatní zaměstnanci ve veřejném sektoru. Teď konečně stoupnou základní tarify taky většině pracovníků ve zdravotnictví, kteří přišli na řadu jako poslední kvůli významnému postavení zdravotních pojišťoven. Je totiž zvykem, že úpravy takzvané úhradové vyhlášky začnou účinkovat vždycky teprve od Nového roku.

Platové třídy a tabulky strážníků, vědců, ochranářů…

Adresáty úvodní platové tabulky jsou strážníci obecní a městské policie, zaměstnanci Akademie věd, Grantové agentury, Technologické agentury, ČSSZ, NKÚ, ÚSTR, ČNB, dále zaměstnanci ve chráněných krajinných oblastech a národních parcích, ve školách zřizovaných Ministerstvem vnitra apod. Následující platová tabulka náleží také zaměstnancům Policie ČR, Vězeňské služby ČR, BIS, ozbrojených sil, soudů, správních nebo místních úřadů, kteří jsou v běžné pracovním, nikoli služebním poměru.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.240 8.950 9.700 10.510 11.390 12.350 13.400 14.540 15.780 17.100 18.590 20.140 21.830 23.700 25.710 27.910
2 8.540 9.280 10.060 10.910 11.850 12.830 13.900 15.100 16.360 17.750 19.280 20.890 22.670 24.580 26.690 28.960
3 8.860 9.640 10.440 11.320 12.290 13.310 14.430 15.670 16.990 18.430 20.040 21.690 23.520 25.520 27.700 30.040
4 9.190 10.000 10.850 11.750 12.760 13.820 14.980 16.270 17.630 19.130 20.780 22.490 24.400 26.480 28.740 31.180
5 9.560 10.380 11.260 12.200 13.240 14.350 15.550 16.890 18.300 19.850 21.560 23.350 25.320 27.470 29.820 32.350
6 9.930 10.770 11.670 12.650 13.740 14.880 16.140 17.540 18.980 20.590 22.380 24.230 26.280 28.500 30.940 33.560
7 10.300 11.200 12.120 13.140 14.250 15.450 16.730 18.190 19.720 21.380 23.230 25.150 27.270 29.590 32.110 34.820
8 10.690 11.610 12.590 13.630 14.800 16.020 17.360 18.880 20.460 22.180 24.100 26.110 28.300 30.700 33.340 36.140
9 11.090 12.040 13.070 14.150 15.360 16.630 18.020 19.590 21.220 23.020 25.000 27.090 29.360 31.870 34.600 37.500
10 11.530 12.520 13.560 14.690 15.950 17.270 18.690 20.340 22.030 23.880 25.940 28.110 30.480 33.070 35.910 38.900
11 11.950 12.970 14.080 15.240 16.560 17.920 19.420 21.120 22.870 24.800 26.920 29.170 31.620 34.320 37.260 40.390
12 12.410 13.470 14.610 15.810 17.200 18.600 20.150 21.920 23.730 25.740 27.950 30.270 32.820 35.610 38.650 41.910

(↑ Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 4)

Platové třídy a tabulky sociálních pracovníků

Následující tarifní stupnice patří sociálním pracovníkům, stejně jako pracovníkům v sociálních službách, kterým nepasuje charakteristika předešlé tabulky. Působí například v krajských a obecních příspěvkových organizacích, ve školách a nemocnicích, věznicích, azylových zařízeních, poskytují pomoc v hmotné nouzi nebo sociálně-právní ochranu dětem. Mezi výjimky tudíž může patřit například sociální pracovnice, zaměstnaná u Policie ČR.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.580 8.210 8.900 9.650 10.470 11.350 12.320 13.360 14.480 15.730 17.060 18.500 20.050 21.750 23.620 25.610
2 7.850 8.510 9.240 10.020 10.850 11.780 12.770 13.850 15.040 16.310 17.710 19.190 20.820 22.590 24.510 26.580
3 8.150 8.830 9.590 10.400 11.290 12.220 13.260 14.390 15.600 16.940 18.370 19.920 21.610 23.440 25.450 27.580
4 8.460 9.170 9.960 10.790 11.700 12.690 13.760 14.930 16.220 17.590 19.070 20.670 22.410 24.320 26.400 28.620
5 8.780 9.520 10.340 11.200 12.140 13.160 14.280 15.490 16.820 18.260 19.780 21.450 23.270 25.220 27.400 29.710
6 9.120 9.870 10.740 11.630 12.620 13.680 14.820 16.070 17.450 18.940 20.540 22.260 24.140 26.180 28.440 30.820
7 9.460 10.270 11.130 12.070 13.090 14.170 15.400 16.680 18.100 19.660 21.310 23.090 25.050 27.180 29.500 31.960
8 9.820 10.660 11.550 12.520 13.600 14.720 15.970 17.320 18.790 20.400 22.120 23.970 25.990 28.200 30.600 33.180
9 10.190 11.060 12.010 13.000 14.110 15.270 16.580 17.980 19.500 21.180 22.960 24.870 26.970 29.250 31.780 34.430
10 10.570 11.490 12.440 13.480 14.640 15.850 17.220 18.650 20.240 21.970 23.820 25.820 27.990 30.350 32.960 35.740
11 10.990 11.920 12.930 14.000 15.200 16.450 17.880 19.360 21.000 22.800 24.720 26.810 29.050 31.520 34.200 37.080
12 11.390 12.380 13.420 14.530 15.770 17.060 18.550 20.090 21.810 23.660 25.650 27.800 30.140 32.700 35.500 38.470

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 2)

Platové třídy a tabulky pedagogů

Cílovou skupinou další platové tabulky jsou pedagogičtí pracovníci: především učitelé, ale rovněž vychovatelé, metodici pro vzdělávání, lektoři-instruktoři, někteří akademičtí pracovníci, speciální pedagogové a pedagogové volného času, stejně jako jejich asistenti. Nejníže postavený asistent teoreticky atakuje hranici minimální mzdy, ale prakticky musí dostávat aspoň svoji sazbu takzvané zaručené mzdy (více ZDE).

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 10.700 11.610 12.560 13.610 17.260 21.570 21.750 22.140 22.620 23.170 24.030
2 11.100 12.030 13.080 14.170 17.750 21.760 21.950 22.530 23.100 23.870 25.160
3 11.800 12.830 13.920 15.160 18.220 22.010 22.290 22.820 24.020 24.870 26.520
4 12.610 13.700 14.880 16.110 19.060 22.470 22.980 23.670 25.030 26.700 28.720
5 13.410 14.600 15.850 17.240 19.910 23.170 23.710 24.670 26.590 28.750 31.550
6 14.560 15.830 17.160 18.650 21.320 24.350 25.020 26.040 28.810 31.130 34.100
7 14.970 16.260 17.640 19.170 21.930 24.910 25.560 26.740 29.500 31.910 34.920

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 9)

Platové třídy a tabulky lékařů v orgánech sociálního zabezpečení

Platové tabulky se nyní zužují. Nejméně do 11. platové třídy totiž patří lékaři orgánu sociálního zabezpečení. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.) upřesňuje, že orgány sociálního zabezpečení jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14
1 24.790 26.390 29.810 33.400
2 25.510 27.170 30.660 34.320
3 26.280 28.000 31.560 35.280
4 27.060 28.820 32.460 36.280
5 27.860 29.720 33.420 37.310
6 28.710 30.620 34.410 38.380
7 29.580 31.580 35.440 39.500
8 30.500 32.570 36.510 40.650
9 31.420 33.590 37.600 41.860
10 32.400 34.640 38.760 43.100
11 33.410 35.740 39.940 44.400
12 34.470 36.880 41.180 45.740

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 7)

Platové třídy a tabulky zdravotnických pracovníků na Ministerstvu obrany apod.

Cílovou skupinou této platové tabulky jsou lékaři, zubaři, farmaceuti, ale také nelékařští zdravotničtí pracovníci „poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě“. Platové třídy mají znovu značný rozptyl.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9.260 10.040 10.880 11.810 12.790 13.870 15.060 16.330 17.710 19.230 20.850 22.600 24.530 26.620
2 9.610 10.420 11.300 12.270 13.290 14.400 15.630 16.950 18.370 19.950 21.630 23.470 25.450 27.640
3 9.980 10.810 11.720 12.720 13.770 14.940 16.230 17.590 19.090 20.740 22.450 24.350 26.410 28.680
4 10.350 11.240 12.170 13.200 14.320 15.510 16.850 18.260 19.810 21.510 23.290 25.260 27.410 29.750
5 10.750 11.650 12.630 13.710 14.850 16.100 17.490 18.940 20.540 22.320 24.170 26.210 28.440 30.870
6 11.150 12.090 13.100 14.220 15.410 16.700 18.150 19.640 21.310 23.170 25.090 27.200 29.510 32.040
7 11.590 12.560 13.610 14.760 15.990 17.320 18.840 20.420 22.130 24.040 26.040 28.240 30.630 33.240
8 12.020 13.040 14.110 15.320 16.590 17.980 19.550 21.180 22.960 24.940 27.020 29.300 31.780 34.500
9 12.460 13.520 14.660 15.910 17.230 18.650 20.270 21.970 23.830 25.880 28.040 30.390 32.990 35.820
10 12.950 14.040 15.200 16.520 17.880 19.360 21.050 22.800 24.740 26.860 29.090 31.550 34.230 37.170
11 13.430 14.560 15.780 17.140 18.550 20.110 21.860 23.680 25.660 27.860 30.200 32.730 35.530 38.560
12 13.950 15.130 16.360 17.800 19.240 20.860 22.690 24.560 26.650 28.930 31.330 33.980 36.870 40.010

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 5)

Platové třídy a tabulky lékařů u záchranné služby apod.

Do následující platové třídy 11, 12, 13, 14, 15 nebo 16 spadá „zaměstnanec, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby“. Z platové tabulky je patrné, že přísluší vysoce kvalifikovaným pracovníkům.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
11 12 13 14 15 16
1 27.110 28.860 32.610 36.540 38.810 41.300
2 27.890 29.720 33.550 37.540 39.920 42.490
3 28.750 30.630 34.520 38.600 41.070 43.720
4 29.590 31.530 35.510 39.680 42.240 45.010
5 30.470 32.500 36.560 40.810 43.480 46.330
6 31.400 33.500 37.640 41.970 44.740 47.700
7 32.370 34.540 38.760 43.220 46.060 49.130
8 33.360 35.620 39.920 44.470 47.450 50.630
9 34.370 36.730 41.120 45.790 48.880 52.160
10 35.450 37.890 42.390 47.150 50.350 53.750
11 36.550 39.100 43.700 48.570 51.880 55.420
12 37.710 40.340 45.040 50.030 53.460 57.150

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 8)

Platové třídy a tabulky dalších zdravotnických pracovníků

Následující platové třídy rozlišují zdravotnické pracovníky, kteří „poskytují zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb“ a zároveň nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Může sem patřit například klinický psycholog, sanitář, nutriční asistent nebo terapeut, radiologický nebo porodní asistent, sestra, ergoterapeut, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, adiktolog, fyzioterapeut a další.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 10.120 10.980 11.900 12.910 13.990 15.170 16.470 17.870 19.360 21.050 22.800 24.710 26.830 29.110
2 10.520 11.390 12.360 13.420 14.520 15.750 17.090 18.540 20.090 21.830 23.650 25.670 27.830 30.220
3 10.920 11.820 12.820 13.920 15.070 16.340 17.750 19.240 20.870 22.690 24.570 26.640 28.900 31.370
4 11.320 12.290 13.300 14.450 15.650 16.970 18.420 19.970 21.660 23.520 25.470 27.630 29.980 32.540
5 11.750 12.750 13.810 14.990 16.240 17.620 19.120 20.720 22.480 24.410 26.440 28.680 31.110 33.770
6 12.190 13.230 14.320 15.570 16.850 18.280 19.850 21.490 23.310 25.340 27.440 29.750 32.270 35.040
7 12.680 13.730 14.890 16.140 17.490 18.950 20.610 22.320 24.200 26.290 28.480 30.880 33.520 36.360
8 13.150 14.250 15.430 16.770 18.140 19.660 21.390 23.170 25.110 27.300 29.550 32.050 34.760 37.750
9 13.630 14.790 16.020 17.400 18.840 20.410 22.180 24.020 26.060 28.310 30.670 33.240 36.080 39.180
10 14.170 15.360 16.630 18.070 19.550 21.170 23.030 24.940 27.050 29.390 31.830 34.510 37.450 40.650
11 14.690 15.930 17.260 18.760 20.290 21.990 23.910 25.900 28.080 30.470 33.030 35.800 38.870 42.180
12 15.250 16.550 17.900 19.470 21.060 22.810 24.820 26.870 29.150 31.640 34.280 37.160 40.330 43.760

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 6)

Platové třídy a tabulky zbylých zaměstnanců ve zdravotnictví

Na řadu přicházejí zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb, kteří nepatří do předchozích dvou platových tabulek! Působí například v nemocnici, ale nikoli jako zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby ve zdravotnickém zařízení Ministerstva obrany, které není příspěvkovou organizací, v centru letecké záchranné služby Armády České republiky, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, ani ve Vězeňské službě. Náleží sem třeba kuchaři, personalisté, účetní nebo administrativní a spisoví pracovníci zaměstnaní veřejnými nemocnicemi.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.960 8.640 9.370 10.140 11.000 11.940 12.940 14.040 15.230 16.540 17.930 19.450 21.080 22.870 24.840 26.930
2 8.240 8.950 9.710 10.530 11.410 12.380 13.440 14.560 15.820 17.150 18.620 20.190 21.880 23.740 25.780 27.940
3 8.570 9.300 10.080 10.930 11.860 12.840 13.940 15.130 16.410 17.810 19.320 20.950 22.720 24.630 26.760 29.000
4 8.890 9.640 10.480 11.350 12.310 13.340 14.470 15.690 17.040 18.480 20.050 21.740 23.570 25.570 27.770 30.090
5 9.220 10.010 10.860 11.760 12.780 13.830 15.010 16.300 17.680 19.200 20.790 22.540 24.460 26.530 28.800 31.230
6 9.590 10.380 11.280 12.230 13.260 14.380 15.590 16.910 18.350 19.930 21.600 23.410 25.380 27.540 29.900 32.410
7 9.940 10.800 11.710 12.690 13.770 14.910 16.170 17.540 19.050 20.670 22.410 24.290 26.340 28.570 31.020 33.620
8 10.320 11.210 12.140 13.160 14.280 15.470 16.790 18.200 19.760 21.440 23.250 25.210 27.340 29.660 32.190 34.890
9 10.720 11.630 12.610 13.680 14.840 16.060 17.430 18.890 20.510 22.270 24.140 26.150 28.360 30.770 33.410 36.210
10 11.110 12.070 13.080 14.180 15.390 16.670 18.100 19.610 21.290 23.100 25.050 27.140 29.440 31.930 34.650 37.570
11 11.540 12.530 13.580 14.710 15.980 17.300 18.790 20.350 22.080 23.970 26.000 28.180 30.540 33.140 35.970 38.990
12 11.980 13.020 14.120 15.270 16.580 17.930 19.510 21.110 22.930 24.890 26.980 29.240 31.700 34.380 37.330 40.460

( Formálně platové třídy platové tabulky č. 3)

Platové třídy a tabulky ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru

Poslední platové třídy jsou určené pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nezapadali do žádné předchozí platové tabulky – mohou jimi být například manažeři kvality nebo koordinační a programoví pracovníci.

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/měsíc hrubého) bez příplatků
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 7.270 7.900 8.550 9.270 10.060 10.910 11.840 12.840 13.920 15.120 16.400 17.780 19.270 20.910 22.710 24.620
2 7.540 8.180 8.880 9.620 10.440 11.320 12.280 13.320 14.460 15.680 17.020 18.450 20.010 21.710 23.560 25.550
3 7.830 8.490 9.220 9.990 10.850 11.750 12.740 13.830 15.000 16.280 17.660 19.150 20.770 22.530 24.470 26.510
4 8.130 8.810 9.570 10.370 11.260 12.200 13.230 14.360 15.580 16.900 18.330 19.870 21.540 23.370 25.390 27.510
5 8.440 9.150 9.940 10.760 11.670 12.650 13.730 14.890 16.170 17.550 19.020 20.620 22.360 24.250 26.340 28.550
6 8.760 9.490 10.310 11.180 12.120 13.140 14.240 15.460 16.770 18.200 19.750 21.400 23.210 25.170 27.340 29.620
7 9.090 9.870 10.700 11.600 12.590 13.630 14.790 16.030 17.400 18.890 20.490 22.210 24.080 26.130 28.370 30.740
8 9.440 10.250 11.100 12.030 13.070 14.150 15.340 16.640 18.060 19.600 21.260 23.040 24.990 27.110 29.430 31.900
9 9.790 10.630 11.540 12.500 13.560 14.690 15.940 17.280 18.760 20.360 22.060 23.900 25.930 28.130 30.550 33.100
10 10.170 11.030 11.960 12.960 14.080 15.240 16.550 17.930 19.460 21.130 22.910 24.820 26.910 29.190 31.680 34.360
11 10.560 11.470 12.420 13.450 14.610 15.810 17.190 18.610 20.190 21.930 23.760 25.770 27.930 30.290 32.890 35.650
12 10.960 11.900 12.900 13.970 15.160 16.400 17.830 19.310 20.960 22.750 24.660 26.730 28.980 31.440 34.130 36.990

( Oficiálně platové třídy platové tabulky číslo 1)

Tato stránka obsahuje platové tabulky, účinné od 1. 1. 2017. Údaje si můžete ověřit ve vládním nařízení č. 564/2006 Sb., až bude aktualizován na Portále veřejné správy. Předchozí platové tabulky najdete pod následujícími odkazy: 1.11. až 31.12. 2016, 1.9. až 31.10. 2016, 1.1. až 31.8. 2016, 1.11. až 31.12. 2015, 1.1. až 31.10. 2015, 1.11. až 31.12. 2014

497 komentářů

 • Anna napsal:

  Dobrý den, jsem MgA. od roku 1997. Do roku 2003 jsem pracovala v divadle, 2003 – 2009 mateřská, 2009 – 2011 jsem byla opět v divadle. Z rodinných důvodů jsem byla 2 roky na úřadu práce, od 2013 pracuji ve školství jako vychovatelka. Dodělávám si VOŠ – pedagogika. Do které třídy patřím a jak dlouhou praxi si mohu již započíst do současného školního zařazení? Zakládám svoji uměleckou školu, jak si budu počítat výši platu a délku praxe? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Anno, platovou třídu zjistíte podle náplně práce, více ZDE ve článku o vychovatelích. Předpokládám, že v divadle jste nepůsobila jako pedagožka a nyní pracujete ve veřejném školském zařízení (v soukromém existují pouze takzvané zaručené mzdy). Pokud se nepletu, zaměstnavatel by Vám měl plně započítat 6 let mateřské a dosavadní praxi v oboru (tzn. 3,5 roku). Předchozí praxi nemusí započítat vůbec, anebo maximálně ze 2/3. Takže mi vychází celkem 9,5 až cca 16 let podle toho, jak bylo divadlo podle Vašeho zaměstnavatele užitečnou průpravou pro pedagogiku.

   Při zakládání vlastní umělecké školy bude opět rozhodující, zda půjde o veřejné školské zařízení (příspěvkovou organizaci apod.), nebo o soukromou firmu, případně Vaši živnost. V prvním případě záleží zase na Vaší náplni práce – vizte třeba pozici koordinační, projektový a programový pracovník. Pokud byste začala podnikat, vůbec nic garantované nemáte a vydělala byste prostě to, co by Vám zbylo z vybraných peněz po zaplacení nákladů, pojištění, daní.

 • Vendy napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak najdu pozici zapisovatelky u soudu, nikde jsem to nenašla. A je pravdou, že u každé tabulky je jakýsi minimální plat, že když člověk nemá praxi, tak se mu to musí dorovnávat? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Vendy, myslím, že byste mohla být oficiálně justiční pracovník, pro nějž jsou platové třídy rozepsány pod tímto odkazem. Závisejí pouze na náročnosti vykonávaných činností, nikoli na vzdělání, ani na praxi. Něco jiného je platový stupeň, který může být dokonce i snížen – tedy mohou být jakoby „odečteny“ roky praxe, nedostačuje-li vzdělání. Ale pokud vím, nelze jít „do mínusu“ pod 1. platový stupeň.

 • Jakub Horehleď napsal:

  Dobrý den. Potenciálně se zajímám o práci průvodce na jednom zámku spravovaném Národním památkovým ústavem. Pochopil jsem správně, že platy zaměstnanců NPÚ spadají do úvodní tabulky na této straně? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Horehledi, myslím, že zaměstnancům Národního památkového ústavu v pracovním poměru (nikoli ve služebním poměru) je určená poslední tabulka na této straně, oficiálně č. 1. NPÚ totiž o sobě píše, že je „příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR“ – nikoli správní úřad, chráněná krajinná oblast, národní park, součást územního samosprávného celku, ani jiná instituce, která by spadala pod Vámi zmiňovanou tarifní škálu.

 • Pouzar Jan napsal:

  Dobrý den, do jaké skupiny zařadit člověka, jenž má střední vzdělání s výučním listem na zednické práce, má praxi 24 let, bude placen dle tabulek a bude dělat u města zednické práce? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Pane Pouzare, myslím, že zedník zaměstnaný městem (tedy uzemním samosprávným celkem) by měl být hodnocen podle tabulky, která je tady uvedena jako poslední („ostatních zaměstnanců ve veřejném sektoru“), oficiálně má číslo 1. Pouze pokud by byl zařazen například „do obecního úřadu“ nebo „městského úřadu“ apod., patřil by do úvodní tady uvedené tabulky („strážníků, vědců, ochranářů…“), která má oficiálně číslo 4; ale to – předpokládám – není případ zedníka.

 • Alena napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se optat, v jaké platové třídě asi jsem, kdybych teď nastoupila do školy jako administrativní pracovnice a ve školství jsem nikdy nepracovala, ale již pracuji od roku 2003 i s prací v zahraničí. Předem děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Aleno, chápu, že nemáte čas pročítat předchozí diskusi. Ale už aspoň stokrát jsem tady na webu upozorňoval, že platová třída nezáleží na praxi, ani na vzdělání, ale na vykonávané práci :-). Vizte například platové třídy administrativní a spisové pracovnice ZDE.

 • Jana Ševčíková napsal:

  Dobrý den, pracuji jako sestra v sociálních službách, v senior centru. Až dnes – po 4 letech jsem se dozvěděla, že nám vzali 3 roky praxe a já se nikde nemůžu dopídit toho správného důvodu. Můžete mi, prosím, poradit? Děkuji.

 • Jan napsal:

  Dobrý den, v platových třídách nemohu najít, kam spadá referent zahraničních vztahů. Díky za odpověď. S pozdravem Jan

  • Petr Woff napsal:

   Jane, zařazení do konkrétní tabulky záleží na Vašem pracovišti (vize článek výše – například zaměstnanci obecního úřadu mají jinou tabulku než pedagogové ve školách). Platové třídy potom najdete v tematickém článku věnovaném Vaší pozici, respektive v katalogu pro státní zaměstnance (kteří složili služební slib).

 • Renata napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě, jak je možný, že jako úřednice na úřadu práce dostávám plat 11 tisíc čistého? Nemám patřičné vzdělání a nezapočetli mi 8 let praxe v jiné firmě. Jsem pracovník výpočtu dávek, práci vykonávám i jako sociální pracovník, ale nemůžu se ohánět nějakým diplomem. Myslela jsem, že si přilepším, ale jsem na tom stejně jako v předchozím zaměstnáním, kde jsem byla dělník v textilním průmyslu. Mrzí mě, že dělám stejnou práci jako ostatní, kteří mají plat o něco vyšší.

 • Zlatava Špičková napsal:

  Jsem učitelka, s VŠ vzděláním, praxe ve školství od roku 2001 – doposud, 3 roky mateřské dovolené. Spadám tedy v tabulce do 12. platové třídy a 4. stupně. Podle této tabulky jsem tedy dostala přidáno 30 Kč? Poslední platový výměr z roku 2015 mi činil tarifní plat 25000,- Kč. Kde je tedy těch 8 procent (neboli 6 procent) navýšení platu??? Děkuji za odpověď!!! Z. Špičková

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, paní Špičková, stará a nová tabulka pedagogických pracovníků je podrobně rozebraná ve článku pod TÍMTO odkazem. Máte pravdu, že podle těchto oficiálních tarifních stupnic byl ve 12. třídě a 4. stupni základní hrubý plat doposud 25 000 Kč. Všimněte si však, že škála započitatelných let praxe byla rozšířena. Vaše kategorie „do 27 let“ je nyní platovým stupněm 5, takže byste měla mít 26 590 Kč (12. třída, 5. stupeň), což znamená navýšení něco málo přes 6 % (zbylý přídavek by měl údajně přijít na osobním ohodnocení).

 • Petrr napsal:

  Dobrý den, do jaké platové tabulky patří zaměstnanci Probační a mediační služby? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Petře, díky za dobrou otázku. Zaměstnanci v Probační a mediační službě jsou jmenováni v § 303, odst. 1 zákoníku práce, takže patří do stupnice platových tarifů č. 4, která je na této stránce z praktických důvodů uvedena jako první („tabulky strážníků, vědců, ochranářů…“). Probace a mediace je zmíněna ZDE, ZDE a ZDE.

 • Libor napsal:

  Dobrý den, jsme příspěvková organizace zřizovaná Městem – konkrétně Městská kulturní zařízení, ve zřizovací listině máme mj. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti (naši pracovníci realizují animační programy pro školy). Všichni pracovníci jsou v současnosti zařazeni do platové tabulky č.1. Prosíme o Váš názor, zda by bylo možno zařazení do jiné platové tabulky (3, 4, 9)? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Dobrý den, Libore, díky za důvěru, můj názor je následující. Doplňující mezi-otázka zní, zda jste školské zařízení podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.), kde mj. v § 7, odst. 4 stojí: „Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu uvedeného v § 5 odst. 2.“ Jinými slovy, kdybyste školské zařízení byli, nejspíš byste to věděli. V takovém případě by všichni nepedagogičtí pracovníci mohli být zařazeni do tabulky č. 3.

   Každopádně mohou být zařazeni do tabulky č. 9. všichni pedagogičtí pracovníci, tedy učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, metodici prevence, speciální pedagogové, pedagogové volného času, psychologové nebo trenéři, kteří pro tyto profese splňují podmínky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 1-37 (vizte ZDE). Zase můžu parafrázovat, že kdyby někdo podmínky splňoval, nejspíš by to věděl.

   Prakticky bych vyloučil tabulku č. 4, do které nepatří ani městská příspěvková organizace, ani běžné školské zařízení. Museli byste být například zaměstnanci územního samosprávného celku (zařazení přímo do městského úřadu), což asi nejste.

 • Denisa napsal:

  Dobrý den, jsem zdravotní sestra – maturita v roce 1989, praxe od 18 let do 27 let, poté mateřská, teď 6. rokem na obvodě. Do jaké kategorie teď spadat? Intenzivní péče, děkuji. M.

  • Petr Woff napsal:

   Deniso, díky za dotaz, i za podporu na sociální síti. Pokud pracujete u veřejného poskytovatele zdravotních služeb (tak rozumím slovům „na obvodě“), patříte od ledna 2017 do platové tabulky č. 6, která je tady označená jako „dalších zdravotnických pracovníků“.

   Platová třída záleží na tom, co přesně děláte; vizte podrobnosti pro všeobecné zdravotní sestry a praktické sestry pod TÍMTO odkazem. Například minimálně do 10. platové třídy patří zaměstnanec, který vykonává třeba: „Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu.“

   Nevím, jak dlouho jste byla na mateřské a rodičovské dovolené (lze započítat až 6 let), bohužel ale kvůli vzdělání („jenom“ maturita) pravděpodobně dojde k odpočtu několika let praxe (podrobnosti ZDE). Kdybyste byla například v 10. třídě a měla započteno „do 15 let“ praxe (platový stupeň 7), od Nového roku 2017 byste měla mít základní hrubý plat 24 200 Kč.

 • Voborská Ilona napsal:

  Dobrý den, chci se zeptat, proč (když se neustále zvyšuje věk odchodu do důchodu) platové stupně končí položkou nad 32 let praxe. Co člověk, který pracuje víc jak 35 let (konkrétně já pracuji již 42 let) a nedostala jsem už víc jak 8 let přidáno dle platového stupně? Zdá se Vám to spravedlivé? Nebo jste toho názoru, že staří už peníze nepotřebují? Ilona

 • Iva B. napsal:

  Dobrý den, pracuji v Dětské Domově jako bezpečnostní pracovník od 1.12 2007. Byla jsem zařazena do platové třídy a stupně 4/9, momentálně mám platovou třídu 4/10 a s paní účetní jsem řešila platový postup za odpracované roky.

  Pracuji od vyučení, a to od 18.12. 1987, zaměstnání mi navazuje. Až do roku 1996, kdy jsem začala pracovat jako OSVČ – 3 roky, platila jsem veškeré odvody, jak důchodové, tak zdravotní, po třech letech jsem šla opět do zaměstnání. Přišla jsem o práci a byla jsem 1/2 roku evidovaná na Úřadu práce. Od 1.12. 2007 už je Dětský domov.

  Já si myslím, že bych měla mít platový výměr 4/11, ale ona mi tvrdí, že se roky OSVČ nezapočítávají do odpracovaných let. Můžete mi napsat, jak to tedy je? A v jaké platové třídě a stupni bych měla být zařazena a od kdy? Děkuji za odpověď. Iva B.

  • Petr Woff napsal:

   Ivo, abyste postoupila do 5. platové třídy, musela byste hlídat například ve vojenských objektech, sklad výbušnin a hořlavin, stavbu velké hodnoty (muzeum apod.) nebo by musela být Vaší starostí: „Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zajišťování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů.“ Podrobně ve speciálním článku pod TÍMTO odkazem.

   Bohužel v 1. až 5. platové třídě Vás může zaměstnavatel zařadit do jakéhokoli platového stupně. Moc nechápu logiku tohoto pravidla, ale v souvisejícím vládním nařízení je obsaženo. Některé instituce v takových případech neuznávají ani rok praxe, dokonce i když člověk celý život sloužil ve vysoké policejní funkci a před důchodem dělá právě třeba „jenom“ bezpečnostního pracovníka.

 • Dana napsal:

  Dobrý den, pracuji jako asistentka pedagoga od letošního dubna, mám úvazek 0,75h (30h/týdně), platová třída 6. a platový stupeň 4. Hrubého mám 11 160 Kč. Mám maturitu a absolvovala jsem kurz pro asistenty pedagoga. Připravuji výukové materiály pro žáka, kterého vyučuji, dále supluji ve třídě, kde dlouhodobě chybí učitel a doprovázím žáky na akce mimo školu, bez doprovodu pedagoga. Ráda bych se zeptala, zda nemám nárok na vyšší platovou třídu. Děkuji D.

  • Petr Woff napsal:

   Dano, v případě asistenta pedagoga patří do 6. platové třídy vlastně jenom předškolní nebo mimoškolní výchova (zlepšování sociálního chování, hygieny apod.). Do 7. platové třídy patří například: „Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dětmi a žáky nebo studenty podle stanovených vzdělávacích programů a pokynů.“ Ale pokud samostatně vyučujete třídu na základní nebo střední škole, měla byste podle mého názoru dostat 9. platovou třídu – vizte podrobnosti pod TÍMTO odkazem.

 • Markéta napsal:

  Dobrý den, jsem učitelka, momentálně na rodičovské dovolené (beru rodičovský příspěvek). Letos v září došlo k navýšení platu učitelů tuším o 6 %. Prosím Vás o radu, týká se to i mého platového výměru, který jsem měla ve škole, než jsem šla na mateřskou? Nebo se mi bude platový výměr upravovat až po mém návratu z rodičovské? Nevím, kde mám příslušné záležitosti hledat. Moc Vám děkuji za odpověď a přeji hezký den. Zdraví Markéta

 • Marek napsal:

  Dobrý den, jako policista po 20 letech praxe, nyní jsem v 7. tarifní třídě, stupeň 7, bych mohl po odchodu do tzv. civilu nastoupit na OSSZ. Jaká se mi započítá praxe ve státních službách, kdybych nastoupil na pozici sociálního pracovníka? Děkuji.

  • Petr Woff napsal:

   Marku, hned úvodem raději poznamenám, že pro pozici sociálního pracovníka potřebujete speciální vzdělání podle zákona o sociálních službách. Ale to už možná sám víte. Zcela Vám započítají předchozí praxi, při které jste potřeboval stejné nebo obdobné znalosti. Jinak Vám zaměstnavatel může započítat maximálně 2/3 předchozí praxe, anebo podle svého uvážení třeba vůbec nic. Jak už jsem ovšem psal, sociální pracovník potřebuje zvláštní znalosti, které se získávají třeba studiem oborové vyšší odborné školy.

 • Tomáš napsal:

  Dobrý den, Petře, měl bych dotaz. Jsem vystudovaný pedagogický magistr. Vysokou školu jsem dokončil nedávno. Doposud se věnuji kariéře profesionálního sportovce, ale mé kroky budou pravděpodobně mířit do školství (tělesná výchova). Mám doložitelných 15 let praxe profesionálního sportovce (profesionální smlouvy), bude se mi to počítat do praxe? A do jaké platové třídy a stupně bych po nástupu do školy patřil? Předem velmi děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Tomáši, obáváme se, že pokud jste doposud „jenom“ sám sportoval, jako pedagogickou praxi Vám veřejná škola započítá maximálně 2/3 dosavadní kariéry, anebo nezapočítá ani rok. V plném rozsahu totiž musí uznat pouze odpracované roky, kdy jste potřeboval stejné nebo obdobné znalosti jako pedagog (například kdybyste byl zároveň trenérem). Jinak platová třída záleží na konkrétní náplni práce, více pro učitele podrobně pod TÍMTO odkazem.

   Třeba do 11. platové třídy patří: „Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie.“ Při nulové praxi (tedy v prvním platovém stupni) by to aktuálně znamenalo základní hrubý měsíční plat 22 140 Kč.

 • Jana napsal:

  Dobrý den,
  i platy státních zaměstnanců jsou od listopadu 2016 o 4 % vyšší? Jestli ano, máte tu i platové tabulky s účinností od 1.11.2016?
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem Jana

  • Petr Woff napsal:

   Jano, aktuální platové tabulky státních zaměstnanců, včetně jejich Katalogu správních činností pro určení platové třídy, najdete pod TÍMTO odkazem. Máte pravdu, že od listopadu dostali přidáno minimálně 4 %, ale mně tedy vychází v některých tarifech navýšení až 30 %.

 • Tereza napsal:

  Dobrý den, dělám na obci a z úřadu práce k nám posílají lidi na VPP (uklízeč veřejných prostranství) s tím, že jim musíme dát minimální mzdu, která bude 11 000 Kč. Ale do jaké platové třídy je mám tedy zařadit, když tento druh práce může být jen do třídy 1.-3.? Jelikož dělají pod obcí, tak musejí mít tarifní plat.

  • Petr Woff napsal:

   Terezo, pokud je platový tarif příliš nízký, měla by dostat přednost příslušná sazba zaručené mzdy. Jinak by někteří zaměstnanci vydělávali jenom 8 240 Kč hrubého měsíčně, takže by si rovnou mohli ustlat pod mostem :-(.

   Obtížnější úklidové činnosti přitom patří do 2. skupiny prací, takže za ně bude od Nového roku 2017 náležet aspoň zaručená mzda či plat 12 200 Kč hrubého měsíčně. Jde například o: „Provádění terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.“ Vizte podrobnosti ZDE.

 • Radek napsal:

  Dobrý den, jsem zaměstnaný přes 20 let jako Dělník čištění města (2.21.24). Mám 55 let, pracuji v příspěvkové organizaci města. Mam 2. třídu, ale platový stupeň 10. Ovšem nechtějí mi přiznat praxi, že prý na ni nemám nárok, ale druhým ji přiznávají i v té třídě, co mám já, ačkoli jsou tam zaměstnaní méně let nežli já. Můžete mi poradit? Děkuji. Radek.

  • Petr Woff napsal:

   Radku, ve 2. platové třídě zaměstnavatel skutečně nemusí uznat žádnou praxi – ale zároveň Vám může přiznat i nejvyšší možný platový stupeň, záleží na nadřízených. Při vyjednávání bych ale argumentoval právě tím, že Vaši kolegové ve stejné platové třídě mají „jiné zacházení“, tedy že mají předchozí praxi uznanou.

   V zákoníku práce se totiž jasně píše: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ Jinými slovy, organizace nemůže dávat různé platy za práci „stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“

   Kdyby vedení nerespektovalo zákoník práce a další právní předpisy, může časem dostat vysokou pokutu od Státního úřadu inspekce práce. To by pan ředitel nebo paní ředitelka měla vědět.

   • Irena napsal:

    Dobrý den, jsem knihovnice, mám Střední knihovnickou školu (v Brně). Pracuji od roku 1982 stále jako knihovnice v městské knihovně, byla jsem na mateřské se dvěma dětmi celkem 4,5 roku, praxe se mi počítá od 2.8.1982. Budou mít nové tabulky od 1.7.2017 vliv i na moji mzdu? Děkuji. Irena.

    • Petr Woff napsal:

     Ireno, pokud je Vaše městská knihovna například běžnou příspěvkovou organizací, která žije pouze z veřejného rozpočtu, měl Vám plat stoupnout už od listopadu (respektive počínaje platem za listopad, takže vlastně od prosince). Přesný tarif určit nedokážu, protože neznám Vaši konkrétní náplň práce (podrobněji ZDE). Pokud má příspěvková organizace nějaké vlastní tržní příjmy (třeba z přímého prodeje služeb zákazníkům), nemusí se řídit platovými tabulkami, ale solidní instituce by každopádně měly svým zaměstnancům přidat.

 • Hanča napsal:

  Dobrý den Vám přeji.
  Pracujeme jako uklízečky na Základní škole ve 2. platové třídě. Do povinností nám však byl dán také dohled nad žáky v době poledních přestávek. Svou zodpovědnost jsme MUSELY stvrdit podpisem. Je tato činnost vůbec v kompetenci uklízečky (děti nás neposlouchají, vysmívají se nám)? A je druhá platová třída vzhledem k vynucené zodpovědnosti dostačující?

  • Petr Woff napsal:

   Hančo, dohled nad žáky samozřejmě v popisu práce uklízečky není. Zaměstnavatel po Vás vlastně chce, abyste dělala asistentku pedagoga, takže byste měla být zařazena aspoň do 4. platové třídy, kam například patří: „Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných pracích zaměřených na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků nebo studentů.“

   Ale pro práci asistenta pedagoga musí mít zaměstnanec vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících. Pokud tuto podmínku nesplňujete, koleduje si zaměstnavatel o pořádnou pokutu. Takže bych doporučoval, aby na pedagogickou práci najal pedagogy a uklízečky nechal „pouze“ uklízet.

 • Kateřina napsal:

  Dobrý den. Když mám svou firmu, jsem jednatel a zároveň zaměstnán jako vedoucí pracovník, můžu si dát mzdu, jakou chci, nebo se musím řídit také tabulkami? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Kateřino, nevím o tom, že by vlastnické vztahy měly vliv na posuzování zaručené mzdy, kterou musí dostávat zaměstnanec soukromé firmy s pracovní smlouvou (záleží na náplni práce – vizte podrobnosti ZDE; zaměstnanec pracující pouze „na dohodu“ může dostávat jenom minimální mzdu).

 • Alena napsal:

  Dobrý den, jsem v starobním důchodu a zároveň pracuji v dětském domově na DPP jako noční teta. Praxe tamtéž 14 let. Ve smlouvě mám pracovník v sociálních službách. Jakou hodinovou mzdu bych měla dostávat a mám nárok na noční příplatek? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Aktualizace 14.2.2017: Paní Aleno, tak bohužel v rámci dohody o provedené práce (stejně jako dohody o pracovní činnosti) nemusí zaměstnavatel vyplácet vyšší než minimální odměnu, letos 66 Kč za hodinu. Nemusí ani přidávat příplatky, které mají garantované zaměstnanci v rámci plnohodnotné pracovní smlouvy (stejně jako zaručenou mzdu, nebo v platovém sektoru vyšší platový tarif). Ale zákoník práce zároveň říká: „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“ Takže podle mého názoru nelze, abyste například Vy dostávala 66 Kč/hod. – a Vaše kolegyně za stejnou činnost 80 Kč/hod.

   Pro úplnost tedy uvádím, jaká práva mají pracovníci v sociálních službách, zaměstnaní na pracovní smlouvu:

   A/ V soukromé, církevní nebo neziskové organizaci vzniká nárok na zaručenou mzdu podle náročnosti vykonávané práce a tabulky, kterou najdete pod TÍMTO odkazem. Někteří pracovníci v sociálních službách mají právo jenom na 72,90 Kč/hodinu hrubého, plus příplatek za noční směnu 10 % průměrného výdělku – takže pravděpodobně celkem 80,19 Kč/hod. hrubého.

   B/ V platovém sektoru (například v příspěvkové organizaci zcela financované obcí či krajem) vzniká nárok na příslušný podíl platového tarifu (například při polovičním úvazku dělíme dvěma), který najdete výše v tabulce číslo 2 + příplatek za noční 20 %. Platovou třídu zjistíme opět podle nejobtížnější vykonávané práce – více ZDE a platový stupeň zjistíme podle započitatelné praxe a nejvyššího dosaženého vzdělání – více ZDE. Pokud vezmeme nejnižší třídu pracovníka v sociálních službách (3.) a započítáme 14 let praxe, vyjde platový tarif za plný úvazek 11 130 Kč hrubého měsíčně. Například při polovičním úvazku a samých nočních směnách by vyšlo 6 678 Kč hrubého měsíčně.

 • Karla napsal:

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se započítává praxe učitelů před dokončením aprobace. Konkrétně: aprobaci (magisterské studium) jsem dokončila v roce 2015, ale předtím jsem daný předmět učila 5 let tzv. „neaprobovaně“. Započítává se mi těchto pět let celých, nebo se nějak krátí? Anebo dokonce propadají úplně? Tuto informaci jsem zatím nikde nenašla. Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Karlo, podle mého názoru Vám zaměstnavatel ve veřejném sektoru (například škola plně financovaná krajem apod.) musí započítat celou praxi před aprobací, protože jste pracovala ve stejném oboru, respektive potřebovala „znalosti stejného nebo obdobného zaměření“ jako nyní. Čerpám z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 4, odstavec 2.

 • Petrr napsal:

  Dobrý den, do jaké tabulky patří Referent v oddělení spisové a archivní služby, zaměstnaný na Ministerstvu zdravotnictví? Děkuji za odpověď.

 • Eva napsal:

  Dobrý den, jsem jako účetní zařazena do 10. platové třídy. Dělám veškeré účetnictví školy, vše co se odpisů týká – stanovení odpisového plánu, výpočet, účtování odpisů. Dle katalogu prací je v 11. platové třídě uvedeno: Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování… Chci se zeptat, jestli náhodou nemám nárok na 11. platovou třídu? Děkuji za odpověď.

  • Petr Woff napsal:

   Evo, abyste měla právo na 11. platovou třídu, musela byste jako účetní dělat následující: „Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.“

 • Karel B napsal:

  Dobrý den, kam spadám platově jako zaměstnanec města, konkrétně oddělení majetku a investic, kde mou hlavní náplní práce je kompletní organizace veřejných zakázek malého rozsahu, koordinace příprav a staveb v řádech milionů korun spolu s TDI, koordinátorem BP, administrátorem dotace (méně náročné dotační tituly administruji sám, malé stavby dozoruji jako TDI sám) – až po kolaudaci a skončení doby udržitelnosti dotačního titulu?

  Přičemž zakázky většího rozsahu koordinuji obdobně, pouze výběrová řízení na dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek dělá nějaká specializovaná společnost, nicméně já spolupracuji při tvorbě písemné zadávací dokumentace, účastním se komisí, zabezpečuji koordinaci navazujících činností. Děkuji.